Hlavní navigace

Provident Financial? Drahý, ale...

20. 7. 2005
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Společnost Provident Financial se v článcích zpravidla ocitá pod palbou kritiky za to, že její půjčky jsou nekřesťansky drahé. Objektivně vzato to je pravda, ale na druhou stranu peníze od ní lze získat rychle a pohodlně. Je tedy hodna zatracení?

Kdo je Provident Financial?

Před časem jsem se ve svých článcích věnovaných hotovostním půjčkám přidal ke kritice společnosti Provident Financial nejen kvůli tomu, že jí poskytované půjčky vyjdou hodně draho, ale především kvůli tomu, že se běžný zájemce o půjčku přinejmenším zpočátku ani nedozvěděl, za jakých podmínek si peníze může vypůjčit! Bez informací o parametrech půjčky je také obtížné ji objektivně hodnotit a srovnávat s tím, co nabízí konkurence.

Provident Financial přitom není nějaká malá pokoutní společnost, ale britská společnost s více než stoletou tradicí, kotovaná na Londýnské burze cenných papírů a patřící zde mezi největší společnosti zabývající se krátkodobými hotovostními půjčkami. V roce 1997 expandovala do Polska a Česka, o čtyři roky později do Maďarska a na Slovensko a v roce 2003 do Mexika.

O její úspěšnosti na českém trhu svědčí trvalý růst obratu i počtu klientů. Jen pro ilustraci: podle předběžných výsledků za rok 2004 meziroční nárůst počtu klientů o 3 % znamenal jejich navýšení na 230.000, a to při zvýšení obratu o 7 % na 41,2 mil. GBP, tj. na cca 1,8 mld. Kč!

Změna je život

Dnes už je skoro všechno jinak. Důvody, proč Provident Financial podstatně změnil svou informační politiku vůči svým potenciálním klientům, jsou podle mě přinejmenším dva. První je třeba hledat nejspíš v interperetaci zákonů o spotřebitelském úvěru a na ochranu spotřebitele, zejména pak částí týkajících se klamání spotřebitele poskytováním nepřesných a neúplných údajů. Druhým souvisejícím důvodem asi byla nekončící kritika v médiích, která odrazovala klienty. Stávající vyhrocená situace prostě nebyla déle udržitelná.

Změna je znát už při zavolání na infolinku. Na rozdíl od nedávné minulosti mi zde operátorka ochotně sdělila všechny potřebné informace. Tatam byla dřívější poněkud napjatá atmosféra, když se rozhovor ubíral nesprávným směrem a byl jsem neobvykle zvědavý. Na stránkách společnosti pak lze po chvilce hledání nalézt v oddílu s příznačným názvem Transparentnost formulář Smlouvy o půjčce včetně smluvních podmínek. Hned v prvním bodě je zde uvedena RPSN pro všechny tři druhy půjček, které Provident Financial nabízí.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) vyjadřuje procentní podíl z dlužné částky, který je dlužník povinen zaplatit věřiteli za období jednoho roku. Zahrnuje veškeré náklady spojené s vyřízením, čerpáním, správou a splácením úvěru, a to časově rozlišené, takže umožňuje porovnávat výhodnost spotřebitelských úvěrů (neplést s roční úrokovou mírou!). Více k RPSN naleznete např. na stránkách České obchodní inspekce

Jednoduchost a srozumitelnost

Půjčky Provident Financial jsou specifickým produktem, který je podle slov PhDr. Sedláka, manažera pro vnější vztahy, zaměřen na občany s nižším a podprůměrným příjmem. Tím je vysvětleno mnohé – výběr zemí pro mezinárodní expanzi, přímočarost reklamy, jednoduchost produktu i způsob jeho prodeje. Přílišná rafinovanost nebo variabilita by v tomto případě byly jen na škodu, protože zejména u dané cílové skupiny může mít úspěch jen produkt, kterému budou potenciální klienti rozumět.

To, že jednoduchost a srozumitelnost jsou prioritou, se odráží i ve smlouvě o půjčce a k ní připojených smluvních podmínkách. Ve smlouvě je kromě identifikace smluvních stran ve čtyřech řádcích pod sebou jasně uvedeno vše podstatné: jakou částku si klient půjčuje, kolik činí souhrnný poplatek, jakou celkovou částku klient zaplatí (tzn. součet prvních dvou řádků), a to v kolika týdenních splátkách po kolika korunách. Následuje už jen souhlas klienta se zpracováním osobních údajů a podpis smluvních stran.

Součástí formuláře smlouvy o půjčce je rovněž oddíl pro odstoupení od smlouvy. Klient je zde (resp. odkazem na příslušný bod smluvních podmínek na druhé straně formuláře) informován, že může do sedmi dnů od uzavření smlouvy o půjčce od této smlouvy jednostranně a bez udání důvodu odstoupit. Pokud se v této lhůtě dostaví do jedné z 25 poboček společnosti s vyplněným formulářem a vypůjčenou částkou, vrátí jen přesně tolik, kolik si vypůjčil, bez jakýchkoliv poplatků či navýšení.

