Hlavní navigace

Pojistěte si to nejdražší - vlastní děti

14. 10. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pojištění slouží ke zmírnění následků pojistné události. Proto si zpravidla pojišťujeme to nejdražší, co máme. Za jakých okolností a jakým způsobem se ale vyplatí pojistit vlastní děti? Těžko bude někdo tvrdit, že je může finanční kompenzace nahradit... Zeptali jsme se proto odborníků.

Cílem pojištění dětí je zejména finanční kompenzace v případě úrazu či trvalých následků způsobených úrazem dítěte, jehož smyslem je finanční „pomoc“ v případě pojistné události a opětovného zapojení dítěte do společnosti i v případě trvalých následků. To ovšem není zdaleka jediný způsob, jak lze děti pojistit.

Dalším druhem pojištění pro děti jsou rezervotvorná pojištění, která mají díky spořící složce usnadnit dětem vstup do „dospělého“ života.

Jednou z nejdůležitějších částí pojištění je pojištění rodičů pro případ smrti či ztráty schopnosti finančně zaopatřit děti. Co tedy považují za nejlepší způsob pojištění dětí odborníci z českých pojišťoven?

Petr Hájek - Generali

Petr Hájek, ředitel odboru pojištění osob pojišťovny Generali

Nepochybně vedle všech konkrétních hmotných dárků, které děti dostávají, se stávají fenoménem doby též dárky „virtuální“. Jsou jimi nejrůznější finanční produkty, které nabízí řada institucí. Jedním z těchto produktů jsou produkty pojistné.

Smyslem pojištění je poskytnout pojistnou ochranu dítěti při náhodných drobných úrazech či závažnějších úrazech, nebo pouze spořit. Dnešní pojetí moderních produktů umožňuje kombinovat současně obě tyto vlastnosti a navíc v závislosti na aktuálních potřebách a situaci dítěte jednoduše obě složky měnit.

Základním charakterem pojištění je však poskytnout finanční prostředky v případě úrazu. Pro pojištění drobných úrazů, jako jsou pohmožděniny, popáleniny, zlomeniny atp. slouží tzv. pojištění denního odškodného. Z našich zkušeností vyplývá, že tento typ pojištění je volen prakticky ve všech smlouvách úrazového pojištění. Součástí smlouvy je též přiložená tabulka doby nezbytného léčení, podle které je vyplaceno celkové odškodnění.

Pro závažnější úrazy, které se během života dítěte mohou stát, slouží vedle pojištění denního odškodného pojištění trvalých následků. Tento typ pojištění zabezpečuje dítě v případě zanechání trvalých následků úrazu, a to po lehčích úrazech, jako jsou například omezená hybnost po zlomeninách prstů, až po velmi těžké úrazy.

Mé doporučení zní:

Uzavřete dítěti pojistku do 18 let, s úrazovými doplňkovými připojištěními pojištění trvalých následků a denního odškodného a současně pravidelně měsíčně spořte.

Milan Káňa - Allianz

Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Allianz

Dvě základní varianty pojištění pro děti, které nabízejí tuzemské pojišťovny, jsou úrazové pojištění a rezervotvorná pojištění.

V rámci úrazového pojištění je dítě pojištěno pro případ úrazu. Základem je pojištění trvalých následků úrazu, většinou s progresivním plněním. Dalším krytím jsou úrazy, které nemusí zanechat trvalé následky, ale mají závažnější charakter. Plnění je dáno buď počtem dnů nutných k léčení dle tabulky pojistitele, nebo přímo tabulkou, ve které je určitým úrazům přiřazena konkrétní pojistná částka. Třetím krytým rizikem je hospitalizace z důvodu úrazu, za každý den strávený v nemocnici je vyplacena sjednaná pojistná dávka.

Rezervotvorná pojištění obsahují jistou formu spoření – při dožití sjednaného konce pojištění je dítěti vyplaceno pojistné plnění. Základní odlišností oproti jiným spořícím produktům je možnost pojistit spoření. V případě, že dojde k závažné události, pojišťovna přebírá povinnost platit pojistné za pojistníka (nejčastěji právě rodič) a pojišťovna za něj „spoří“. Mezi základní pojištěná rizika patří:

Nejčastěji pojištěná rizika u rezervotvorných pojištění
Pojištěné riziko Možné formy plnění
Smrt pojistníka Zproštění od placení, výplata stipendia, výplata pojistné částky ihned, výplata pojistné částka na konci sjednané doby
Invalidita pojistníka Zproštění od placení
Závažné onemocnění pojistníka Zproštění od placení
Pracovní neschopnost pojistníka Zproštění od placení (např. v případě pracovní neschopnosti delší než 3 měsíce).
Bezmocnost/in­validita dítěte Zproštění od placení

