Hlavní navigace

Test: Zřízení běžného účtu je někdy pro cizince trnitou cestou

17. 4. 2009
Doba čtení: 17 minut

Sdílet

Založení běžného účtu v bance nebo záložně je pro Čechy rutinní záležitostí. I přes jasně stanovené podmínky, za nichž mohou cizinci otevřít běžný účet v tuzemské bance, je však pro některé cizince doslova překážkou, když mají předložit ke kontrole i jiný průkaz totožnosti, než je národní identifikační průkaz, tedy obdoba "občanky".

Založení běžného účtu vám nebude trvat průměrně déle než patnáct minut. Vystačíte si s občanským průkazem a několika vlastnoručními podpisy. V některých bankách nebo družstevních záložnách budete muset složit minimální vklad, který se pohybuje v několikaset­korunových částkách. Některé banky požadují navíc i druhý doklad totožnosti v podobě cestovního pasu, řidičského průkazu, rodného listu nebo průkazu zdravotní pojišťovny. Nejedná se zkrátka o nic složitého. Tedy pokud máte české občanství. V opačném případě můžete zažít přinejmenším komplikace.

Cizinec znamená komplikace

Založení běžného účtu cizincem je také záležitostí několika minut. Avšak v případě, že má veškeré doklady, které banka požaduje. Banky navíc cizince rozlišují důkladněji a je to dáno tím, že Česká republika je od roku 2004 členskou zemí Evropské unie. Pro občany (cizince) Evropské unie platí mírně odlišná pravidla, než u cizinců z jiných zemí.

ČSOB si může běžný účet otevřít cizinec s jakoukoliv zemí původu nebo státní příslušností, což je jak občan Evropské unie, tak i občan mimo unii. Každému cizinci zpravidla postačí k založení účtu cestovní doklad. V případě cizinců ze zemí EU, kteří u sebe nemají pas, je to národní doklad totožnosti. Cizinci s povolením k pobytu na území České republiky pak předkládají i příslušný doklad s vyznačeným „druhem“ pobytu, říká Irena Zatloukalová z tiskového oddělení ČSOB.

Podobným způsobem přistupují k založení účtů i v dalších bankách. Otevření běžného účtu umožňujeme cizincům s pracovním povolením na území České republiky po předložení identifikační karty, cestovního pasu a dalšího dokladu totožnosti bez rozdílu zda se jedná o občana Evropské unie či nikoliv, informuje Tomáš Pavlík, mluvčí UniCredit Bank.

Slováci mají potíže s doklady

Mezi nejčastější problémy, které provázejí Slováky pracující a žijící v České republice, patří zejména fakt, že u českých bank nevystačí jen se slovenským občanským průkazem. Pro zřízení účtu potřebují i cestovní pas jako druhý identifikátor. Například mBank vyžaduje po Slovácích předložení cestovního pasu, ale Raiffeisenbank stačí pro založení běžného účtu občanský průkaz. Podle zástupců mBank jde však o odchylku, kterou intenzivně řeší a do konce dubna by měla být odstraněna. Přesto jde o detaily, které mohou ztížit situaci slovenských občanů. Zejména těm, kteří nevlastní cestovní pas, neboť se domnívají, že v Evropské unii stačí pro veškeré úkony občanský průkaz.

Příběh Slováka-našeho čtenáře, který několikrát zkoušel otevřít mKonto u české mBank, najdete na konci článku.

Cizinec a „cizinec“

V terminologii platí, že cizincem se rozumí každý člověk, který nemá státní občanství státu, na jehož území se zdržuje. Do odlišných situací se tak dostávají občané, kteří mají státní občanství libovolného státu Evropské unie a občané, kteří žijí v ostatních zemích.

