Hlavní navigace

Privatizace bytu: Nárok na přednostní nabídku vám obecní byt nezaručuje

17. 2. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nájemce obecního bytu má nárok na přednostní nabídku jeho odkupu, ale ne na uskutečnění privatizace, natož za určitých podmínek.

Některé obce přistoupily privatizaci svých bytů hned v devadesátých letech minulého století, jiné později, některé váhají dodnes. Rozdíly proto panují jak mezi jednotlivými obcemi a městy, tak v rámci jedné obce. Nesváry a závist vedle rozdílů v kupní ceně budí i to, že některé domy a byty privatizovány byly a jiné ne. Třeba na jednom sídlišti je stejně starý panelák obecní a  ten hned vedle stojící již dávno privátní – družstevní nebo byty v něm v osobním vlastnictví a společné prostory ve spoluvlastnictví jednotlivých majitelů bytů.

Soudy proto řeší spory mezi obcemi a jejich občany. Nejvýznamnější rozhodnutí (judikáty) Nejvyššího soudu mohou odpovědět i na vaše otázky. Čtěte také: Neplacení nájmu vás přijde na tisíce za úroky z prodlení

Nabídku musí dostat nejprve nájemník

Vlastník domu při záměru byt (byty) v budově prodat má při existenci nájmu bytu povinnost přednostně byt nabídnout k převodu nájemci tohoto bytu. Povinnost přednostně nabídnout převod bytu nájemci samozřejmě platí i pro vlastníka, kterým je obec (město). Nicméně je výsadním oprávněním zastupitelstva obce (města) rozhodnout, za jakých podmínek k převodu (privatizaci) přivolí. Lze tedy lapidárně – jednoduše shrnout, že je (existuje) nárok – nájemce má nárok – na přednostní nabídku odkupu (privatizace) obecního bytu, jak vyplývá např. usnesení Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 8 Cdo 4065/2007, ze dne 19. 8. 2008.

Nikdo nezaručí, že se privatizace uskuteční

Naproti tomu není (neexistuje) – nájemce nemá nárok – na vlastní realizaci (uskutečnění) odkupu  privatizace (obecního bytu),  nadto za určitých (konkrétních) podmínek, jak vyplývá např. z usnesení Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 28 Cdo 2957/2004, ze dne 19. 5. 2005:

Ze  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ani ze zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nelze dovodit povinnost obce jako vlastníka domu převést byt do vlastnictví jeho nájemce. Prohlášení obce jako vlastníka budovy je pouze předpokladem pozdějšího případného převodu bytů do vlastnictví nájemců, nikoli však bezprostředním impulsem k povinnosti nabídnout nájemci převod bytu, a iniciovat tak mechanismus podrobně upravený v  zákoně č. 72/1994 Sb. Čtěte také: Týká se vás deregulace? Víme, o kolik si v příštím roce připlatíte

Pokud zastupitelstvo obce (města) schválí záměr převést (zprivatizovat) domy či byty v nich, pak zajisté občan (i nájemce bytu) může předložit nabídku odprodeje do svého vlastnictví. Taková nabídka však nezakládá tzv. smluvní přímus obce, resp. města, ale je výsadním oprávněním zastupitelstva rozhodnout, za jakých podmínek k převodu přivolí.

V rozsudku spis. zn. 22 Cdo 1411/2008, ze dne 30. 3. 2010, se Nejvyšší soud ČR vyjádřil i k možnosti nájemce domáhat se uložení povinnosti převodu bytu. (Vyjádřený právní názor NS ČR koresponduje se stanovisky, která NS ČR vyjádřil ve svých – shora uvedených – rozhodnutích – spis. zn. 28 Cdo 2957/2004, ze dne 19. 5. 2005, a spis. zn. 8 Cdo 4065/2007 ze dne 19. 8. 2008).

Z ust. § 22 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů toliko vyplývá nárok dosavadního nájemce na to, aby mu vlastník bytu (popřípadě vlastník budovy) v případě převodu vlastnictví bytu tento převod přednostně nabídl. Čtěte také: Vnuci a vnučky už nájemní byt po prarodičích snadno nezískají

dane_z_prijmu

Jestliže mu vlastník bytu nabídku nepředložil vůbec nebo mu předložil nabídku neplatnou, zůstává dosavadnímu nájemci stále zachováno právo na přednostní předložení nabídky k převodu vlastnictví k bytu, pokud vlastník bytu hodlá převod vlastnictví provést. Oprávnění založené ust. § 22 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů se omezuje toliko na přednostní předložení nabídky na převod vlastnictví bytu, nikoliv však na žalovatelný nárok na uložení povinnosti dosavadnímu vlastníku uzavřít s nájemcem kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky.

§ 22 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů

(1) Při převodu vlastnictví k bytu, jehož nájemcem je fyzická osoba, má dosavadní vlastník bytu, popřípadě vlastník budovy povinnost nabídnout 4) převod bytu tomuto nájemci. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, může být byt převeden jiné osobě.

Celé znění zákona naleznete na našem sesterském serveru Podnikatel.cz.

Uvedená rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR jsou v plném znění k dispozici na internetových stránkách soudu.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).