Hlavní navigace

Patří dětem účet do ruky?

16. 1. 2004
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Před pár lety si děti střádaly pětikoruny do prasátka. Doba se mění. Dneska dítě ještě nemusí ani umět chodit a už může mít svůj bankovní účet! A má si z čeho vybírat. Platební kartu však děti do 15 let věku k účtu nikde nezískají - alespoň prozatím.

Životní tempo se zrychluje. Školáci si už neposílají při hodinách psaníčka, ale SMSky, a hitem letošních Vánoc se stal notebook určený dětem od 3 let. Pokud budete chtít přispět svému malému synovci k jeho úsporám, nesmí vás překvapit, když s díky odmítne hotovost a předá vám své bankovní spojení. Svůj účet v bance už totiž může mít nejen student, ale dokonce i malé dítě. „Dětských“ bankovních produktů je na trhu několik a mají společné to, že jsou nabízeny za zvýhodněných podmínek, ovšem s různými omezeními.

Dětské vkladní knížky aneb všechno už tu jednou bylo

Před nějakými třiceti lety jsem měl coby capart svou vkladní knížku Československé státní spořitelny. Pokud si dobře vzpomínám, měla světlý obal a na vnitřních listech byly kromě kolonek pro vklady a výběry obrázky s básničkami. Ukládal jsem si na ni po padesátikoruně vždy, když jsem vytřepal mince z plnícího se prasátka, které mi bylo líto rozbíjet. Už ji nemám, protože o pár let později jsem celý vklad vybral a pořídil si za něj něco bezpochyby úžasného, bohužel už nevím co. Další moje vkladní knížka pak měla červené desky a uvnitř žádné obrázky – zbyly jen kolonky pro vklady a výběry. Svým nostalgickým vzpomínáním jsem chtěl dokumentovat, že dětské vkladní knížky nejsou žádnou novinkou.

Česká spořitelna nabízí pro děti ve věku 0 – 18 let dětské vkladní knížky ve třech variantách – stejných jako vkladní knížky pro dospělé, tedy vkladní knížku bez výpovědní lhůty, s výpovědní lhůtou a vkladní knížku výherní. Vkladní knížka sice zní na jméno dítěte, ale disponovat s ní může až do doby, než dítě získá občanský průkaz, jen zákonný zástupce dítěte. I na tuto vkladní knížku však mohou provádět vklady hotovosti či bezhotovostní převody nejen rodiče dítěte, ale jakékoliv třetí osoby.

Banky pro děti

Vydání, vedení a provoz knížky je zdarma. Minimální zůstatek i poplatek za zrušení dětské vkladní knížky činí 200 Kč. Zůstatek na vkladních knížkách s výpovědní lhůtou je úročen vyhlašovanou sazbou, jejíž výše závisí na délce výpovědní lhůty a výši zůstatku. Vkladní knížky bez výpovědní lhůty jsou v současné době úročeny nijak oslnivou sazbou 0,1 % ročně.

Zvýhodnění dětských vkladních knížek spočívá ve finančních prémiích. Jedinou podmínkou pro jejich připsání je, aby nejméně jeden měsíc před daným jubileem dítěte činil zůstatek na vkladní knížce alespoň 10 000 Kč. Spořitelna pak připíše k šestým narozeninám dítěte prémii 500 Kč, k patnáctinám 1 000 Kč a k osmnáctinám 2 000 Kč. Ani tyto prémie však nezvýhodní relativně málo úročené vkladní knížky natolik, aby je bylo možno považovat za nástroj výhodného dlouhodobého spoření. Někdy však může být prémie i po odečtení poplatku za zrušení knížky zajímavá. Chytrým jsem napověděl, hloupé trkat nebudu.

WSPK (Waldviertel Sparkasse von 1842) patří k menším bankám s působností omezenou na Prahu a jihočeský kraj. Snad právě proto se musí více snažit, aby na trhu obstála. Pro děti od 6 do 14 let nabízí dětskou vkladní knížku, která určitě stojí za pozornost.

Asi nepřekvapí, že její vydání a vedení je zdarma, stejně jako vklady a výběry. Minimální zůstatek, vklad i výběr je 50 Kč. Při založení knížky potřebuje zákonný zástupce dítěte tak jako jinde jeho rodný list a svůj občanský průkaz. Další vlastnosti této vkladní knížky už jsou zajímavější.

