Hlavní navigace

dědictví

Když vám usmrtí blízkého, máte nárok na odškodnění. To se i dědí, rozhodl soud

Když člena vaší rodiny usmrtili nebo mu vážně ublížili na zdraví, máte nárok na peněžité odškodnění. Dokonce můžete zdědit dosud nevyplacené peníze, které měl za svůj smutek dostat ten, po němž dědíte.

Richard W. Fetter

3. 7. 2018 0:00 | dědictví
Doba čtení: 5 minut

Koho a z jakých důvodů můžete vydědit? A musíte přepsat starší vydědění?

Od roku 2014 je více důvodů k vydědění. Co dalšího změnil nový občanský zákoník? A obstojí dříve napsané vydědění i dnes a v budoucnu? Platí i pro budoucno vydědění činěné před rokem 2014, nebo ho musíte napsat znovu?

Richard W. Fetter

29. 6. 2018 0:00 | právo
Doba čtení: 9 minut

Jak se určuje bolestné? Proč je to jinak při pracovním úrazu a při úrazu mimo zaměstnání?

Jaké jsou rozdíly, když je odškodňováno vaše strádání v důsledku poškození zdraví, které se vám přihodilo při a mimo plnění pracovních úkolů? Co je a k čemu slouží bolestné? Kdy lze použít nová výhodnější pravidla i na staré případy? Mohou vaše bolestné dostat dědici, když zemřete?

Richard W. Fetter

6. 4. 2018 0:00 | soud
Doba čtení: 6 minut

Vydědil mrtvého syna, vnuk to zažaloval. Soud závěť nakonec uznal

Jak se mohlo stát, že otec vydědil mrtvého syna? U soudu to napadl vnuk, aby získal dědictví on. Jak takový zajímavý a neobvyklý spor dopadl? A co se od roku 2014 změnilo pro potomky vyděděného potomka v novém občanském zákoníku?

Richard W. Fetter

22. 3. 2018 0:00 | dědictví
Doba čtení: 6 minut

Obdarovávali rodiče za života sourozence a vás ne? Žádejte započtení darů na jeho dědický podíl

Jako opomíjený dědic si prostřednictvím započtení darů a jiných finančních výhod a úlev na dědický podíl můžete zjednat majetkovou spravedlnost aspoň po smrti toho, kdo nadržoval někomu jinému.

Richard W. Fetter

18. 1. 2018 0:00 | soud
Doba čtení: 6 minut

Kdo a kdy po vás dědí, když nenapíšete závěť?

Když závěť napíšete, je dědictví jasné. I tak ale nesmíte opomenout vaše potomky. Když ale žádnou závěť nenapíšete, dědí se podle zákona a podle dědických tříd.

Veronika Doskočilová

20. 11. 2017 0:00 | závěť
Doba čtení: 6 minut

Nerozdávejte majetek v depresi či nemoci. Až budete fit, nezískáte ho zpět

Nemocný senior rezignoval na život a rozdal majetek. Pak si to rozmyslel, ale zpátky dostane jenom minimum a jen pro formální nedopatření. Peníze na účtu totiž nelze darovat tak, že někomu umožníte přístup do internetového bankovnictví.

Richard W. Fetter

7. 11. 2017 0:00 | soud
Doba čtení: 5 minut

Kdo získá majetek, který měl připadnout dědici, co se ho zřekl?

Čí bude majetek, když někdo povolaný závětí nedědí, protože zemře dřív než zůstavitel nebo se dědictví zřekne? Záleží, zda se závěť týká celého majetku, nebo ne, a jak je určen podíl na dědictví.

Richard W. Fetter

26. 10. 2017 0:00 | dědictví
Doba čtení: 6 minut

Nemáte dědice? Můžete poslat peníze tam, kde jsou potřeba

Máte majetek, ale jste bez dědiců? Pokud nechcete, aby propadl státu, pošlete ho raději potřebným. Podle průzkumu mezi 83 neziskovými organizacemi pětina z nich byla v uplynulých 11 letech obdarována i darem ze závěti. Za loňský rok to pak bylo…

Gabriela Hájková

12. 9. 2017 15:18 |

Mohou vás rodiče vydědit, když vám nedali lásku a přispěli k vašim problémům?

