Hlavní navigace

Kdy otevřít dětský účet? - Rada odborníků

2. 9. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

První školní den je za námi a mnohé děti byly poprvé ve škole. Díky novinkám v bankovních produktech mohou již prvňáci jít poprvé sami do banky. Je to ale skutečně vhodné? Zeptali jsme se proto odborníků, v kolika letech by měli rodiče zřídit dětem plnohodnotný účet v bance?
Petr Blažek - KB

Petr Blažek, vedoucí Řízení segmentu – občané, Komerční banka

V kolika letech? Rozhodně co nejdříve! Výchova dětí k zacházení s penězi je v dnešní době nesmírně důležitá. V KB můžete založit účet už i čerstvě narozenému dítěti. Jde samozřejmě zatím jen o spořící účet, kde si dítě může samo aktivně pouze ukládat peníze, a učit se tak šetřit na splnění svých náročnějších přání. Tedy obdoba klasického „prasátka“, do kterého přispívají nejen rodiče, ale všichni v okolí, což je možné i v případě tohoto Dětského konta.

V období dospívání a osamostatňování, tedy kolem 15 let, je dobré začít připravovat své dospívající dítě na další věci spojené s hospodařením s penězi, jako je používání platební karty nebo spravování účtu přes internet či telefon. To vše a ještě více najdete v balíčku Gaudeamus2. Ostatně právě číslo 50 tisíc je důkazem zájmu mládeže o vlastní účet, v tomto případě se jedná o Gaudeamus2.

Ondřej Heřman - ČSOB

Ondřej Heřman, manažer útvaru spoření a investice, ČSOB

Je velice obtížné říci, kdy nastává optimální věk dítěte k tomu, aby se učilo nakládat s bankovním účtem. Obzvláště v dnešní době, kdy děti začínají používat např. mobilní telefony již na prvním stupni základních škol.

ČSOB Dětské konto Slůně je určeno pro děti od narození až do 15 let. Plní několik funkcí (např. samotné spoření), včetně tzv. výchovné funkce, tj. naučit děti hospodařit a nakládat s penězi již v brzkém věku.

Dětské konto Slůně nabízí možnost nakládat s prostředky již od 8 let věk dítěte formou výběrů a omezených vkladů. Je to začátek věku, kdy dítě již chodí do školy a učí se nové věci. Samozřejmě závisí na rozhodnutí rodičů, kdy umožní svým dětem vybírat si kapesné prostřednictvím bankomatů. U každého dítěte je výše věku, kdy jsou schopni si sami kapesné vybírat, různá, proto rozhodnutí opravdu závisí na každém rodiči.

Jana Poorsaeedová, Klientské segmenty ČS

Na základě výzkumů s rodiči dětí, kteří jsou potenciálem pro tento produkt, jsme určili jako vhodný věk pro založení prvního samostatného konta věk okolo 10 let. Současně nám tuto věkovou hranici potvrdila i druhá část výzkumu, kde byly respondenty děti, které také přibližně v tomto věku mají zájem o vlastní účet, a to především s platební kartou.

V tomto věku tedy doporučujeme, aby rodiče založili dětem jejich první konto, kde se dítě bude učit hospodařit se svým kapesným a případě si něj ukládat i peníze, které dostane jako dárky od prarodičů nebo jiných příbuzných. K určitému typu spoření menších částech například na nějakou dražší sportovní potřebu nebo počítačovou hru motivuje i výhodná úroková sazba. U produktu je uplatněno „skládané úročení“, tj. zůstatek je klientovi rozdělen do stanovených pásem a v každém pásmu je mu přiznána jiná úroková sazba, například v pásmu do 9 999,99 je to sazba 2 % p.a.

Konto má ale především sloužit jako transakční účet. K výběrům hotovosti jim slouží platební karta, která je kartou bankomatovou. Rodiče mohou zvolit pro své dítě ten nejvhodnější z nabízených týdenních limitů pro výběr, který vyhovuje potřebám dítěte a možnostem rodičů. Limit je možné následně navýšit. V rámci našeho produktu Xtra z konta může mladá slečna nebo mladý muž vybrat dvakrát měsíčně zdarma.

Redakce

Odpovědi pracovníků bank, kteří by měli sestavovat produkty pro děti tak, aby zajistili, že jejich dětští klienti budou schopni kvalifikovaně provádět operace na účtu do té míry, aby nedošly finanční újmy, jsou poněkud rozporuplné. Nejobjektivnější se jeví odpověď Jany Poorsaeedové, která se odvolává na výzkum rodičů s dětmi.

Odpovědi vesměs kopírují produktovou nabídku bank – to může být dáno dvěma různými faktory. Buď banky přizpůsobily svou nabídku optimálnímu věku vhodnému pro výuku dětí v praktické práci s bankovním účtem, nebo jsou ovlivněny právě dostupnou nabídkou. Proti prvnímu zdůvodnění hovoří skutečnost, že každá odpovídající banka nabízí aktivní účty pro jinou nejmladší věkovou skupinu klientů.

Otázku, kdy založit dětem bankovní účet s aktivními operacemi, banky vyřešily pouze z pohledu své obchodní strategie, ale z pohledu přiměřenosti k věku se názory liší. Navíc každé dítě dospívá jinak, a co pro jednoho je přiměřené v mladším školním věku, nemusí být vhodné pro jiného ani ve starším školním věku.

V každém případě – bankovní produkty pro děti, ač se banku od banky liší (a některé z nich jsou velmi bohaté na služby a možnosti), jsou nastaveny tak, aby ani při nezodpovědném počínání klientů nezpůsobily významou škodu.

Souhlasíte se založením účtu v 1. třídě ZŠ?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).