Hlavní navigace

Kde a jak získáte "rychlé peníze"?

26. 9. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zadlužení české populace roste a zároveň s tím se stále častěji můžeme na ulicích i v tisku setkávat s inzeráty nabízejícími "rychlé půjčky". V řadě případů se za inzeráty skrývají pouze zprostředkovatelé a někdy i zastavárny. Jak probíhá sjednání "rychlé půjčky"?

Mezi nebankovními finančními institucemi financujícími spotřebu se objevují i subjekty, které domácnostem poskytují zejména hotovostní neúčelové úvěry, dlužníky si neprověřují v registru dlužníků, nepožadují ručitele, úvěry poskytují ve velmi krátkém časovém horizontu, nezveřejňují takřka žádné informace o úvěrech a ve většině nepostupují zcela transparentně.

Proces poskytnutí úvěru v jejich případě začíná tím, že zákazník kontaktuje infolinku společnosti a projeví zájem o půjčku. Operátorka zjišťuje, odkud se zákazník o společnosti dozvěděl a vyžádá si jeho kontaktní údaje. U některých subjektů mezi nimi požaduje i rodné číslo, které zákazník uvádět nemusí, až když to výslovně odmítne. Tento postup odůvodňují snazší identifikací klienta.

Klienti chtějí na infolince zpravidla získat představu o hodnotě RPSN či úrokové míře, čemuž se společnosti brání různými argumenty typu:

  • sazba má vždy individuální charakter,
  • nelze ji stanovit, vše se odvíjí od frekvence splátek a doby, po kterou bude úvěr splácen,
  • tyto informace nemáme k dispozici, mají je naši obchodní zástupci,
  • úrok není pevně stanoven, při předčasném splácení se liší apod.

Například operátorka u společnosti Provident na přímý dotaz, zda je RPSN ve výši 405,2 % na trhu standardní, odpověděla, že je jeho výše skutečně srovnatelná s tím, co nabízí ostatní subjekty. Důvodem, proč se hodnota zdá být tak vysoká, je podle ní to, že jde o krátkodobou půjčku. K dobru společnosti je nutné dodat, že poskytuje dostačující množství informací pro případné žadatele o půjčku.

Následně operátor předá kontakt obchodnímu zástupci v místě bydliště žadatele o půjčku. Ten si s klientem dohodne schůzku. U společnosti Provident je podmínkou dalšího jednání, aby se schůzka odehrála v bytě klienta. Společnost to odůvodňuje tím, že se přesvědčí, že se klient v bytě zdržuje a zároveň si zástupce vyžádá potvrzení o zaplacení nájmu dva měsíce zpětně, popřípadě jiný doklad o výdajích žadatele.

Společnost Profireal si podmínku jednání v bytě klienta nestanovuje, pouze vyžaduje účty za telefon či jiné služby, kterými je možné doložit, že se osoba skutečně na uvedené adrese zdržuje. Obchodní zástupce je po kratším přemlouvání ochoten sdělit výši splátek, ale není schopen na jejich základě stanovit správnou výši RPSN. Jím poskytnutá informace se od skutečností liší v desítkách procent. Tím, že je v tomto případě úvěr automaticky revolvingového typu a je změněn pouze až na přímou žádost dlužníka, neuvádí společnost RPSN automaticky.

Následuje předložení dokladů, občanského průkazu, potvrzení o příjmech (nebo výplatní páska či výpis z BÚ), doklady o placení inkasa apod. Společnosti tohoto typu ani nenahlíží do registrů dlužníků, zpravidla tak činí pouze u živnostníků.

Po schválení úvěru obdrží klient prostředky na svůj účet, popřípadě jsou mu vyplaceny v hotovosti. Některé společnosti, asi nejznámější je již zmíněný Profireal, nabízí úvěry tzv. revolvingového typu. Klient jím automaticky přistupuje na to, že pokud po určitou dobu úvěr bezproblémově splácí, je mu poskytnut, bez ohledu na jeho přání, úvěr další, což může v budoucnu pro řadu dlužníků představovat problém.

Na trhu s „rychlými půjčkami“ se kromě dvou nejznámějších subjektů Providentu a Profirealu pohybují i další méně známé subjekty. Jde například o Beneficial Finance a. s., Tommy Stachi, s. r. o., REKA-GROUP s r.o., Cofidis s. r. o. apod.

Kdo dále nabízí rychlé peníze?

Na trhu nebankovních subjektů poskytujících půjčky se rovněž hojně vyskytují i zastavárny, které oproti zástavě domácnostem půjčují. Některé tak činí i proti zástavě nemovitosti pro částky v řádech stovek tisíců korun.

V této skupině se dále objevují společnosti nabízející pod atraktivním názvem „oddlužení“ bezúčelové půjčky zajištěné nemovitostí. Úvěry bývají poskytovány na 50 % hodnoty zastavené nemovitosti. Žadatel může následně těmito prostředky splatit půjčky, kvůli nimž mu hrozí exekuce. Podstupuje tím nicméně riziko ztráty nemovitosti a zároveň jde vzhledem k charakteru zástavy o poměrně drahé peníze.

V souvislosti s poskytováním úvěrů nelze nezmínit zprostředkova­tele. Ti jako jeden z distribučních kanálů finančních institucí přibližují úvěrovou nabídku dlužníkům. Finanční instituce uvádí, že zprostředkova­telskou činnost monitorují, nicméně v řadě případů lze o jejich kvalitě pochybovat.

Běžně se v praxi vyskytují případy, kdy zprostředkovatelé poskytují neúplné informace o spotřebitelských úvěrech či hypotékách a účtují si provizi i v řádu desítek procent, z níž klient navíc platí konečnému věřiteli úroky rovněž. I z tohoto důvodu se zdá být aktivita ministerstva financí v oblasti zprostředkování a poradenství na finančním trhu velmi užitečná. Ministerstvo ve svém konzultačním materiálu uvádí možné předpoklady, které by žadatel o oprávnění k výkonu zprostředkovatele musel splňovat.

FIN21

Zprostředkovatel by měl být podle MFČR schopen naplnit věcné předpoklady (obchodní plán, informační a evidenční systémy, informační zdroje a komunikační zařízení), personální (důvěryhodné a odborně způsobilé vedoucí osoby), ekonomické předpoklady (transparentní a dostatečné zdroje, pojištění odpovědnosti a regulatorní kapitál) a organizační předpoklady (adekvátní administrativní postupy, vedení evidencí, bezpečnostní opatření apod.)

Zejména pak požadavky na odbornost zprostředkovatele se zdají být v souvislosti se současnou praxí a povahou nabízených produktů více než účelné, neboť, jak uvádějí samotné finanční instituce, jsou podmínky pro tuto oblast v ČR velmi roztříštěné a nejasná pravidla ztěžují podnikání v různých segmentech finančního trhu.

Anketa

Máte zkušenosti s obdobnými půjčkami?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).