Měli jste nešťastné dětství, které vás poznamenalo, a teď vedete nezřízený život či máte dluhy? I když jste na dně, neznamená to, že se nemůžete těšit z rodinného majetku přesto, že vám to v rodině nepřejí. Zde je návod, jak se bránit.

Richard W. Fetter

12. 9. 2017 0:00 | dědictví
Doba čtení: 8 minut

Co nesmíte udělat, aby vám nebylo upřeno dědictví?

Ještě za života zesnulé zůstavitelky ji vzali peníze, které odkázala někomu jinému a v dědickém řízení je zatajili. Je to důvod k dědické nezpůsobilosti?

Richard W. Fetter

5. 9. 2017 0:00 | dědictví
Doba čtení: 6 minut

Propadá smrtí poškozeného nárok na nevyplacené bolestné, nebo ho můžete zdědit?

Je bolestné určeno jen pro samotnou osobu s poškozeným zdravím, anebo ho mohou získat i ti, kteří po ní mají dědit?

Richard W. Fetter

15. 8. 2017 0:00 | dědictví
Doba čtení: 4 minuty

Zapomenuté miliardy: Nenechte peníze propadnout státu, poště či pojišťovně

Na vkladních knížkách zůstalo zapomenutých 1,78 miliardy, na poštovních poukázkách každý rok zůstane přes 20 milionů, 4000 staveb hledá majitele. Jak zjistit, jestli někde nečekají zapomenuté peníze i na vás?

Gabriela Hájková

29. 6. 2017 0:00 | rodina
Doba čtení: 7 minut

Jak se „zbavit“ rizikového dědictví s dluhy?

Když vás bude notář kontaktovat se zprávou o dědictví, nemusí to znamenat jen radost ze snadno nabytého jmění. Dědí se totiž i dluhy. A pokud netoužíte dluhy zdědit a podílet se na jejich splácení, máme pro vás tip, jak se tomu vyhnout.

Richard W. Fetter

15. 6. 2017 0:00 | dědictví
Doba čtení: 6 minut

Musíte z dědictví odvádět zdravotní pojištění?

Získáte nějakou sumu peněz, byt, dům či akcie v rámci dědického řízení a nejste si jisti, zda musíte tyto položky hlásit své zdravotní pojišťovně, případně odvést zdravotní pojištění. Své zdravotní pojišťovně nemusíte nabytí dědictví nijak…

Veronika Doskočilová

22. 8. 2016 16:00 |

Jak sepsat závěť?

Aby dědické řízení proběhlo bez problémů je potřeba znát pravidla pro sepsání závěti i pro samotné odkazování majetku. Jak správně sepsat závěť? Závěť můžete sepsat ručně nebo v jiné písemné podobě nebo se obrátit na notáře. Aby závěť byla…

Gabriela Hájková

18. 8. 2016 15:34 |

Jak spravedlivě ošetřit dědictví?

Pro samou lásku zapomněli na správně sepsanou smlouvu a sousedka je málem poštvala proti sobě. Jak lze za života manželů správně nastavit pravidla dědění majetku?

Martin Pokorný

18. 11. 2015 0:00 | dědictví
Doba čtení: 3 minuty

5 věcí, které byste měli vědět o dědictví

Dědické řízení nemusí být vždy noční můra. Zákon dává zůstaviteli i dědicům možnosti, jak celý proces usnadnit nebo i zrychlit.

Gabriela Hájková

27. 4. 2015 0:00 | dědictví
Doba čtení: 6 minut

Na koho padnou závazky a pohledávky za zaměstnavatelem po vaší smrti?

Co se bude dít v případě, že zemřete ještě než odejdete do důchodu? Kdo získá vaši mzdu a jiné peníze od zaměstnavatele a bude taky odpovídat za vaše závazky?