Mezi nejčastější doklady, které musí cizinci, bez ohledu na příslušnost k Evropské unii nebo zemí mimo ni, předložit, je cestovní pas. Kromě toho přikládají i povolení pobytu. Občan EU předloží povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropského společenství nebo potvrzení o přechodném pobytu na území naší republiky. Pokud žadatel nemá trvalý pobyt na našem území, je nezbytné předložit dokumenty prokazující účel jeho pobytu v Česku. Tím může být například zaměstnání, podnikání nebo studium, sděluje Michal Teubner z tiskového oddělení Komerční banky. Dokumenty se myslí zejména pracovní smlouva nebo potvrzení o zaměstnání vystavené zaměstnavatelem v České republice. Dále pak výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, případně jiný doklad prokazující oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů. Jestliže žadatel studuje, předloží potvrzení o studiu vydaném na některé ze škol v České republice.


Test serveru Měšec.cz

Rovnost jen na papíře

Na území EU by si občané EU měli být rovni a neměly by být zásadní rozdíly v poskytování služeb jinému občanu EU. To znamená, že při zřízení účtu v bance by banka neměla chtít dokumenty, které běžně nepožaduje ani po svých klientech daného státu. Přeneseno do praxe, když banka zřízení účtu podmiňuje například doložením pracovní smlouvy, trvalým pobytem v daném státě, svého potenciálního klienta již předem diskriminuje a stanovuje mu odlišné podmínky. Ty jsou navíc často nesplnitelné.

Tak například, kdo častěji platí v zahraničí, tomu se vyplatí účet v cizině otevřít, pro Čechy to znamená nejčastěji účet na území Německa, Rakouska nebo Slovenska, výjimečně Polska. Zatímco rakouské banky nemají zásadní problémy s otevíráním účtů Čechům, aniž by v Rakousku žili nebo pracovali, v Německu jsou problémy výrazné. Velké německé banky i v dnešní době podmiňují otevření běžného účtu nějakým vztahem s Německem nebo místem působení banky (pobyt, příbuzní, zaměstnání apod.). Zato menší německé spořitelny a volksbanky chytře využily tohoto absurdního přístupu velkých bank a zvláště v pohraničí nemají žádné překážky pro otevření účtu občanovi EU, tj. i Čechům. Naopak, často mají i české zaměstnance, kteří obsluhují klienty neznalé německého jazyka. V této oblasti je známá zvláště Volksbank Löbau-Zittau nebo Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Čeští zaměstnanci německé Volksbank Löbau-Zittau navíc umějí účet založit i mimo prostory banky a jsou mobilní po celých Čechách.

V Polsku mají banky přístup opět různý. Založit si účet v polské mBank údajně, podle pracovnice v mKiosku v Katowicích, cizinec nepracující v Polsku nemůže, ale podle infolinky to problém není. Eurobank účet cizinci nezaloží, Bank Pekao a ING Bank Śląski vydá jen elektronickou kartu. Pro Bank Millennium není naopak problém vydat embosovanou kartu a oproti depozitu i kreditní kartu American Express.

Čech ve Slovensku se má lépe

Chce-li si občan České republiky založit účet ve slovenské bance, je na tom o poznání lépe. Na rozdíl od českých bank banky slovenské ani v jednom testovaném případě nevyžadovaly pas. Přitom všichni pracovníci to zdůvodnili podobně: v české občance je adresa, kterou banka potřebuje, naopak v pasu není. Ovšem ochota pracovníků bank byla velmi odlišná.

Naprosto rutinní záležitostí bylo otevřít účet ve Slovenskej sporiteľni, vše proběhlo velmi rychle a banka novopečeného majitele vybavila debetní kartou podle výběru. Problém však byl s papírovými výpisy, ty banka neumí poslat do zahraničí a musejí se vyzvedávat na pobočce za poplatek v přepočtu 100 Kč za výpis (alespoň ročně). Další problém je při převzetí debetní karty, opět se pro ni musí na pobočku.

Československá obchodní banka, působící i na Slovensku, předvedla excelentní výkon, jak má otevření účtu pro cizince vypadat. Nic nebylo pro banku problém, papírové výpisy do zahraničí jsou standardem a nabídla přeposlání debetní karty na jakoukoli pobočku ČSOB v ČR. Autentizační SMS z internetového bankovnictví chodí i na české mobilní číslo.

Zaměstnanci UniCredit Bank Slovensko z otevření účtu pro cizince moc nadšeni nebyli a pro debetní kartu bylo nutné dojít na pobočku, přestože ji banka do ciziny umí poslat. Stejně je to s papírovým výpisem, v sazebníku existuje cena za zaslání do zahraničí, ale výpis nikdy do ČR nedorazil a musel se osobně převzít na slovenské pobočce.