Při vydání knížky dítě od banky dostane plechovou pokladničku, do níž si může ukládat svou uspořenou hotovost, kterou pak může samo (!) na pobočkách banky uložit na svou vkladní knížku. Samo také může z knížky vybírat částky do 200 Kč! Dítě tedy může v rozumné míře skutečně zcela samostatně obhospodařovat své úspory. Na rodičích pak je, aby dítě usměrnili a zvážili, kdy a za jakých podmínek mu vkladní knížku svěří. Pro výběry nad 200 Kč musí knížku předložit jeden z rodičů. Na to, že se jedná o vkladní knížku bez výpovědní lhůty, je úročena velmi dobrou 2% úrokovou sazbou, přičemž úročen je celý zůstatek bez ohledu na svou výši.

Při vydání knížky se dítě také stane členem Knax-klubu, který mj. pořádá několikrát za rok v rámci dnů spoření různé soutěže pro děti. Každý člen Knax-klubu má svou klubovou průkazku a zdarma dostává 4× ročně obrázkový časopis. Radost českým dětem asi trochu zkalí skutečnost, že časopis je v němčině. Přestože je dle vyjádření banky o dětské vkladní knížky a s nimi spojené členství v Knax-klubu zájem, bance se zatím asi nevyplatí vydávat českou verzi časopisu, a tak jej zatím vozí z rakouské centrály.

Raiffesenbank nabízela donedávna dětskou vkladní knížku Včelička. Už ji však nenabízí, protože od počátku tohoto roku tato banka žádné nové vkladní knížky nezřizuje. Připravuje však nový bankovní produkt určený dětem.

Spoření na vzdělání, nebo dětskou vkladní knížku Čtyřlístek?

V rámci ČSOB naleznete dva vyloženě spořící „dětské“ bankovní produkty. První z nich nabízí pro děti od 10 do 26 let přímo ČSOB pod názvem Spoření na vzdělání. Jedná se o dlouhodobé průběžné spoření se čtyřletým cyklem.

Založení a vedení účtu je zdarma, minimální vklad činí 2 000 Kč a minimální půlroční úložka 3 000 Kč. Účet je úročen vyhlašovanou sazbou nezávislou na výši zůstatku, jejíž aktuální výše je 1,75 % ročně. Navíc probíhá jedenkrát ročně slosování vkladů splňujících uvedené podmínky o peněžité prémie ve výši 0,5 % ze zůstatku k datu slosování.

Při splnění uvedených podmínek pak banka všem úspěšným absolventům prvního ročníku střední nebo vysoké školy k datu splatnosti vkladu připíše jednorázovou prémii ve výši 5 % průměrného zůstatku čtvrtletních stavů od založení vkladu. Zbývá dodat, že každý student může získat pouze jednu tuto prémii. Naopak v případě předčasného výběru nejen přijdete o uvedené prémie, ale zaplatíte navíc i sankční poplatky.

Poštovní spořitelna má v nabídce dětskou vkladní knížku Čtyřlístek, určenou pro dlouhodobé spoření dětem od narození do 18 let.

Založení a vedení knížky je zdarma, stejně jako vklady. Výše minimálního vkladu i zůstatku jsou stanoveny na 50 Kč. Důležité je, že na knížku lze pouze spořit, protože výběry nejsou možné. Knížka je tedy buď zrušena při dosažení plnoletosti dítěte, kdy je mu vyplacen zůstatek včetně prémie, jejíž výše závisí na době spoření a celkové naspořené částce, nebo lze knížku zrušit předčasně bez nároku na prémii, resp. její polovinu, a se zaplacením sankčních poplatků. Pokud vás neodradí velmi dlouhá doba spoření u tohoto produktu, můžete s ním získat výhodnou úrokovou sazbu, jejíž aktuální výše činí 2,5 % ročně. Dítě se navíc stane členem klubu Čtyřlístek a obdrží klubovou kartu, která ho opravňuje ke slevám na vstupném ve vybraných muzeích, galeriích, divadlech, hradech a zámcích, nákupech i jinde.

Dětské konto – bankovní účet pro děti

Komerční banka uvedla na trh v září loňského roku spořící účet určený dětem od narození do 15 let nazvaný Dětské konto. Sama banka jej nazývá „bankovní kasičkou“ a vyzdvihuje jeho naprostou unikátnost na trhu. S tou unikátností to není tak docela pravda, protože podobné vlastnosti má dětská vkladní knížka od WSPK, ale je pravda, že produkt Komerční banky je nepoměrně dostupnější díky velkému množství poboček této banky po celé republice.

