Hlavní navigace

Konec českého otroctví při úklidu chodníků

20. 4. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Dbát na celoroční schůdnost chodníků patřilo mezi povinnosti majitelů domů, a ti si často stěžovali na nerovné postavení vůči obcím, které své komunikace mohly beztrestně označit tabulkou, jíž se zříkaly odpovědností. To je naštěstí již minulostí. Co a pro koho se mění?

Když prezident republiky Václav Klaus podepsal 7. dubna 2009 zákon ze dne 26. března 2009, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ostře sledovaná tzv. „chodníková novela“ se stala platnou součástí právního řádu České republiky a současně nabude účinnosti dnem vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. Majitelům nemovitostí přilehlých k chodníku spadnul kámen ze srdce.

Co bylo původní povinností

Vlastník budovy nebo pozemku, který v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídal za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokázal, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit (u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky, pak že nebylo v mezích jeho možností takovou závadu zmírnit).

Nejen led a sníh, ale i listí, štěrk nebo bláto

I když zákon neobsahoval resp. neobsahuje explicitně povinnost odstraňovat závady ve schůdnosti, vyvozovala se povinnost vlastníků přilehlých nemovitostí uklízet přilehlé chodníky z původního znění ust. § 27 odst. 7 zákona, kde se píše, že prováděcí předpis blíže vymezí rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti dálnice, silnice a místní komunikace. Obec stanoví nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Při odklízení sněhu nebo odstraňování náledí v zimě, na jaře pozůstatků zimy (třeba štěrku nebo písku), na podzim třeba mokrého listí, vlastník nemovitosti přilehlé k chodníku jednal nejenom v zájmu jiných osob – chodců, ale i v zájmu svém vlastním, neboť právě on odpovídal za případnou škodu vzniklou kolemjdoucím osobám. Vlastníci přilehlých nemovitostí si museli takto vzniklé náklady hradit sami a nemohli jejich úhradu požadovat např. na obci.

Anketa

Kdo má odpovídat za schůdnost chodníku?

Obec mohla, soukromý vlastník musel

Přestože chodníky patří obvykle obcím, uklízet je tedy dosud povinně museli majitelé přilehlých nemovitostí. Pro vlastníky domů to často představovalo značné komplikace. Přitom obce mohly v podstatě jakýkoliv svůj chodník označit tabulkou Tento chodník se v zimě neudržuje. Soukromý vlastník domu se takto své povinnosti zbavit nemohl.

Vlastníka nezbavila odpovědnosti skutečnost, že závadu nezpůsobil nebo nezavinil. Ke zproštění odpovědnosti nepostačovala ani nepřítomnost v místě či nemoc; mohla to za určitých okolností být v zimě dočasně např. sněhová kalamita, jestliže by vlastník prokázal, že neprodlené odstranění jejích dopadů na schůdnost chodníku objektivně nebylo v jeho možnostech. Pokud však vlastník přilehlé nemovitosti sám nemohl zajistit řádný stav chodníku a jeho bezpečné užívání, bylo na něm, aby učinil příslušná opatření ke splnění své povinnosti, tedy např. aby si na úklid chodníku zjednal někoho jiného.

skoleni_4_3

Chodník

Nově je vše na majiteli chodníku

Příslušnou novelou zákona o pozemních komunikací se povinnost úklidu chodníku, zejména odstraňování sněhu a náledí v zimním období, přenesla z vlastníků přilehlých nemovitostí přímo na vlastníky chodníků, jimiž jsou zpravidla obce. Ust. § 27 odst. 4 zákona o odpovědnosti vlastníků přilehlých nemovitostí za škody způsobené závadami ve schůdnosti chodníku bylo zrušeno, analogicky byla změněna i další ustanovení zákona. Nově za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, odpovídá vlastník chodníku, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Každý si rád udělá pořádek před svým prahem sám (ale nemusí)

Majitel domu jistě nebude v zimě od rána čekat, až třeba někdy odpoledne dorazí technické služby obce, aby odklidily sníh, a on pak mohl vyjet z garáže. Vezme hrablo a shrne chodník sám. Stejně i prodavač uklidí přilehlý chodník už jen proto, aby mu zákazníci nenanosili do obchodu bláto. Majitelé firem nebo představení úřadů si už z prestižních důvodů nenechají nepořádek před svým sídlem. Změna právní úpravy nikomu nezakazuje, aby si udělal pořádek před svým prahem. Nicméně úklid chodníku už nebude právní povinností vlastníků k chodníku přilehlých nemovitostí.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).