Hlavní navigace

Chcete cvrčka, včelku, nebo berušku?

21. 6. 2005
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Některé banky mají zájem o klienty všeho věku, dokonce i o ty, kteří ještě nosí plenky. Velmi často se však snaží pod zástěrkou dětského produktu získat rodiče či prarodiče dítěte k dlouhodobému spoření. Co banky nejmenším klientům nabízejí? Je třeba vybírat s rozmyslem!

Klienti v plenkách

Speciální produkty určené přímo dětem lze v nabídce bank nalézt spíše ojediněle. Důvodem, proč je banky nabízejí, není ani tak zisk ze správy vkladů anebo poplatků, tak jako u většiny jiných produktů, ale spíše snaha vylepšení vlastní image.

Produkty pro děti jsou mj. dokladem péče o všechny klienty včetně těch nejmenších a lze na nich dobře demonstrovat šíři a komplexnost nabídky. Jejich prostřednictvím také je už od útlého dětství budován pozitivní vztah k bance a spoření, takže je pak na co navázat, když dítě povyroste. Přitom už i speciální dětské produkty přivedou do banky dospělé klienty, tedy rodiče dítěte. Toto spojení příjemného s užitečným však bankám nezazlívám, spíše naopak!

Co se nabízí?

Nabídka dětských bankovních produktů není nijak zvlášť široká ani příliš nápaditá. V podstatě ji lze rozdělit na dvě základní skupiny. První z nich, o nichž především je tento článek, je tvořena produkty, jejichž základem je dlouhodobé spoření na spořícím účtu nebo vkladní knížce, které zpravidla obstarávají rodiče či prarodiče dítěte. Role dítěte je zde tedy jen pasivní. Dlužno dodat, že zejména malým dětem to nejspíš příliš nevadí, protože zatím naštěstí mají úplně jiné starosti než ty finanční.

Do druhé, menší skupiny, které bude věnován článek Konta pro malé klienty, se řadí produkty, které umožňují aktivní zapojení dítěte do správy finančního majetku, byť samozřejmě s asistencí rodičů. Smysl mají až od věku, kdy dítě začne chápat význam peněz a pomalu se učit hospodařit s kapesným, což u předškoláků většinou příliš nehrozí. S tím, jak se život zrychluje, děti dospívají rychleji, takže pro leckteré dítě začne být možnost využívat bankovní služby aktuální ještě před tím, než dokončí povinnou školní docházku. Bohužel širší nabídka bankovních produktů je spíše až pro teenagery a studenty.

Na zůstatek účtu vedený na jméno dítěte je pohlíženo jako na jeho majetek. Takto uložené peníze jsou tedy, na rozdíl od vkladů vedených na jméno jednoho z rodičů, v relativním bezpečí např. i před exekutory. Ještě větší jistotu, že peníze dostane právě jen dítě, lze zajistit vinkulací vkladu v jeho prospěch. Vklad pak bude vyplacen komukoliv jinému jen s přivolením soudu.

Máte rádi včelku Máju?

Je-li vaším oblíbeným seriálem včelka Mája, můžete ji v plyšové podobě získat v Raiffeisenban­ce. Stačí k tomu požádat zde o založení spořícího účtu Včelička. Svůj název tento produkt převzal po dětské vkladní knížce, jejíž nabídku banka před časem ukončila. Kromě názvu s ní má spořící účet společné výhodné úročení pásmovou úrokovou sazbou – 0,9% v pásmu od 0 do 3.600 Kč, 1,1% v pásmu od 3.601 Kč do 7.200 Kč, 1,5% v pásmu od 7.201 Kč do 150.000 Kč a 0,5% u částek nad 150.000 Kč. Účet je určen dětem od narození do 18 let a zakládá ho zákonný zástupce dítěte.

Založení, vedení účtu i zasílání čtvrtletních výpisů jsou zdarma, stejně jako bezhotovostní i hotovostní vklady na účet. Za výběr z účtu je však třeba již zaplatit. Za každou bezhotovostní platbu z účtu banka požaduje 20 Kč, za výběr v hotovosti pak 30 Kč. Pozitivní na tom ale je, že banka výběry z účtu neomezuje výpovědní lhůtou. V sazebníku se u spořícího účtu Včelička objevuje ještě třikrát částka 300 Kč – tolik činí minimální počáteční vklad, minimální zůstatek i poplatek za zrušení účtu.

