Hlavní navigace

Vyřeší vyšší pokuty chaos na cestách?

16. 4. 2009
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Zatímco se pokuty zvýšily a za porušení silničního zákona hrozí trestné body, na cestách se bezpečnost příliš nezvýšila. Vypadá to, že některé řidiče nevyvede z míry žádná hrozba sankce a jakmile usednou za volant, vychutnávají si plně hladinu adrenalinu.

Život v České republice bych někdy přirovnal k životu v Kocourkově. Chceme bezpečí, chceme lepší vládu, podmínky pro život, ale máme špatné zákony, nedostatečně kompetentní úředníky a vágní policii se svázanýma rukama, pracující jen do „výše mzdy“. Ale začněme postupně.

Pojistným podvodům se dobře daří

Od ledna 2009 platí vyšší limit pro nahlášení škody na vozidle z titulu povinného ručení, nyní je to 100 000 Kč. Policii se tak uvolnily ruce a nemusí jezdit k menším nehodám, které odnesou jen plechy. Na druhé straně se zvýšily šance pro pojistné podvody, za cca 100 000 Kč již lze provést nejednu výraznější opravu auta. Pojišťovna není detektivní ústav, takže buď na podvod přijde vnitřním kontrolním mechanismem, anebo si detektiva musí najmout. A že se podvody vyplácí, potvrzuje statistika. Ty světové totiž uvádějí, že 14 % všech případů, které lidé hlásí pojišťovnám, jsou pojistné podvody a u motoristických pojistných událostí jde dokonce o 35 %. Málokdo si totiž dokáže sáhnout do svého svědomí v momentě, kdy musí zaplatit vyšší částku. A když se nabízí možnost, aby ji zaplatil někdo jiný, podle toho „jak se to podá“, proč tu možnost nezneužít? Čtěte více: Vyplatí se jezdit veřejnou dopravou bez jízdenky?

Odhalovat pojistné podvody není snadné, ale jiná cesta nevede, pokud nemají pojišťovny rapidně zdražit pojistné. Pojistní matematici by totiž do svých vzorců museli uvádět vyplacené finanční částky i za nehody, které se buď vůbec nestaly anebo se odehrály jinak.

Jak se bránit proti vzpouzejícímu se viníkovi

Dojde-li k dopravní nehodě a jedna ze stran si není jista seriózním přístupem strany druhé, vyplatí se raději policii zavolat i za tu cenu, že příjezd policie je téměř synonymem udělení pokuty. To je ostatně jeden z důvodů, kdy se řidiči policejní asistenci vyhýbají – nikdo nestojí o placení pokut a trestné body v kartě řidiče. Jenže je-li jedna ze stran neseriózní, malér je na cestě, zvláště v situaci, kdy na místě zřejmý viník postupem času začne pojistnou událost „vnímat odlišně“. Pojišťovna si umí poradit, ale pro poškozeného je situace složitější zvláště v případě, kdy si viník časem svůj postoj k nehodě rozmyslí, ukazuje na smutný fakt Tomáš ZavoralDirect pojišťovny. Zatím co policie při vyšetřování nehody vše zdokumentuje a například měří brzdné dráhy, bez její asistence jsme odkázáni jen na záznam mezi účastníky nehody. Právě proto našim klientům dáváme k formuláři zároveň i tzv. prohlášení o zavinění, na které se podepíše viník nehody. V případě pozdějších rozporů je pak poškozený alespoň v lepším postavení, doplňuje Zavoral.

Jak se trestá pojistný podvod

Kdo spáchá pojistný podvod, koleduje si o odnětí svobody až na 2 roky. Pokud však škoda dosáhne nejméně půl milionu korun, už se sazba zvyšuje na osm let. A v případě pojistného podvodu za pět a více milionů korun může strávit podvodník ve vězení až 12 let.

Cesta však existuje i softwarová, tu například zvolila Česká pojišťovna, která pomocí programu Virtual Crash umí analyzovat a modelovat dopravní nehody. Po průzkumu metodou Virtual Crash se ČP účastníci těchto nehod přiznali, že k jejich havárii vůbec nedošlo anebo se stala za úplně jiných okolností, říká Václav BálekČeské pojišťovny. Čtěte více: Jak dostat peníze ze zkrachovalé cestovní kanceláře? 