Smluvní podmínky stručně a jasně

Smluvní podmínky tvoří, jak bylo uvedeno, druhou stranu formuláře smlouvy o půjčce. Sestávají z 15 poměrně stručných a jasně formulovaných bodů, přičemž RPSN pro všechny tři druhy poskytovaných půjček je zde uvedena tučným písmem hned v prvním bodě. V dalších bodech jsou pak upravena práva a povinnosti obou stran bez jakýchkoliv složitostí či záludností. V tomto směru tedy podle mě není společnosti Provident Financial skoro co vytknout.

Asi jedinou důležitou informací, kterou jsem se nedozvěděl, jsou podmínky předčasného splacení půjčky. V článku 5. smluvních podmínek je pouze uvedeno, že klient může půjčku kdykoliv předčasně splatit a že má ve smyslu §11 zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách spotřebitelského úvěru, nárok na snížení plateb s půjčkou souvisejících. Žádnou přesnější informaci o tom, jakou část ze „souhrnného poplatku“ uvedeného ve smlouvě Provident Financial při předčasném splacení půjčky odpustí, jsem se však nedozvěděl nejen ve smlouvě či na internetu, ale ani na infolince.

Rychle, pohodlně – a draze

Společnost Provident Financial poskytuje hotovostní půjčky od 3.000 Kč do 50.000 Kč se splatností 20, 31 nebo 52 týdnů. Až do bytu je zájemci o půjčku přinese obchodní zástupce, a to do 48 hodin od prvního kontaktu s ním. Přímo zde také bude vybírat stanovené týdenní splátky. Půjčka může být použita k jakémukoliv účelu a pro její získání musí žadatel splnit jen několik podmínek: musí být plnoletý, musí mít platný občanský průkaz a bydliště v místě poskytnutí půjčky. Dále musí předložit jakýkoliv doklad o trvalém příjmu a doklad o platbách nájemného, leasingu nebo např. telefonu a musí uvést kontaktní telefon (stačí mobilní).

Bonita klienta je posouzena obchodním zástupcem při první tzv. hodnotící návštěvě a v jejím rámci je také případně korigována výše půjčky tak, aby odpovídala možnostem klienta ji splácet. V případě problémů se splácením je opět při osobním jednání obchodního zástupce s klientem hledáno odpovídající řešení. Tento osobní přístup samozřejmě nic nemění na tom, že se jedná o tvrdý obchodní vztah, což se nemůže neprojevit, zejména pokud splácení půjčky delší dobu vázne.

Výhodou půjčky od společnosti Provident Financial tedy je, že ji mohou získat i žadatelé, kteří jinde neuspějí, a to poměrně rychle a pohodlně. To ovšem rozhodně není zadarmo. Pokud se RPSN u bankovních hotovostních půjček pohybuje kolem 10 % a u těch nebankovních někde kolem 20 %, pak u Providentu je to přinejmenším o řád výše.

Cena půjček od Providentu
Splatnost půjčky RPSN
20 týdnů 481,4%
31 týdnů 365,1%
52 týdnů 199,4%

V důsledku to znamená, že pokud si půjčíte na rok například 20.000 Kč, pak v 52 týdenních splátkách zaplatíte celkem 33.280 Kč, tzn. částku o více než polovinu vyšší, než jste si vypůjčili. No, nekupte to!

FIN21

Nedoporučuji, ale nezatracuji

Jak už jsem uvedl v úvodu článku, je objektivní skutečností, že půjčky společnosti Provident Financial jsou proklatě drahé. Faktem ale také je, že na rozdíl od řady smluv uzavíraných renomovanými bankami a pojišťovnami, jsou podmínky půjčky od Provident Financial průzračně transparentní a srozumitelné – i když třeba nevýhodné. Je-li žadatel o půjčku plnoletý a svéprávný, což je mimochodem podmínkou jejího poskytnutí, stěží může tvrdit, že nevěděl, za jakých podmínek si půjčuje. Základem svobody a demokracie je právo volby a je tedy věcí každého, zda na podmínky půjčky přistoupí či nikoliv.

Osobně bych si u společnosti Provident Financial nepůjčil, ani bych to nikomu nedoporučil, protože to nepokládám za výhodné. Tím ale nepopírám právo této společnosti nabízet své služby za podmínek, které si sama určí. Nebudou-li tyto podmínky v rozporu se zákonem (což podle mě nejsou) a najde-li se dostatek zájemců, kteří na ně přistoupí (což se zatím nachází), má tato společnost plné právo své služby za těchto podmínek na trhu nabízet!

Anketa

Považujete drahou půjčku za nemorální?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).