Volitelným doplňkem spořícího účtu Včelička jsou dva pojistné produkty AMCICO AIG Life. Za 70 Kč měsíčně můžete získat dětské úrazové pojištění platné v tuzemsku i zahraničí a vztahující se na letní i zimní sporty včetně těch hromadně organizovaných. Banka na svých stránkách zdůrazňuje výhodnost a láci tohoto pojištění. Přestože se 70 Kč měsíčně může jevit jako malá částka, doporučuji toto pojištění – ostatně jako kterékoliv jiné – neuzavírat bezhlavě. Existuje totiž dost obdobných pojistných produktů, z nichž lze vybírat.

Pro finanční zabezpečení dítěte při ztrátě živitele rodiny je nabízen pojistný program Ochránce. V případě pojistné události, kterou je smrt či trvalá invalidita zákonného zástupce dítěte v důsledku úrazu (nikoliv nemoci!), začne být dítěti vyplácena měsíční renta od 1.000 do 10.000 Kč a bude mu vyplacen i finanční bonus ve výši 12.000 až 120.000 Kč, obojí podle sjednaného stupně zabezpečení. Nejnižší stupeň přijde na 65 Kč a nejvyšší na 650 Kč měsíčně. Navíc dítě automaticky získá úrazové pojištění.

Před rozhodnutím uzavřít jakékoliv pojištění pečlivě prostudujte pojistné podmínky! Zejména množství výluk výhodnost pojištění často velmi relativizuje.

Cvrček a úrokové prémie

Obojí vás čeká, když se rozhodnete pro dětskou vkladní knížku České spořitelny. Ta je zde v různých obměnách nabízena od poloviny minulého století. Poslední velká změna podmínek pro vydávání dětských vkladních knížek nastala k 1. 5. 2005. Dle vyjádření ředitele odboru klientské segmenty banka změnami reagovala na výsledky průzkumu, který byl proveden mezi potenciálními zájemci o tento produkt.

Až do konce letošního dubna byly dětské vkladní knížky vydávány ve třech variantách, za obdobných podmínek jako vkladní knížky pro dospělé, tedy vkladní knížky bez výpovědní lhůty, s výpovědní lhůtou a vkladní knížky výherní. Zvýhodnění těch dětských přitom spočívalo ve finančních prémiích, které banka připisovala při splnění daných podmínek vždy k šestým, patnáctým a osmnáctým narozeninám dítěte.

Od začátku května Česká spořitelna vydává dětské vkladní knížky pouze s výpovědní lhůtou od 1 do 24 měsíců. Kromě plyšového cvrčka s housličkami, kterého děti znají z kresleného seriálu o krtečkovi, zde k dětské vkladní knížce získáte zvýhodněnou úrokovou sazbu od 1,05 do 1,65 % p. a. Její výše nezávisí na výši vkladu, ale na délce výpovědní lhůty. K ní pak lze získat ještě dvě úrokové bonifikace po 0,20 %. První získáte, neučiníte-li v průběhu kalendářního roku žádný výběr (s výjimkou úroků), a k ní druhou, pokud kdykoliv v průběhu roku navýšíte vklad min. o 6.000 Kč.

Založení a vedení vkladní knížky je zdarma, zrušení přijde na vcelku přijatelných 20 Kč. Vklady a výběry jsou zdarma (mimo poplatků za případné nedodržení výpovědní lhůty) a lze je provádět na kterékoliv pobočce České spořitelny, nejen na té, kde byla vkladní knížka založena. Na vkladní knížku může provádět vklady kdokoliv, kdo zná její číslo, a to i bez předložení vkladní knížky. Vklady na vkladní knížku lze provádět i bezhotovostně, bankovním převodem, srážkami ze mzdy nebo třeba poštovní poukázkou. Vybírat ale může pouze oprávněná osoba, a to v hotovosti po předložení vkladní knížky.

Vkladní knížku může založit zákonný zástupce dítěti od narození do 18 let po předložení svého průkazu totožnosti, rodného listu dítěte a složení základního vkladu 1.000 Kč. Disponovat s vkladem může opět zákonný zástupce dítěte, samo dítě pak až po dosažení věku 15 let, a to v omezeném rozsahu – souhrn měsíčních vkladů a výběrů učiněných nezletilcem nesmí přesáhnout 20.000 Kč. Po dosažení plnoletosti je dětská vkladní knížka převedena na běžnou vkladní knížku se stejnou výpovědní lhůtou a se stejným číslem. Celý měsíc následující po 18. narozeninách může majitel vkladní knížky vybrat vklad či jeho část bez sankcí za nedodržení výpovědní lhůty.

Pro Čtyřlístek na poštu?

