Hlavní navigace

Kontroly ČOI: Téměř polovina smluv je nezákonná

21. 9. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Každá smlouva o spotřebitelském úvěru musí splňovat zákonem stanovené podmínky, na což dohlíží Česká obchodní inspekce. Ta od začátku roku zjistila prohřešky u 41,7 % kontrolovaných smluv. Dlužníci, kteří je podepsali, teď mají nárok na novou úrokovou sazbu 1,25 % p. a.

České domácnosti se v posledních letech zadlužují nebývalým tempem. Vědomy jsou si toho i státní dozorové orgány. Jedním z nich je Česká obchodní inspekce, která dohlíží na to, aby poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů naplňovali podmínky stanovené zákonem o některých podmínkách sjednávání spotřebitelských úvěrů.

Zmíněný zákon upravuje specifické podmínky smluv, v nichž je sjednáván spotřebitelský úvěr. Zásadní podmínkou stanovenou zákonem je uvádění ukazatele roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr, tzv. RPSN, jehož vypovídací hodnota bývá velmi často zpochybňována zejména proto, že dává poměrně značný prostor věřiteli k tomu, aby řadu nákladů s úvěrem spojených do hodnoty RPSN nezapočítal.

RPSN

Základními vstupními parametry pro stanovení RPSN je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek (jistiny a úroků), poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti těchto splátek, poplatků a případných dalších plateb.

A právě výši dodatečných poplatků a dalších plateb zákon nestanoví taxativně. ČOI jako příklad uvádí poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky) a poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr.

Zároveň platí, že každá smlouva o spotřebitelském úvěru hodnotu RPSN obsahovat nemusí, neboť pro určité typy spotřebitelského úvěru uzavírané za určitých okolností nelze RPSN stanovit. Jde například o situace, kdy nejsou předem známy výše a termíny budoucích půjček a splátek.

Stejně tomu je i v případě reklamy spotřebitelského úvěru. RPSN musí obsahovat pouze taková reklama, která obsahuje úrokovou sazbu (např. roční, měsíční, týdenní atd.) nebo jakékoli údaje týkající se nákladů na úvěr. Pochopitelně i u spotřebitel­ského úvěru, pro který nelze stanovit RPSN, RPSN ani příklad jejího výpočtu obsahovat nemusí.

Zásadní informací pro všechny dlužníky, kteří smlouvu o spotřebitelském úvěru nesplňující zákonné podmínky podepsali a rozhodnou se tuto skutečnost u věřitele uplatnit, je, že by měli mít právo mít úvěr úročený diskontní sazbou České národní banky (platnou v době uzavření smlouvy), která je v současné době ve výši 1,25 % p. a., a tím i odpovídajícím způsobem snížené splátky.

Krom toho může ČOI za nedodržení podmínek stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru uložit věřiteli pokutu až do výše 1 mil. Kč (za opakované porušení povinností v průběhu jednoho roku ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč).

Uvedená pravidla se pak netýkají spotřebitelského úvěru na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti, úvěru založeného na nájemní smlouvě, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva, půjčky poskytnuté bez úroku nebo jakékoli úplaty, spotřebitelského úvěru poskytnutého na průběžné poskytování služeb, úvěru nižšího než 5 000 Kč a vyššího než 800 000 Kč, úvěru, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců.

Výsledky kontrol

Česká obchodní inspekce v letošním roce provedla kontrolu 84 smluv sjednávajících spotřebitelský úvěr, přičemž šlo o smlouvy již oběma stranami podepsané. V případě 35 smluv (tj. 41,7 %) bylo zjištěno porušení zákona, neboť uvedené smlouvy neobsahovaly veškeré povinné náležitosti. Každý dlužník, jehož smlouva je v rozporu se zákonem, tedy může od okamžiku, kdy uplatní nárok, platit namísto jemu stanovené sazby sazbu diskontní (tj. 1,25 %).

Dále inspekce prověřila 129 různých reklam spotřebitelského úvěru (výrazně se zaměřila na reklamu šířenou prostřednictvím internetu), přičemž ve 27 případech (21 %) z celkového počtu kontrolovaných reklam bylo zjištěno porušení zákona, neboť reklamy neobsahovaly zejména ukazatel RPSN nebo příklad výpočtu ukazatele RPSN.

V průběhu roku 2005 přitom byly prohřešky zjištěny u 89 smluv ze 143 kontrolovaných (62,2 %) a u 35 reklam ze 189 kontrolovaných (18,5 %).

Nejhorším příkladem porušení zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, s nímž se ČOI při svých kontrolách setkala, bylo podle slov Evy Nebeské, metodičky všeobecných podmínek ČOI, neuvedení poplatku v úvěrové smlouvě, jehož výše dosáhla téměř poloviny poskytnuté půjčky.

Tip do článku - účto fakturace duben

I z tohoto důvodu je vždy dobré se se smlouvou o úvěru důkladně seznámit ještě před jejím podpisem.

Podle Evy Nebeské budou věřitelské subjekty sankcionovány, jakmile jim bude pochybení prokázáno a bude s nimi ukončeno správní řízení.

Anketa

Znáte základní podmínky, které musí smlouva o spotřebitelském úvěru splňovat?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).