Richard W. Fetter

5. 2. 2015 0:00 | zaměstnání
Doba čtení: 7 minut

Kdy nemusí pozůstalí po podnikateli řešit dluhy na pojistném?

Pozůstalí po podnikající OSVČ nemusí vždy za zemřelého platit dluhy na zdravotním pojištění. Po smrti podnikatele by měl závazky OSVČ vypořádat dědic a to včetně neuhrazených odvodů na pojistném i penále za prodlení. Závazkem pojišťovny je naopak…

Gabriela Hájková

25. 8. 2014 15:53 |

Svěřenecké fondy. Pračka peněz nebo způsob spravování majetku?

Svěřenecké fondy jsou jednou z často diskutovaných změn nového občanského zákoníku. K čemu slouží a nejde náhodou jen o vhodný způsob pro praní peněz?

David Sillmen

18. 6. 2014 0:00 | svěřenské fondy
Doba čtení: 4 minuty

Odkazem získáte část dědictví snadněji

Odkazovník získává určitou věc z dědictví, ale nepřecházejí na něj zůstavitelovy dluhy.

Richard W. Fetter

20. 2. 2014 0:00 | dědictví
Doba čtení: 3 minuty

Nový občanský zákoník: Velký přehled změn

Nový občanský zákoník přinesl velké množství změn. Abyste se v nich lépe zorientovali, přinášíme velký rozcestník o všech novinkách.

Gabriela Hájková

2. 1. 2014 0:00 | nový občanský zákoník
Doba čtení: 19 minut

Daně 2014: Co všechno se změní?

Nový rok přinese řadu změn do oblasti daní. Jak se dotknou vaší peněženky?

Gabriela Hájková

6. 12. 2013 0:00 | Změny a novinky v roce 2014
Doba čtení: 4 minuty

Nový občanský zákoník dá možnost zdědit majetek, ale dluhy nepřijmout

NOZ umožní zdědit majetek bez přijmutí dluhu, nebo se se zůstavitelem na dědictví dohodnout tak, aby nemohl jednostranně odstoupit jako od závěti.

Gabriela Hájková

20. 11. 2013 0:00 | nový občanský zákoník
Doba čtení: 6 minut

Nový občanský zákoník: 10 změn, které ovlivní dědictví

Nový občanský zákoník dá zůstaviteli více možností, jak svou pozůstalost rozdělit. Kromě toho přizná nárok na dědictví více členům rodiny nebo naopak přidá důvody pro vydědění.

Gabriela Hájková

12. 11. 2013 0:00 | Změny a novinky v roce 2014
Doba čtení: 6 minut

Co když ztratíte závěť, podle které máte dědit?

Nejvyšší soud řešil zajímavý případ ztracené závěti. Má dědic i poté nárok na odkázaný majetek, nebo se bude dědictví řídit podle zákona?

Richard W. Fetter

5. 11. 2013 0:00 | soud
Doba čtení: 4 minuty

Musíte splnit přání zůstavitele, která uvedl v závěti?

Pokud dědictví odkázané v závěti zůstavitel podmínil nějakým přáním, nemá žádné právní účinky. Dědice zavazuje pouze morálně.

Richard W. Fetter

20. 6. 2013 0:00 | právo
Doba čtení: 5 minut

Vydědění. Aby se nezdární potomci neradovali z vaší smrti

Pokud si váš potomek nezaslouží, aby získal aspoň část z toho, co jste v životě nashromáždili, můžete ho vydědit. Jak na to?

Richard W. Fetter

30. 4. 2013 0:00 | dědictví
Doba čtení: 10 minut

Nový občanský zákoník: Musíte dědit i dluhy?

Dědici budou nově odpovídat za dluhy zůstavitele i nad míru ceny dědictví, ale mohou se tomu vyhnout soupisem pozůstalosti.

Richard W. Fetter

5. 2. 2013 0:00 | dluhy
Doba čtení: 2 minuty