Hlavní navigace

Nesplácí vám známí... co s tím?

30. 5. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Dostali jste se do situace, kdy jste svému známému či kamarádovi půjčili nějaký finanční obnos a on jej ve stanoveném termínu nemůže nebo nechce splatit? Co v takové situaci dělat? Je třeba hnát věc k soudu? A jak získat jistotu, že o své peníze nepřijdete?

Důležité je zhodnotit situaci a učinit z ní odpovídající závěry

Jestliže uplynula lhůta stanovená ve smlouvě a dlužník věřiteli nemůže stanovený dluh celý zaplatit, nebo je v prodlení s placením dohodnutých splátek, je třeba si nejdříve ujasnit situaci. Může jít o momentální nepříznivý stav na straně dlužníka, který je evidentně přechodný, nebo je dlužník v takové situaci, že dluhy platit nemůže, je zadlužen, nebo dokonce předlužen, přišel o zaměstnání nebo mu zkrachoval jeho podnikatelský záměr?

Odpověď na tyto otázky je třeba si co nejdříve ve vlastním zájmu spolehlivě zjistit. Podle toho, jaký obsah těchto odpovědí bude, je pak třeba zvolit další postup a přijmout k němu odpovídající závěry.

Je-li dlužník v krachu, je třeba ihned jednat!

Je třeba si uvědomit, že z platného závazku o půjčení peněz hotové peníze nenaděláte jinak než tím, že vám je dlužník dobrovolně – jak se zavázal – ve stanovené lhůtě vrátí, nebo tím, že získáte titul, aby závazek mohl být prohlášen za právně vymahatelný. Proto je třeba se nerozpakovat a podat u soudu příslušný návrh na určení povinnosti dlužníka uhradit dlužnou částku, včetně úroků z prodlení.

Rychlost takového postupu je přímo úměrná tomu, jak moc je dlužník zadlužený, neboť v následném exekučním řízení, kdy je pohledávka uznaná soudem vykonávána, platí to staré a známé: Kdo dřív přijde, ten dřív bere…

Serioznímu dlužníkovi je možno poskytnout šanci

V žádném případě není dobré se nechat uchlácholit, že vše bude dobré. Je třeba myslet na zadní kolečka a k tomu slouží institut občanského práva, kterým je uznání dluhu. Není sice samospasitelný, ale přináší zejména důležitou jistotu – čas k uplatnění pohledávky.

Nezanedbatelné je smluvní ujednání o dalším způsobu splácení dluhu, včetně dalších doložek. Význam uznání dluhu spočívá v tom, že pokud někdo dluh uzná, má se za to, že dluh v době uznání trval. Tento úkon však musí být učiněn písemně a musí z něj vyplývat jednoznačně, že dlužník uznává svou povinnost dluh co do důvodu a výše zaplatit.

Velmi významný procesní důsledek takového úkonu je v tom, že takto uznaný dluh se promlčuje až za deset let ode dne, kdy k uznání došlo, což vzhledem k obecné promlčecí lhůtě tří let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé (kdy dluh nabyl splatnosti), je jistě významnou právní zárukou. Samozřejmě, že v souvislosti s uznáním dluhu se může dlužník zavázat k zaplacení příslušných úroků až do splacení celé dlužné částky.

FIN21

Nepodceňovat institut promlčení a počítat s ním

Právní řád poskytuje věřiteli účinnou ochranu jen při splnění stanovených zákonných předpokladů. Z nich nelze zejména zapomínat na institut promlčení. Právo se promlčí, nebylo-li v době stanovené zákonem vykonáno (občanský zákoník, obchodní zákon apod.). Podle tohoto institutu právo sice trvá, ale nelze jej vykonat, pokud dlužník námitku promlčení – v soudním či jiném autoritativním řízení – uplatní.

Obecně je v Občanském zákoníku stanovena promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Např. u půjčky peněz je to den, kdy měla být půjčka splacena. Bylo-li dohodnuto plnění ve splátkách, počíná promlčecí doba jednotlivých splátek běžet ode dne jejich splatnosti. Pokud je smluvně ujednáno nebo v příslušném rozhodnutí určeno – a to je praktické ustanovení – stane se nesplněním některé ze splátek splatný celý dluh. Ale pozor: toto právo může věřitel použít nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky!

Anketa

Půjčujete svým známým?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).