Kdy zavolat k nehodě policii

  1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
  2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
  3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
  4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
  5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
  6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

Pokuty ne podle sazebníku, ale podle příjmů

Možnost volat policii k nehodě až nad 100 000 Kč možná nahrává i některým pirátům silnic, kteří spoléhají na to, že případnou nehodu nějak „doladí“ anebo z místa nehody ujedou s výmluvou na osobu blízkou. Nebo je problém v liknavosti policie či její nedostatečné kompetenci najít a potrestat viníky, protože jinak nelze vysvětlit, že jen za duben opět vyhaslo na našich silnicích zbytečně několik životů. Nedokážu totiž pochopit, proč český řidič se na silnicích mimo Českou republiku (a zvláště na jihu a západu Evropy) chová velmi slušně a dodržuje dopravní předpisy a v domácím státě si z nich hlavu příliš nedělá. Čtěte více: Jak ušetřit za benzín a další pohonné hmoty?

Možnou cestou by mohlo být pokutovat nejen řidiče, ale i majitele vozidla a podobně, jak je tomu v některých zemích, nestanovit pokutu podle sazebníku, nýbrž podle ročního příjmu viníka. Pak by piráty silnic přestalo bavit nerespektovat dopravní předpisy. Zároveň však musejí mít řidiči v Policii České republiky respekt, a ne ji vnímat jako modré mužíky s nízkým platem a omezenými pravomocemi. Za ne příliš dobrou reputaci si však může policie sama a často tomu ještě pomůže. Tak například, když se autor tohoto článku v tomto týdnu poslušně sunul téměř nehybnou kolonou na dálnici D1, v pravém pruhu několik aut bez ostychu kolonu průběžně předjíždělo za tichého pozorování policejního vozu dopravní policie, který stál na odpočívadle. Jinými slovy, z policie si u nás řidiči příliš starostí nedělají a hrozba vyšších pokut maximálně odradí od přestupku jen běžného člověka střední třídy. Na ty ostatní sazebník neplatí. Možná, až si na silnicích vzájemně porozbíjíme auta, zapřáhneme koňské povozy nebo začneme jezdit vlakem.

skoleni_4_3

Co si myslíte o situaci na našich silnicích vy? Dodržujete dopravní předpisy, přiznáte se k přestupku, nebo využijete „osobu blízkou“? Uvítáme vaši diskuzi ve fóru.