Jaké tedy dětské konto Komerční banky je? Založení a vedení konta včetně zasílání výpisů s nejvýše čtvrtletní frekvencí je zdarma, stejně jako vklady na účet. Konto může dítěti založit jeho zákonný zástupce, přičemž dítě obdrží malý dárek – plyšovou berušku. Počáteční vklad činí 300 Kč, zrušení konta po dosažení výstupního věku je zdarma. Konto je vedeno na jméno dítěte a jemu také chodí výpisy. Disponovat s účtem však může pouze zákonný zástupce dítěte.

Vklady i výběry z účtu mohou být činěny v hotovosti nebo bezhotovostním převodem. Dítě samo může na účet vkládat částky v rozmezí 100 až 1000 Kč, jen pokud jej k tomu zákonný zástupce zmocní. V tomto případě dostane k účtu svou kartičku s identifikačními údaji a fotografií. Vybírat z účtu může vždy jen zákonný zástupce. Jak už to v životě bývá, máloco má pouze samá pozitiva. Zůstatek na dětském kontu je sice úročen výhodnou sazbou 2,2 %, ovšem jen do výše 20.000 Kč. Zůstatek nad tuto hranici není úročen vůbec. Nepříjemně vysoký je také poplatek za výběr z účtu, který činí 45 Kč. Pro úplnost dodávám, že každému dítěti lze zřídit pouze jedno dětské konto.

Jaké dětské konto je nejvýhodnější?

Pro odpověď na tuto otázku je třeba si nejdříve ujasnit důvody, proč dětské konto chceme založit. Zastáváte-li zásadu „co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš“, a je-li tedy důvodem založení dětského konta především vaše snaha naučit dítě hospodařit s penězi, máte na výběr v podstatě jen dvě možnosti – dětskou vkladní knížku od WSPK a dětské konto Komerční banky. Oba produkty dají dítěti pocit, že má skutečně svůj účet, a jistě přispějí ke splnění vytčeného cíle. Ostatní produkty přece jen v tomto směru poněkud zaostávají.

Vkladní knížka od WSPK umožňuje dítěti nejen vkládat, ale menší částky i vybírat a je spojena s členstvím v dětském klubu. Výhodou je, že dobrou úrokovou sazbou je úročen celý zůstatek bez omezení. Nevýhodou je regionální působnost banky.

Dětské konto Komerční banky je zajímavé tím, že je skutečným bankovním účtem, k němuž dítě dostane svou identifikační kartu, na nějž může samo ukládat a přímo jemu budou chodit výpisy. Nevýhodou je především úročení zůstatku jen v omezené výši, vysoký poplatek za výběry z účtu a nemožnost, aby je provádělo samo dítě.

Jak nejlépe spořit dětem?

Hodláte-li dítěti především spořit, záleží na tom kolik a jak dlouho. Pokud uvažujete o pravidelných úložkách v řádu min. několika stokorun měsíčně po dobu min. šesti let, pravděpodobně bude nejlepším řešením založit dítěti stavební spoření. I za nových podmínek je tato forma spoření díky státní podpoře velmi výhodná a zároveň bezpečná.

Dále lze doporučit porozhlédnout se po nabídce různých pojistných produktů určených k tomuto účelu. Jejich výhodou je, že dítěti můžete nejen spořit, ale zároveň může být pojištěno dítě i vaše schopnost pojištění platit.

skoleni_13_10

Další možností je třeba investice do podílových fondů. Lze ji provést jménem dítěte tak, aby odpovídala vašim požadavkům na poměr výnosu a rizika. Podílové listy nemusíte nakoupit jednorázově, ale můžete je nakupovat postupně tak, jako byste ukládali peníze třeba na vkladní knížku. Takto můžete vydělat mnohonásobně více, ovšem bez záruky.

Výhodou uvedených možností je, že úspory jsou zpravidla pokládány za majetek dítěte, takže s ním dokonce i jeho rodiče mohou disponovat pouze se souhlasem opatrovnického soudu. Pokud vás tyto možnosti nezaujaly a přece jenom byste dali přednost vkladní knížce, spořícímu účtu nebo termínovanému vkladu, zkuste zvážit možnost nespořit prostřednictvím „dětského“ produktu, jejichž nabídka je přece jenom omezená. Ukládat peníze můžete svým jménem a úspory pak dítěti věnovat. Někdy může být tento postup výhodnější, a to nejenom díky širším možnostem výběru bankovních produktů.

Anketa

Spoříte svým dětem?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).