Hlavní navigace

Jak platit daně a poplatky?

15. 3. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Platba daní, poplatků a pokut je poměrně jednoduchým úkonem, nicméně se i v tomto případě pro letošní rok některá pravidla změnila. V současnosti přišlo navíc ministerstvo financí se zajímavou inovací v podobě tzv. daňové složenky, která platby ulehčí - a dokonce bude i zdarma.

Od počátku letošního roku platí některá nová pravidla v placení a vymáhání platebních povinností občanů a firem. V důsledku těchto změn je nutné některé platby směřovat místo finančnímu úřadu úřadu celnímu. V tomto případě přitom jde o platební povinnosti, které byly uloženy jinými orgány než finančními, jakými jsou poplatky, úhrady, úplaty, pokuty, penále, odvody atp.

Jako příklad toho, jak se tato změna v praxi projeví, uvádí Česká daňová správa úhradu pokuty, kterou uložila policie a která se tak již nebude posílat na účet finančního úřadu, nýbrž na účet úřadu celního.

Pro bezhotovostní převody je nutné znát mechanismus, jakým se úhrada bezproblémově vypořádá. V tomto případě je nejnutnější správně uvést číslo bankovního účtu příslušného finančního nebo celního úřadu. Tvar čísla bankovního účtu se skládá ze třech částí:

  • Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic). Toto předčíslí určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní naleznete v sekci Daně a stát.
  • Matriková část určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden rovněž na naších stránkách.
  • Kód banky, u níž má příslušný úřad vedený účet. Bankou je Česká národní banka, jejíž kód je 0710.

Pokud bude chtít občan, například z Aše, převést daň z příjmu na místní finanční úřad, vybere příslušné předčíslí, oddělí ho od matrikové části, která po předčíslí následuje, pomlčkou a doplní kód 0710. Výsledné číslo by v tomto případě bylo:

713–17629331/0710 = předčíslí-matriková část/kód banky

Dále Česká daňová správa uvádí několik pravidel, kterých je nutné při platbách dbát:

  • daně se platí příslušnému úřadu v české měně,
  • při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (neboli správné nasměrování platby na příslušný bankovní účet správce daně místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně).

Poplatníci (plátci) mají k dispozici dva způsoby hrazení:

  • bezhotovostně prostřednictvím poštovní poukázky nebo
  • bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu.

Placení formou poštovní poukázky alias daňové složenky

V tomto případě dojde opět k významné změně. V souvislosti s projektem Ministerstva financí ke zlepšení dobrovolného placení daní odpadne poplatníkovi povinnost hradit poplatek za podání poštovní poukázky. Ta zároveň od 15. března dozná významných změn a z poukázky typu A se stane „daňová složenka“.

Daňová složenka

Díky nově uzavřené smlouvě mezi Českou poštou a Ministerstvem financí tak nebude poplatník nucen hradit poště poplatky, tak jako tomu bylo v minulosti, a v důsledku toho ušetří řádově desítky korun. Viz srovnání v následující tabulce:

Srovnání poplatků za poukázky
Do částky včetně/cena v Kč Poplatek za poukázku typu A Daňová složenka
5000 20 0
50 000 30 0
Za každých dalších započatých 10000 5 0

Celkově tím nicméně mohou poplatníci ušetřit až desítky milionů, neboť podle údajů ministerstva převedou ročně prostřednictvím složenek platby ve výši 3,3 miliardy korun, přičemž stěžejní podíl na této sumě má daň z nemovitostí.

Jak daňovou složenku vyplnit?

Na složence jsou uvedeny různé druhy daní, přičemž příslušnou daň stačí označit křížkem. Popřípadě se vyplní kolonka jiný druh daně a využije pro to výše zmíněná předčíslí bankovního účtu. Dále je nutné uvést částku poukazované platby, název finančního nebo celního úřadu, číslo účtu příslušného úřadu, variabilní symbol (rodné číslo, DIČ nebo IČO) a adresu odesílatele.

skoleni_7_4

Novinka: Interaktivní daňové přiznání – snadný prostředek k vyplnění daňového přiznání.

Bezhotovostní placení

Bezhotovostní zaplacení daní lze provést klasickým příkazem z bankovního účtu buď na přepážce, nebo s využitím internetového bankovnictví. V obou případech je nejdůležitější dbát na správné vyplnění čísla bankovního účtu příslušného orgánu. Konstantní symbol pro všechny typy plateb, který se v obou případech uvádí, je 1148. Datum splatnosti, který si poplatník určuje sám, by měl být maximálně poslední den splatnosti daňové povinnosti.

Nejste si jisti, jak vyplnit daňové přiznání? Čtěte Jak vyplnit daňové přiznání: Krok za krokem.

Anketa

Jak platíte své daně?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).