Na poštu místo do banky můžete nejen pro patnáctitisícovou půjčku, jak nám každodenně vtlouká do hlavy reklama splátkové společnosti Home Credit, ale i pro vkladní knížku. Dětská vkladní knížka Poštovní spořitelny se jmenuje Čtyřlístek. Určena je dětem od narození do 18 let a založit ji může zákonný zástupce dítěte, ale i jeho prarodič. Založení a vedení knížky je zdarma, stejně jako vklady. Výše minimálního vkladu i zůstatku jsou stanoveny na 50 Kč.

Lákavou se na první pohled může zdát úroková sazba 2,5 % p. a. K ní lze ještě získat prémii, jejíž výše závisí na době spoření a celkové naspořené částce. Navíc se dítě stane členem klubu Čtyřlístek. S klubovou kartou získá různé slevy při nákupech ve vybraných obchodech, na vstupném v muzeích, hradech a zámcích atd. Tím ale výhody končí. Zvláštností dětské vkladní knížky Čtyřlístek totiž je, že z ní nelze vybírat, a to ani připsaný úrok!

Tedy ne, že by Poštovní spořitelna vklady vůbec nevydala, ale při výběru je vkladní knížka rovnou zrušena. Dojde-li k tomu před 18. narozeninami dítěte, přijdete o nárok na prémii a navíc musíte zaplatit sankční poplatek 60 Kč z každé tisícikoruny! Před rozhodnutím založit dítěti tuto vkladní knížku je třeba si uvědomit, že uložené peníze budou blokovány na velice dlouhou dobu. V případě jejich neočekávané předčasné potřeby sankční poplatek vymaže úroky za více než dva roky spoření! Navíc pro dlouhodobé uložení peněz lze nalézt určitě výnosnější produkty, takže osobně bych pro dětskou vkladní knížku na poštu určitě nezamířil.

KNAX – vkladní knížka pro mladší a pokročilé

Waldviertel Sparkasse von 1842 (WSPK) je asi nejpodivnější název banky působící na českém trhu. Stejně exoticky by ale nejspíš zněly některé české názvy Rakušanům, odkud tato banka s podivným názvem pochází. Jedná se tedy spíše o menší spořitelnu s regionální působností omezenou na jižní Čechy, sousedící s jejím domovským regionem Waldviertel. Od roku 2003 má kromě šesti jihočeských poboček i pobočku v Praze. Přestože se jedná o malou banku s regionální působností, bylo by škoda se nezmínit o jí nabízené dětské vkladní knížce.

Kromě opět podivného názvu KNAX a 2% úrokové sazby (bez ohledu na výši vkladu a bez výpovědní lhůty) je tato vkladní knížka zajímavá především možností skutečně aktivního zapojení dítěte do jejího používání. Vkladní knížka je určena dětem od narození do 14 let, přičemž už od 6 let věku (!) si výběr částky do 200 Kč může dítě vyřídit úplně samo – stačí mu k tomu zajít na pobočku s vkladní knížkou. Pro výběr vyšších částek si už s sebou musí vzít jednoho z rodičů.

Aby bylo co vybírat, musí se na vkladní knížku nejdříve nějaký obnos vložit. To mohou samozřejmě obstarat rodiče či kdokoliv jiný, ale zapojit se může i samo dítě. Při založení vkladní knížky nedostane plyšáka, ale plechovou pokladničku, do které může střádat drobné. S ní se pak může vždy dostavit na pobočku a vložit si úspory na svou (!) vkladní knížku. Tomu se říká praktická výuka hospodaření s penězi! Strýček Skrblík by určitě zajásal!

FIN21

Zbývá dodat, že vydání a vedení vkladní knížky je zdarma, stejně jako vklady a výběry. Minimální zůstatek, vklad i výběr činí 50 Kč. Zajímavostí je, že WSPK funguje i u nás podle rakouského práva a veškeré vklady do ekvivalentu 20.000 EUR jsou zde tedy pojištěny do 100 % (v českých bankách pouze do 90 %). Děti však bude spíše zajímat, že při vydání knížky se automaticky stanou členy Knax-klubu, který pro ně několikrát ročně pořádá různé akce a soutěže a vydává i klubový obrázkový časopis, který je však bohužel(?) pouze v němčině.

O berušce a spol. zase příště

V druhé části miniseriálu věnovaného dětským bankovním produktům nazvané Konta pro malé klienty se mj. dozvíte, co můžete kromě plyšové berušky získat při založení Dětského kontaKomerční bance nebo co obnáší Xtra konto České spořitelny.

Anketa

Využívají vaše nezletilé děti některý z dětských bankovních produktů?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).