Velmi kvalitní přístup předvedla Volksbank Slovensko. Účet byl obratem zřízen na počkání a bylo možné si vybrat jakoukoli debetní kartu s tím, že mezi žhavé novinky patří bezkontaktní karta MasterCard PayPass. Tu banka umí poslat i do zahraničí, ale bankéř zaslání rozmlouval s ohledem na bezpečnost i jeho preferenci, aby alespoň poprvé klient kartu převzal osobně. Vtipné je, že čtvrtletní papírové výpisy, které jsou v ceně účtu, Volksbank posílá poštou jako tuzemskou (tj. vnitroslovenskou) zásilku, ale do ČR bez problému chodí a Česká pošta si ani nenárokuje chybějící doplatné.

Zajímavou slovenskou bankou je Privatbanka. Ta umí účet otevřít i korespondenčně na základě ověřeného podpisu, přičemž banka uznává české notáře nebo ověření na matrice české obce. Privatbanka s účty pro cizince nemá žádné problémy a má hned dvě lákadla: za převod v eurech v rámci eurozóny si neúčtuje nic, příchozí i odchozí platby zadané elektronicky jsou zadarmo. Vedení účtu, internetové bankovnictví a elektronické výpisy opět zadarmo (Privatbanka @ Konto). Bonbónkem jsou pak zahraniční platby (včetně EU plateb), ty posílá ve formátu D+0, takže na účtu příjemce jsou v naprosté většině ještě tentýž den.

Naopak vyhnout by se měli cizinci Tatrabance. Přestože patří do skupiny Raiffeisen, nemá cizince ráda. Účet jim sice založí, ale „za trest“ bez balíčku (který je levnější) a musí si postupně všechny služby dokoupit za opravdu vysoké poplatky (debetní kartu, transakce, přímé bankovnictví…) To je alespoň naše zkušenost ze žilinské pobočky.

Do slovenské mBank Češi bez povolení k trvalému pobytu na Slovensku chodit nemusejí, banka jim účet neotevře.


Není pas jako pas

Jsou země, ve kterých mají více cestovních pasů. Takovým případem je Ruská federace, kdy Rusové mají dva cestovní pasy. Jeden slouží pro cestování po federaci, druhý slouží pro cesty mimo federaci. Cestovní pas pro cesty v rámci federace není možné akceptovat jako průkaz totožnosti, říká Tomáš Kofroň mluvčí Raiffeisenbank.

Místo cestovního pasu může být předložen občanský průkaz vydaný v zemích Evropského hospodářského prostoru. Doklad musí být vydán státními orgány a musí z něj vyplývat základní údaje nezbytné pro identifikaci klienta:

  • jméno, příjmení, popř. titul,
  • adresa trvalého nebo přechodného pobytu a země,
  • datum, obec a země místa narození,
  • pohlaví,
  • druh a číslo průkazu totožnosti,
  • doba platnosti a vydavatel průkazu totožnosti.

Zdroj: Komerční banka

Nejen banky mají běžné účty

Založení běžného účtu u některé z českých družstevních záložen se příliš neliší od zřízení účtu v bance. Drobný rozdíl je v samotném úkonu, která obnáší podpis přihlášky a složení členského vkladu. Totožnost cizince je při zakládání účtu ověřována následujícím způsobem. Občan jiné země Evropské unie se může prokazovat občanským průkazem (identifikačním dokladem) své země nebo cestovním pasem. Občané zemí mimo EU výhradně cestovním pasem a musí prokázat adresu trvalého nebo jiného bydliště, informuje Vendula ŽaloudíkováFio, družstevní záložny.

Zřízení běžného účtu se tak může cizincům zkomplikovat. Stačí, aby podlehli domnění, že jim stačí národní identifikační průkaz a v některých českých bankách si bez cestovního pasu nevystačí.


