Hlavní navigace

Kolik stojí pobyt v nemocnici?

6. 3. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Financování zdravotnictví je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Debaty se točí především kolem nemocnic. U nás je pobyt v nemocnici zatím "zdarma". Kolik musí platit ostatní občané v Evropě za pobyt ve státní nemocnicích? Ve kterých zemích je pobyt "zadarmo"?

Peněžní prostředky vynakládané na zdravotní péči (státem i občany) ve všech vyspělých zemích světa rostou. V evropských zemích stoupají výdaje na zdravotnictví více, než jaký je ekonomický růst. Nejvíce přitom rostou výdaje za léky (průměrně o 6 %).

Ve všech vyspělých zemích světa se úroveň zdravotnictví neustále zvyšuje. Lidský věk se prodlužuje, dříve smrtelné nemoci dokáží lékaři léčit. Lékařské přístroje, chod nemocnic, zřizování speciálních ordinací – to jsou velice nákladné záležitosti. Kvalita zdravotnictví je ovlivněna především množstvím peněžních prostředků, které do něj proudí.

Zadarmo, nebo za příplatek?

Z celkového počtu 25 členských zemí Evropské unie je pobyt ve státní nemocnici „zadarmo“ (tj. náklady na lékařskou péči jsou hrazeny pouze ze zákonného zdravotního pojištění či vybraných daní) pro občana ve dvanácti zemích (v Dánsku, Česku, Řecku, Španělsku, Portugalsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Nizozemí, Polsku, Itálii a Velká Británii).

V ostatních třinácti zemích musí občané za každý den v nemocnici hradit paušální sazbu stanovenou zákonem. Pro občany jednotlivých zemí se však jedná o poměrně nízké částky vzhledem k jejich mzdě (např. na Slovensku se za každý den v nemocnici hradí 50 SKK).

Něco jiného je ovšem pobyt na soukromých klinikách či nemocnicích, kde hradí pacient celý pobyt (hodně Západoevropanů má proto uzavřeno soukromé zdravotní pojištění, ze kterého jsou tyto pobyty adekvátním způsobem dle uzavřené smlouvy hrazeny).

Soukromé kliniky mají mnohdy lepší vybavení, a protože mohou lékařům nabídnout i výrazně vyšší plat, pracují zde většinou ti nejlepší. Z tohoto důvodu vyhledávají movitější občané lékařské ošetření právě na soukromých klinikách. Pro zajímavost: v USA má soukromé zdravotní pojištění uzavřeno 50 % občanů.

Jaká je budoucnost financování českého zdravotnictví? Čtěte v rozhovoru s Jiřinou Musílkovou, odvolanou ředitelkou VZP.

Nejvíce občané připlácejí za léky

Průměrně je v zemích OECD 60 % výdajů za léky hrazeno z veřejných zdrojů a zbývající část je hrazena částečně z hotovostních plateb a z menší části ze soukromého pojištění. Výdaje na léky jsou nejvyšší v USA (přes 700 dolarů na osobu), Francii, Kanadě (okolo 600 dolarů).

Úroveň zdravotnictví v Česku je velmi vysoká, počty lékařů, sester či nemocničních lůžek na jednoho pacienta jsou jedny z nejvyšších na světě. Současně je míra spoluúčasti pacientů nízká.

Nejvyšší spoluúčast občanů v Evropě je u léků. Základní léky proti kašli, nachlazení a jiným lehkým onemocněním si musí pacienti ve většině západoevropských zemích hradit v plné výši. Právě tato skutečnost je hlavním důvodem podstatně nižší spotřeby léků v západoevropských zemích, neplýtvá se jimi, protože si na ně každý pacient přispívá.

Výdaje za léky jsou významnou výdajovou položkou ve zdravotnictví ve všech zemích, ze všech nákladů ve zdravotnictví připadne na léky v Evropské unii téměř 20 %. V Česku tvoří výdaje za léky 22 % všech nákladů ve zdravotnictví, větší náklady na léky jsou již jenom v Maďarsku, Polsku, Slovensku, Itálii a Nizozemí. Nejnižšími výdaji za léky se mohou pochlubit Dánsko a Švédsko (pod 10 %).

V průměru je v Evropské unii více než 50 % výdajů za léky hrazeno přímo pacienty (nebo přes soukromé zdravotní pojištění). Ve Spojených státech amerických tvoří soukromé výdaje občanů za léky v průměru 80 % (obdobná situace je i ve Velké Británii), v Česku nedosahují ani 20 % a jsou jednoznačně jedny z nejnižších (všechny základní léky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění).

Počet lékařů ve světě: v Česku 14. nejvyšší

V Evropské unii je průměr 3,7 lékaře na 1000 obyvatel. Nižší počet než dva lékaři na 1000 obyvatel je jen v některých regionech ve Francii (Guyane française, Guadeloupe, Réunion), v Rakousku (Burgenland, Vorarlberg, Oberösterreich) a Portugalsku (Alentejo, Açores, Madeira). Nejvíce lékařů připadajících na 1000 obyvatel je potom v regionech Lazio – Itálie s 7,6 lékaře na 1000 obyvatel, Attiki – Řecko 6,4 a Brussels – Belgie 7,0.

Česko se může pochlubit 14. nejvyšším počtem lékařů připadajících na obyvatele na světě. Počet lékařů se ve vyspělých zemích světa výrazně liší. Počet, rozmístění a skladba praktických lékařů jsou ovlivněny řadou faktorů, včetně bariér vstupu do lékařské profese, volby specializace, odměňování a dalších aspektů pracovních podmínek a migrace.

Nejvyšší počet lékařů je v Itálii a Řecku (více než 4 lékaři na 1000 obyvatel), nejnižší je naopak v Turecku a Mexiku (méně než 2 lékaři na 1000 obyvatel). Počet praktických lékařů na obyvatele byl relativně nízký také v Japonsku, v Kanadě, ve Spojených státech a na Novém Zélandu. Tato poslední skupina zemí má tradičně omezený počet přijímaných studentů medicíny.

V určitých zemích se na pracovní síle ve zdravotnictví významnou měrou podílejí lékaři vystudovaní v zahraničí. Podíl lékařů vystudovaných v zahraničí přesahoval 20 % všech praktických lékařů v anglicky hovořících zemích (Nový Zéland, Velká Británie, Spojené státy a Kanada).

skoleni_7_4

Stejně jako u lékařů, i u sester existuje značné kolísání počtu sester mezi vyspělými zeměmi světa. Irsko, Island a Nizozemí vykazují nejvyšší počet sester na obyvatele (více než 13 sester na 1000 obyvatel). Na spodním konci tabulky jsou Turecko, Korea, Mexiko a Řecko (méně než 4 sestry na 1000 obyvatel).

Paušální částka za pobyt v nemocnici v EU
Stát Náklady občana na pobyt ve státní nemocnici (v euro na den)
Belgie 12,56
Estonsko 1,60
Finsko 26,00
Francie 14,00
Irsko 20,00 – 55,00
Kypr 5,17 – 17,00
Lotyšsko 7,18
Lucembursko 11,45
Německo 10,00
Rakousko 16,11
Slovensko 1,29
Slovinsko 15,00
Švédsko 8,91

Pramen:

  • OECD FACTBOOK 2005 – ISBN 92–64–01869–7 – © OECD 2005
  • OECD: Health at a Glance 2005
  • MISSOC = Gegenseiiges Informationssystem der sozialen Sicherheit in den Mitgliedsstaaten der EU“

Anketa

Jste ochotni si připlácet za pobyt v nemocnici?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).