Základní pravidla pro výběr dětské pojistky:

  • V případě rezervotvorného pojištění pojistěte své spoření. Například zproštění od placení v případě smrti úrazem a invalidity úrazem pojistníka zvedne cenu pouze o 2 %.
  • Pojištění trvalých následků je základem úrazového krytí. Mělo by být sjednáno progresivní plnění alespoň 400 %. Moderní produkty umožňují až 500 %. Některé produkty v případě závažného trvalého následku vyplácí doživotní důchod.
  • Pojištěné pobytu v nemocnici by mělo jít sjednat jako připojištění. Klient by měl mít možnost volit pojistnou částku alespoň v rozsahu 100 Kč až 300 Kč. Některé produkty v případě hospitalizace úrazem nabízí dvojnásobné plnění.
  • Pojištění závažných onemocnění dítěte patří mezi nejmladší produkty. Rozsah pojistných částek je od 200 000 Kč do 600 000 Kč. Dobře si přečtěte pojistné podmínky, některé produkty obsahují mnoho výluk a krácení, jiné plní vždy sjednanou pojistnou částku. Čím delší pojistné podmínky pro toto pojištění, tím méně průhledný produkt.
Kamil Lorenčík - ČP

Kamil Lorenčík, projektový specialita odboru produktového managementu životního pojištění České pojišťovny

Před rozhodnutím, které pojištění sjednat, je nutné zvážit všechny požadavky, které od dětského pojištění rodič očekává. Špatně zvolené pojištění totiž nejenže neplní funkci, kterou plnit má, ale stane se také neefektivním vyhazováním peněz.

Na českém trhu je k dispozici celá řada dětských pojištění. Některá jsou zaměřená především na krytí hlavních rizik, a zajišťují tak dítěti vysokou pojistnou ochranu. Jiná, díky své variabilitě, představují kombinaci pojistné ochrany a spoření. Nejenže je dítě dostatečně pojištěno, ale zároveň je část finančních prostředků ukládána jako úspory, které jsou na konci pojištění vyplaceny, a ulehčí tak dítěti snadnější vstup do dospělosti.

Nezbytným doplňkem kvalitního dětského pojištění je pojištění úrazové. Chrání jak dítě, tak pojištěné osoby, které jsou pojištěné společně s ním. Zahrnuje pojištění po dobu nezbytného léčení úrazu, trvalých následků úrazu a pojištění pro případ smrti úrazem. Součástí úrazového pojištění je většinou navíc tzv. progresivní plnění. Při úrazech s vážnými trvalými následky tak oproti běžnému úrazovému připojištění vzniká nárok až na pětinásobek základního plnění.

Redakce

Pojištění dětí je v zásadě velmi dobrá věc. Před jeho uzavřením je ale potřeba mít v prvé řadě na paměti, pro koho a za jakým účelem pojištění sjednáváte. Je-li vaše ratolest bujná a každou chvíli přijde s rozseklou hlavou nebo zlomeninou, pak pro vás bude zřejmě výhodné úrazové pojištění dítěte. Je ale otázkou, zda takto utržené peníze půjdou skutečně na kompenzaci úrazu – tedy pro dítě, nebo budou jen vítaným přilepšením rodinného rozpočtu. I v takovém případě ale může kompenzovat zvýšené rodinné výdaje (např. na dopravu dítěte do nemocnice a zpět…).

Skutečný smysl pro dítě má ale úrazové pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním, zvláště pokud má stanoveny vyšší pojistné limity. V takovém případě může finanční náhrada po závažném úrazu např. kompenzovat sníženou pracovní schopnost či pomoci uhradit kompenzační pomůcky.

Velmi přínosným pro děti je též rizikové životní nebo progresivní úrazové pojištění rodičů, které dětem pomůže v případě ztráty rodiče nebo při úrazu živitele. Opět je vhodné volit dostatečně vysoké pojistné částky, aby v případě pojistné události splnily svůj účel – finanční zajištění dítěte.

Pokud zvažujete uzavřít pojištění s rezervotvornou složkou (tj. se spořením), porovnejte nejprve, zda se vám nevyplatí volit pouze rizikové pojištění (bez spoření) a spořit jiným produktem. Nejblíže se nabízí bezpečné stavební spoření, ale vzhledem k dlouhému časovému horizontu investice lze vhodně investovat i do rizikovějších instrumentů – např. akciových podílových fondů nebo přímo do akcií.

Jaké pojištění mají vaše děti?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).