Čtenářská zkušenost se založením účtu u mBank

Do redakce nám přišel dopis našeho čtenáře L.D., který trpělivě popisuje problémy při otevření účtu v české mBank. Zásadním problémem je absence pasu, bez něhož nyní nelze český účet otevřít. Dobrou zprávou je, že mBank opět pracuje na možnosti otevřít účet jen na slovenský občanský průkaz. Otázkou je, kdy se to podaří spustit. Čtenářský příspěvek je publikován v původním znění bez zásadních gramatických úprav.

Rozhodol som sa zalozit si mKonto u mBanky a poziadat o vydanie debetnej karty k tomuto kontu. Zasiel som si na kiosok. Vytiahol som obcianku a oslovil som pani na kiosku. Podla reci hned poznala, ze som Slovak a poziadala ma o pas. S prekvapenim som sa spytal „naco pas“? Predsa v ramci EU pas nepotrebujem, nejaky rok ho uz nemam a kedze zatial necestujem mimo EU, ani nemam dovod si ho znova vybavovat, toboz uz nosit so sebou. Navyse v Cechach mam od cudzineckej policie povolenie k dlhodobemu pobytu z pracovnych dovodov – nie ze by to pre obcanov clenskych statov EU v schengenskom priestore bola povinnost, ale mnohe to dokaze na uradoch ulahcit.

Pani vsak trvala na svojom: bez pasu mi ucet nemoze zalozit, vraj maju take smernice. To som sa trochu nakrkol a ziadal som o predlozenie obchodnych podmienok, v ktorych by bolo uvedene, ze cudzincom z EU sa konto zaklada len na zaklade pasu. Pani na kiosku, namiesto aby na mna vytiahla obchodne podmienky, vytocila niekam cislo a po chvili mi telefon podala s tym, ze mam na linke jej sefa, ktory mi to vysvetli. OK, tak si teda pokeciam s jej sefom, pani ma zrejme svoje instrukcie od nadriadenych. Pan na linke sa predstavil (meno si uz nespomeniem) a po tom, co som mu popisal svoj problem, mi oznamil, ze skutocne mi mozu ucet zalozit len po predlozeni pasu. To som uz trochu vykypel. Predviedol som priamo na kiosku elegantnu reklamu na T-Mobile mobilny internet, nalistoval si stranky mBank a pri podmienkach pre zakladanie mKonta som panovi do telefonu precital podmienky pre zalozenie mKonta, ktore v bode podmienok pre zalozenie mkonta zneju:

Podmínkou pro otevření účtu je dosažení 18 let a v případě cizinců trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (doložitelný příslušným dokladem od Cizinecké policie či jiné instituce, který obsahuje přidělené RČ cizince).

O pase ani slovo. Este chvilu sme sa handrkovali a pan na mna napokon vyrukoval s tym, ze teda dobre, ze mi urobi vynimku, ze on pani na kiosku instruuje, aby mi ucet zalozila len na obcianku. Viete, ako vyzera byk ked uvidi cervenu handru? Nie? Ak ste tam neboli, tak ste to prepasli. Nestal som o ziadne vynimky, chcel som si ako ktokolvek iny, kto splnil podmienky, ktore maju popisane na svojom webe, zalozit konto. Zdalo sa mi to nielen cudne, ale aj diskriminujuce a privolal som hliadku policie s prosbou o informaciu, ci ako Slovak musim mat v Cechach, pokial chcem vyuzivat nejake sluzby, pas. Hliadka prisla, zapisala si moje udaje (a ja ich – cisla policajtov) a vraj, ak to maju v podmienkach, nevidia v tom nic zle a mam sa obratit na obcianskopravny sud, ak sa tym citim uskodeny. No nic, argumenty mi prozatim dosli, tak som podakoval policajnej hliadke za ich ochotu. Panovi na telefone som podakoval, pridal som cosi ustipacne o tom, ze „vynimky“ nech si necha pre niekoho ineho a sluzne som mu oznamil, ze si zalozim konto po internete a zmierim sa s tym, ze to bude trvat dlhsie.

Po skonceni telefonatu som si vsimol, ze si k rovnakemu kiosku prisadol dalsi pan ktory, ako sa hned ukazalo, bol tiez Slovak. Zacalo ma zaujimat, ako to dopadne, tak som sa prec neponahlal. Pan uz konto zalozene mal a ako sa o chvilu ukazalo, na jeho zalozenie mu stacila – cuduj sa svete – slovenska obcianka.

