Hlavní navigace

Lékaři: Když neplatí pojišťovna, půjčí vám banka...

16. 3. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Ve zdravotnictví to v současné době stále ještě vře, a to zejména kvůli financím - ostatně, jak jinak. Možná i v reakci na současnou situaci zavedly některé banky nové produkty pro lékaře. Pojďme se na ně, ale i na jejich starší "kolegy z medicínského bankovnictví", podívat.

Banky nepřistupují obvykle k příslušníkům různých profesních komor jako k jiným podnikatelům nebo firmám, ale mají tendenci si je „předcházet“ nabídkou různých zvýhodněných produktů. Je tomu tak proto, že považují tyto osoby za bonitnější, tj. hodnotí pravděpodobnost, že nedodrží své závazky vůči nim za nižší, než je běžné, jelikož poptávka po jejich znalostech bude vždy vysoká, a tak tyto osoby přijdou o práci jen stěží.

Ona „zvýhodněnost produktů“ se obvykle projevuje vyšším úročením účtů, naopak nižším úročením úvěrů či nižšími poplatky všeho druhu. Nejinak je tomu i u produktů pro lékaře, lékárníky či stomatology. Zaměříme se zejména na novinky, které se v této oblasti objevily a připomene i tzv. profesní účty, jak bývají běžné účty pro svobodná povolání nazývány, a úvěrové produkty.

Novinky

V minulých měsících byly na trh uvedeny dvě novinky zaměřené na lékaře, které si představíme v následujících odstavcích. Oba dva tyto produkty jsou úvěrového charakteru, a tak se nabízí úvaha, zda-li banky nepřistoupili k uvedení těchto produktů na trh kvůli současnému stavu ve zdravotnictví, kdy lékaři často dostávají platby za své služby se zpožděním.

Povolený debet KB pro lékaře a lékárníky

Komerční banka nedávno představila nový úvěrový produkt pro lékaře a lékárníky – jedná se o kontokorentní úvěr, který je možné sjednat k jakémukoli podnikatelskému běžnému účtu nebo balíčku KB, včetně balíčku Optimum Medicum speciálně určenému pro zdravotnické subjekty.

Lékaři a lékárníci mají možnost využít povolený debet s úrokovou sazbou 8 % p. a. To je poměrně solidní nabídka, jelikož pokud byste si zřídili kontokorentní úvěr jako „obyčejný podnikatel“, tak by se úroková sazba pohybovala kolem 15 % p. a.

Pomocí tohoto produktu lze čerpat úvěr až do výše 3 mil. Kč, to se ovšem pojí s tím, že si banka důkladně „prolustruje“ finanční výkazy žádajícího lékaře nebo lékárníka. Pro stávající klienty Komerční banky, tj. pro ty, kteří již mají u ní zřízený účet, je získání povoleného debetu mnohem jednodušší, protože nemusejí nijak dokládat své příjmy, nemusejí předkládat faktury za poskytnutou zdravotní péči ani žádné doklady k hmotnému zajištění povoleného debetu. V tomto případě je však úvěr omezen výší 100 tis. Kč a je úročen úrokovou sazbou 10 % p. a., která ovšem stále patří mezi ty příznivější.

Kontokorent pro lékaře a lékárníky je vhodné použít například v případě, že se někdo z lékařových dlužníků opozdil v platbě – v současné době se může jednat zejména o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. To lékaři umožní udržet svou ordinaci v provozu a hradit běžné výdaje. Mělo by se jednat ale o využití krátkodobé.

Veškeré administrativní úkony nutné ke zřízení povoleného debetu provádí Komerční banka zdarma, což vám umožní ušetřit dalších několik set korun.

Hypotéka bez potvrzení o příjmech od GE Money Bank

GE Money Bank nabízí od minulého měsíce žadatelům ze specifických profesních oborů hypotéku až do 50 % ceny nemovitosti bez potvrzení o příjmu. Mezi tyto specifické osoby patří např. advokáti, notáři, lékaři (kteří nás v tuto chvíli zajímají nejvíce) apod.

Výše úvěru a žádost o hypotéku

Žádost o hypoteční úvěr probíhá technicky tak, že lékař místo potvrzení o příjmech předloží pouze čestné prohlášení o výši příjmu. Hypotéku lze získat až do 2 milionů Kč, maximálně však do 50 % ceny nemovitosti, ke které bude zřízeno zástavní právo zajišťující hypoteční úvěr.

Důvody, které vedou GE Money Bank (ale samozřejmě i ostatní banky) k tomu, že nevyžadují od vybraných profesních skupin potvrzení o příjmech a poskytují jim služby za zvýhodněných podmínek shrnul Michal Strcula takto: Při formování této nabídky jsme vycházeli především z velmi dobré historické zkušenosti s těmito klienty, u nichž je jen minimální riziko nestabilních příjmů. Aby mohli svou profesi vykonávat, musí nejprve splnit celou řadu náročných požadavků na vzdělání a odborné kvality, lékaři či advokáti mají také povinné členství v profesní komoře. Jsou to lidé, kteří jsou přímo vázáni ke své praxi a nehrozí tak u nich náhlé změny.

Ostatní parametry hypotéky

Klienti si mohou vybrat z nabídky typů hypoték GE Money Bank – Standard, Optimum, Premium se zcela standardními sazbami, které jsou garantovány pro dané typy hypoték, výše úvěru a dobu fixace sazby. U typu Standard tak máte možnost získat hypotéky s 5letou fixací úrokové sazby od 4,19 % p. a., u typu Premium od 3,99 % p. a. a u typu Optimum od 5,89 % p. a.