Způsob a výše sankce za jednání při provozu na pozemních komunikacích
Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet bodů Pokuta ve správním řízení (Kč) Zákaz činnosti (ZČ) Bloková pokuta (Kč)
(Přestupek/trestný čin podle ustanovení)   (Trest v trestním řízení)    
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 7 25 000–50 000 1 rok–2 roky  
(§ 22/1 e) bod 1), (§ 180d trestního zákona), (§ 180d trestního zákona)   Odnětí svobody do 1 roku nebo peněžitý trest Zákaz činnosti 1 rok–10 let  
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0,3 ‰ nebo užitím jiné návykové látky 7 25 000–50 000 1 rok–2 roky  
(§22/1c)), § 201 trestního zákona   Odnětí svobody až do tří let    
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem 7 25 000–50 000 1 rok–2 roky  
(§ 22/1d) bod 1)        
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není–li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7 25 000–50 000 1 rok–2 roky  
(§22/1d) bod2)        
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7 25 000–50 000 1 rok–2 roky  
(§22/1d) bod 3)        
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví 7 25 000–50 000 1 rok–2 roky  
(§22/1h)   Pro porušení tohoto ust. dosud chybí sankce – platí tedy § 11 a § 13 (pokuta do 1000 Kč nebo napomenutí    
při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení 7 25 000–50 000 1 měsíc–6 měsíců (spáchá-li 2× a vícekrát v průběhu 1 roku)  
(§ 22/1k)        
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem 6 10 000–20 000 6 měsíců–1 rok  
(§ 22/1b))        
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 6 5000–10 000 6 měsíců–1 rok  
(§ 22/1f) bod7)        
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 6 5000–10 000 6 měsíců–1 rok  
(§ 22/1f) bod10)        
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 6 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců 2500
(§ 22/1f) bod9)     (spáchá-li 2× a vícekrát v průběhu 1 roku)  
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 6 5000–10 000 6 měsíců–1 rok  
(§ 22/1e) bod2)        
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5 5000–10 000 6 měsíců–1 rok  
(§ 22/1a) bod1)        
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4) 5 5000–10 000 6 měsíců–1 rok  
(§ 22/1e) bod3)        
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 5 5000–10 000 6 měsíců–1 rok  
(§ 22/1e) bod4)        
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 5 5000–10 000 6 měsíců–1 rok  
(§ 22/1f) bod2)        
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 5 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců 2500
(§ 22/1f) bod5)     (spáchá-li 2× a vícekrát v průběhu 1 roku)  
při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky 4 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců 2500
(§ 22/1f bod 6)     (spáchá-li 2× a vícekrát v průběhu 1 roku)  
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje 4 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců 2500
(§ 22/1f bod 6)     (spáchá-li 2× a vícekrát v průběhu 1 roku)  
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 4 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců 2500
(§ 22/1f ) bod 6)     (spáchá-li 2× a vícekrát v průběhu 1 roku)  
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců 2500
(§ 22/1f) bod8)     (spáchá-li 2× a vícekrát v průběhu 1 roku)  
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb. 4 do 10 000 6 měsíců – 1 rok  
(§ 23/1s)        
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu2) podléhá 4 5000–10 000 6 měsíců – 1 rok  
(§22/1a)bod2)        
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena 4 5000–10 000 6 měsíců – 1 rok  
(§ 22/1a) bod3)        
při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozi 3 Stejně jako § 22 odst. 1 písm. h)    
(§ 22/1 j))        
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 3 1500–2500 1 měsíc–6 měsíců 1000
(§ 22/1f) bod1)     (spáchá-li 2× a vícekrát v průběhu 1 roku Zde zákaz činnosti uložit nelze (§ 22 odst. 9)  
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 3 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců 2500
(§ 22/1f) bod3)     (spáchá-li 2× a vícekrát v průběhu 1 roku  
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců 2500
(§ 22/1f) bod6)     (spáchá-li 2× a vícekrát v průběhu 1 roku  
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 3 1500–2500 ------- 2000
(§ 22/1l))        
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu 3 do 10000 6 měsíců–1rok ------
(§ 23/1k))        
řízení vozidel ve stavu vylučujícím způsobilosti, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3‰ 3 25 000–50 000 1 rok–2 roky ------
(§ 22/1c)        
nedovolená jízda po tramvajovém pásu 2 1500–2500 ------- 2000
(§ 22/1l)        
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu 2 1500–2500 ------- 2000
(§ 22/1l))        
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 2 1500–2500 ------- 2000
(§ 22/1l)        
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2 1500–2500 ------- 2000
(§ 22/1l))        
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel 2 2500–5000 1 měsíc–6 měsíců 2500
(§ 22/1g))        
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec 2 1500–2500 ----------- 1000
(§ 22/1f) bod 4)        
nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 60 km.h-1 1 1500–2500 ------- 2000
(§22/1l)        
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu 1 1500–2500 ------- 2000
(§ 22/1l)        
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla 1 1500–2500 ------- 2000
(§ 22/1l)        
porušení povinnosti vyplývající ze značky „Zóna s dopravním omezením“, „Obytná zóna“nebo „Pěší zóna“ 1 1500–2500 ------- 2000
(§ 22/1l)        
porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou), porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazové značky B 29 – zákaz stání 1 1500–2500 ------- 2000
(§ 22/1l)        
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením 1 1500–2500 ------- 2000
(§ 22/1l)        
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy 1 1500–2500 ------- 2000
(§ 22/1l)        

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Anketa

Použil/-a jste někdy výmluvu na osobu blízkou?

Autor článku

Autor pracuje jako pojišťovací poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).