Pan chcel v niecom zmenit, nastavenie svojho konta. Prekvapenie nasledovalo -pani na kiosku po nom chcela PAS. :-) Pana to evidentne pozdvihlo, to som sa mu prihovoril a dali sme sa do reci. Po vymene par viet a svojich kratkych skusenosti s mBank sme si vymenili svoje telefonne cisla s tym, ze pan ma uistil, ze pokial budem potrebovat svedka, mozem sa na neho odvolat. Tym skoncilo druhe kolo 0:1 v moj neprospech – konto nemam, zato mam ustnu informaciu, ze pokial nemam pas, tak ani mat nebudem.

Vecer otvaram opat internet a pustam sa do studia vseobecnych obchodnych podmienok. V ich casti jedna, kapitole jedna, paragrafe 2, odstavci 4 sa doslova pise „Doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu“. Fajn, viem, co mBank povazuje za doklad totoznosti a kto daval pozor, uz vie, ze to nie je v ziadnom rozpore s tym, co mbanka deklaruje na webe v podmienkach pre zakladanie uctov. Studujem VOP dalej a v tej istej casti, kapitole dva, paragrafe 4, odstavci 2 sa pise Pro uzavření Smlouvy je nezbytné z Dokladu totožnosti zjistit a ověřit totožnost osoby, která žádá o zřízení účtu. Pro tento účel je mBank oprávněna požádat o předložení dokladů totožnosti potvrzující pravdivost osobních údajů žadatele. Fajn, hovorim si, ze na kiosku teda boli spatne informovany, zahram sa na velkeho odpustitela a vrham sa na vyplnovanie internetoveho formulara. Cuduj sa svete, ked dojdem k vyplneniu svojich udajov, formular mi dovoli vyplnit ako statne obcianstvo Slovenska repulika a sucasne zadat ako identifikacny doklad obcianku. Formular odoslem a cakam. Po 3 dnoch sa ozve firma (nepamatam si presne nazov -media service alebo tak nejak). Trosku si ma „preklepnu“, aby si boli isty, ze hovoria s clovekom, ktory formular vyplnil, a ked sa operatorka uistila, ze som to ja tak hned na mna, ci mam pas. Spadla mi sanka. Hovorim, ze nemam a ani ho nepotrebujem, pretoze nikde som to nenasiel ako podmienku vo vop ani na webe mBank. Operatorka evidentne zneistela, ocividne nezviknuta na fakt, ze si niekto moze VOP precitat. Podakuje mi s tym, ze to overi u mBank a zavolaju mi znova.

Hovorim si, ze to zacina byt zaujimave, no nic, druhy polcas druheho kola je nerozhodny. Zacinam sa tesit, ze ked si to z Media Servisu overia, tak uz nebude nic branit v ceste tomu, aby som sa tetelil radostou zo svojho noveho bankoveho uctu bez poplatkov. Operatorka volala o dva dni. Skratim to – prehravam 0:3, vraj si to overovali priamo v mBank a skutocne ak nemam pas, ucet mi zriadeny byt nemoze. Na moju prosbu, aby ma naviedla na cast VOP, kde to je uvedene, sa odpovede nedockam. No nic, skusim si zavolat na mLinku.

mLinka, operatorka na telefone, popisujem svoj problem. Odpoved? Vraj pas nepotrebujem, ze mi staci obcianka a povolenie k dlhodobemu alebo trvalemu pobytu. hmm… Bod pre mna, 1:3, volam do Media Servisu na cislo, ktore sa mi zobrazilo, ked mi odtial volala operatorka. Identifikujem sa a konfrontujem svoju informaciu z mLinky s ich poziadavkou na pas. Skratim to – nikam som sa nedobral, mLinka mi tvrdi, ze pas nepotrebujem, Media Servis trvrdi, ze potrebujem, teta na kiosku trvdila, ze potrebujem, jej sef, ze potrebujem (a ponukal mi „vynimku“!), osobne som sa stretol so Slovakom, ktory uz klientom bol a hovoril, ze ziadny pas pre zalozenie mkonta nepotreboval, a to nema v Cechach trvaly pobyt, ale rovnako ako ja dlhodoby.