Všechny ostatní parametry úvěru jsou také stejné jako pro jiné druhy subjektů, než jsou lékaři.

Starší produkty

Dva výše uvedené produkty lze označit za novinky, jelikož byly uvedeny na trh v nedávné době. Existují však samozřejmě i produkty staršího data určené pro lékaře.

Profesní účty pro lékaře

profesních účtech vyšel článek poměrně nedávno, takže bude stačit, pokud si základní informace o těch profesních účtech, které mohou využít i (nebo pouze) lékaři, shrneme ve dvou následujících tabulkách.

Profesní účty pro lékaře
Banka Název účtu Vedení účtu Výpis 1krát měsíčně
Česká Spořitelna Běžný účet pro veřejný a neziskový sektor a svobodná povolání 40,00 Kč 45,00 Kč
GE Money Bank Konto Genius Business pro vybranou skupinu klientů 90,00 Kč 0,00 Kč
HVB Bank Účty svobodných povolání 129,00 Kč 12,00 Kč
Komerční banka Optimum Medicum 222,00 Kč 0,00 Kč
Raiffeisenbank Pluskonto 149,00 Kč 0,00 Kč
Benefitkonto 119,00 Kč 0,00 Kč
Volksbank CZ PRESTIGE konto 149,00 Kč 0,00 Kč
Waldviertler Sparkasse Běžný účet pro lékaře, notáře a advokáty 16,66 Kč 11,00 Kč
Živnostenská banka PROFESSIONAL MENU 379,00 Kč 0,00 Kč
TOP PROFESSIONAL MENU 579,00 Kč 0,00 Kč
Profesní účty pro lékaře – 2.část
Banka Název účtu Příchozí platby Odchozí platby Vklad hotovosti
v rámci banky z cizí banky v rámci banky do cizí banky
Česká Spořitelna Běžný účet pro veřejný a neziskový sektor a svobodná povolání 5,00 Kč 7,00 Kč 2,00 Kč 4,00 Kč 8,00 Kč
GE Money Bank Konto Genius Business pro vybranou skupinu klientů 3,00 Kč 3,00 Kč 3,00 Kč 3,00 Kč 6,00 Kč
HVB Bank Účty svobodných povolání 5,00 Kč 5,00 Kč 2,00 Kč 2,00 Kč 10,00 Kč
Komerční banka Optimum Medicum 5,00 Kč 7,00 Kč 3,00 Kč 5,00 Kč 9,00 Kč
Raiffeisenbank Pluskonto 4,00 Kč 6,00 Kč 2,00 Kč 3,00 Kč 8,00 Kč
Benefitkonto 2,00 Kč 3,00 Kč 2,00 Kč 3,00 Kč 8,00 Kč
Volksbank CZ PRESTIGE konto 3,00 Kč 6,00 Kč 0,00 Kč 3,00 Kč 6,00 Kč
Waldviertler Sparkasse Běžný účet pro lékaře, notáře a advokáty 1,50 Kč 1,50 Kč 1,50 Kč 1,50 Kč 0,00 Kč
Živnostenská banka PROFESSIONAL MENU 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20,00 Kč
TOP PROFESSIONAL MENU 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20,00 Kč

Veškeré poplatky uvedené v této tabulce se vztahují na případy, kdy je platba zadána nejlevnějším možným způsobem.

Starší úvěrové produkty pro lékaře

Zde si řekneme něco málo o úvěrových produktech určených pouze pro lékaře, které existovaly již minulý rok a nelze je tedy považovat za horké novinky.

Povolené přečerpání účtu pro zdravotníky od ČSOB

Povolené přečerpání účtu pro zdravotníky od ČSOB má oproti novému povolenému debetu od Komerční banky tu výhodu, že je úročen pouze úrokovou sazbou ve výši 6 % p. a. Tím bohužel výčet jeho výhod končí. Neexistuje možnost půjčky bez dokládání příjmů, které se děje pomocí faktur za poskytnuté služby za poslední 4 měsíce a výpisu z účtu, na který plaby za tyto služby přicházejí. Úvěr bude poskytnut maximálně do výše 80 % sumy částek na fakturách za poslední 4 měsíce s tím, že v budoucnu obrat na vašem účtu u ČSOB musí měsíčně činit minimálně 25 % výše úvěru. Úvěr je nutné zajistit biankosměnkou.

skoleni_29_6

Velice nemilý je poplatek za vedení úvěru, který činí 100 Kč měsíčně od doby, kdy jste začali úvěr čerpat, pokud je jeho výše do 100 tis. Kč, nebo 350 Kč měsíčně od téže doby, pokud je jeho výše nad 100 tis. Kč. Při půjčce něco málo přes 100 tis. Kč tedy zaplatíte jen na poplatku za vedení účtu kolem 4 tis. Kč ročně, což by také o cca 4 % p. a. zvýšilo nad zmíněných 6 % p. a. úroků – to by se pak projevilo v RPSN úvěru. (Při vyšším objemu úvěru relativní výše poplatku klesá.)

Úvěr Medicum od Komerční banky

Medicum je ve většině parametrů horší než jeho „mladši bratr“, o kterém je řeč na začátku článku. Za správu úvěru musíte uhradit každý měsíc poplatek ve výši 600 Kč! Rozhodně vás nepotěší ani poplatek za zřízení úvěru, činí 0,6 % z výše úvěru, ale minimálně 2500 Kč. Úroková sazba se dojednává u tohoto produktu individuálně. Podle mého názoru je to „kandidát“ na zrušení, protože Komerční banka má ve svém portfoliu konkurenta o poznání lepšího

Anketa

Mají mít vybrané profese výhodnější podmínky v bankách?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).