Skusim to cez e-mail. Prvy krat v zivote zavitam na mBlog a dam sa do hladania. Na moje prekvapenie, nie som v tom sam, otazok Slovakov o zalozeni uctu je tam kopec a rovnako kopec je tam aj skusenosti. Tu kopu je mozne rozdelit na dve casti: na tych, co si ucet zalozili a pas nepotrebovali a tych, co si ucet zalozili a pas potrebovali. Najdem emailovu adresu pana menom Zbiejczuk Adam a pisem mu otazku, ako to je s otvaranim mkonta pre Slovakov – ci teda pas potrebuju alebo nepotrebuju. Dostava sa mi odpovede takmer obratom: …Situace je taková, že jsme po jistou dobu umožňovali otevření účtu občanům SR bez nutnosti dokládat pas – pouze na Občanský průkaz SR. Byli jsme ovšem upozorněni, že takto se může jednat o diskriminaci jiných občanů EU, a proto jsme se museli, ač neradi, vrátit ke stávajícímu stavu a pouze se snažíme urychlit proces, který umožní otevírat účty nejen na pas, ale i na doklad totožnosti kteréhokoliv členského státu EU. Tím bude tento problém vyřešen ke spokojenosti Klientů i nás. Co se týče předpokládané doby, mohu jen odhadovat – ale mělo by se tak stát do léta…

Otazka je, co to znamena „vyriesit“. Mozno nepoznam paragrafy uplne presne, tak skusim zapatrat na strankach portalu vernej spravy Ceskej republiky: … Na občany jednotlivých členských států Evropské unie se v rámci Evropské unie vztahuje právo volného pohybu osob a z uvedeného důvodu není pobyt těchto občanů na území České republiky podmíněn vydáním jakéhokoliv povolení k pobytu. Přistoupením České republiky do Evropské unie mohou občané Evropské unie vstupovat a pobývat na území České republiky bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu, kterým se rozumí i průkaz totožnosti…

skoleni_13_10

Fajn, policajti tvrdia, ze mojim platnym cestovnym dokladom ako obcana clenskeho statu EU v schengenskom priestore je moja slovenska obcianka. Skusim teda znova vyplnit formular (identicky ako som uz vyplnil – s uvedenim cisla obcianky) na webe mBank a cakam kym sa niekto ozve. Tentokrat to bolo rychlejsie, na otazku operatorky Media Servisu, ci mam pas, odpovedam, ze ano, mam platny cestovny doklad. Operatorka ma teda poziada o cislo pasu a ja jej odpovedam, ze jej mozem nadiktovat cislo mojho cestovneho dokladu. Operatorka v tom nevidi ziadny rozdiell a tak zacinam diktovat – na co sa operatorka zarazi a hovori mi, ze cestovnym dokladom sa mysli pas. No – skratim to. Zasmial som sa, pani som podakoval a poziadal ju, aby ziadost stornovala.

Tym by sa mohlo zdat, ze tu to konci. Nekonci. Som povaha zvedava. Hovorim si, ze ked Slovakovi nechcu zalozit mKonto bez pasu, a to napriek tomu, ze ani vo VOP ani na webe o tom nemaju ani zmienku, tak co keby som skusil s nejakym Cechom opat – nech si cech zalozi konto s pasom! Dejstvo druhe (kratsie ako prve): Na kiosku stojim ja a moj znamy, Cech. Znamy mava pasom a chce zalozit mKonto. Pan na kiosku ho poslal „nekam“ s tym, ze na pas mu nik ucet nezalozi a vraj ma doniest obcianku. Na jeho namietku, ze pas a obciansky preukaz su v ramci jeho domovskej krajiny rovnocenne identifikacne doklady, mu pan s ladovym kludom oznamuje, ze to nie je pravda a bez obcianky mu ucet nezalozi. Tu sa pribez zatial konci.

Anketa

Máte zkušenosti se zakládáním běžných účtů v zahraničních bankách?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).