Hlavní navigace

Pojistné plnění? Až po pěti měsících

4. 9. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Přes milion klientů má v ČR pojištění schopnosti splácet. Málokterý z klientů však zná podmínky, za kterých mu pojišťovna poskytne plnění v případě, že ztratí zaměstnání nebo se stane práce neschopným. Jaké jsou pojistné podmínky a jaké jsou lhůty pro vyplacení pojistného?

Dlužíte? Počítáte s rizikem, že byste mohli ztratit zaměstnání? Pokud ne, měli byste. Podle bank jde o nejčastější příčinu platební neschopnosti… Jak se případných potíží vyvarovat? Lze se pojistit, nicméně ani pojištění vám není schopno plně zaručit, že se s důsledky ztráty svého zaměstnání vyrovnáte.

Pojištění schopnosti splácet si klient nevybírá sám, výběr závisí na dané finanční instituci, která klientovi půjčuje. Kvůli tomu si nemůže řada klientů sjednat pojištění ztráty zaměstnání, protože jej některé banky ani nenabízí.

O této problematice vyšel nedávno samostatný článek Kde vám pojistí ztrátu zaměstnání?

Banky nabízející pojištění ztráty zaměstnání
Subjekt Ke kterým produktům Který subjekt produkt zajišťuje
Bawag Bank ke spotřebitelským úvěrům (Osobní půjčka, IQpůjčka) Cardif pro Vita
ke kreditním kartám Cardif pro Vita
připravuje i u hypoték (do konce roku 2006) Cardif pro Vita
Raiffeisenbank ke spotřebitelským úvěrům (Osobní půjčka, IQpůjčka) UNIQA
ke kreditním kartám Cardif pro Vita
Živnostenská banka ke spotřebitelským úvěrům Cardif pro Vita
ke kreditním kartám Cardif pro Vita
k hypotékám Cardif pro Vita
Komerční banka ke spotřebitelským úvěrům Komerční pojišťovna
ke kreditním kartám Komerční pojišťovna
GE Money Bank ke spotřebitelským úvěrům Cardif pro Vita
ke kreditním kartám Cardif pro Vita
k hypotékám Cardif pro Vita
ČSOB ke spotřebitelským úvěrům ČSOB Pojišťovna

* pojištění zahrnuje i další rizika (smrti, trvalé invalidity, pracovní neschopnosti)
** jedná se o připojištění zahrnující i riziko pracovní neschopnosti
Zdroj: Banky

Pouze Živnostenská banka a GE Money Bank nabízejí pojištění ztráty zaměstnání pro kreditní karty, spotřebitelské úvěryhypotéky. BAWAG Bank se k oběma bankám zařadí v brzké době a rovněž Česká spořitelna hodlá toto pojištění v brzké době nabídnout i svým klientům. Komerční banky a Raiffeisenbank nabízí bankopojištění ke kreditním kartám a ke spotřebitelským úvěrům. Pouze ke spotřebitelským úvěrům je pojištění možné získat u ČSOB.

Pojištění schopnosti splácet nejčastěji pro banky zajišťuje pojišťovna Cardif pro Vita, nicméně konkuruje jí pojišťovna UNIQA a některé dceřiné pojišťovny bank.

Představitele největšího poskytovatele pojištění schopnosti splácet se můžete na záludnosti pojištění přeptat. Odpovídat bude Martin Steiner, Key Account Manager pojišťovny Cardif pro Vita, v Poradně „Pojištění schopnosti splácet úvěry“.

Klienti si prostřednictvím uvedeného pojištění mohou pojistit jednak splátky dluhu a zároveň i zbytkovou hodnotu úvěrového či leasingového dluhu. Pojistnou událostí může být pracovní neschopnost, plná invalidita klienta, která mu je přiznána v průběhu splácení, úmrtí, popřípadě ztráta zaměstnání.

Ale jak je už v pojišťovnictví běžné, pojistné podmínky stanovují jisté mantinely, v jejichž důsledku ani toto pojištění klientům nemůže nabídnout stoprocentní jistotu klidného spaní…

Riziko pracovní neschopnosti

Toto pojištění, jak už napovídá sám název, pojišťuje klienta pro případ pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či úrazu. Pojišťovny si v tomto případě stanovují i jisté výluky z pojištění. Dobré je proto si vždy prostudovat příslušné všeobecné pojistné podmínky. Například mezi výluky patří u pojištění od ČSOB Pojišťovny i následující případy pracovní neschopnosti:

  • těhotenství, potrat a porod,
  • léčení závislostí,
  • psychická onemocnění,
  • AIDS/HIV,
  • úrazy v důsledku nepřiměřené fyzické námahy,
  • v důsledku zákroku plastické chirurgie,
  • v důsledku úrazu či nemoci, která vznikla lyžováním nebo snowbordingem mimo vyznačené tratě, paraglidingem, skialpinismem apod.

Obdobné výluky mají i ostatní pojišťovny. Komerční pojišťovna má mezi výluky navíc zařazen dokonce i pracovní úraz.

Samotné pojistné plnění zpravidla klient nedostává bezprostředně poté, co onemocněl, ale pojišťovny si stanovují tzv. karenční lhůty. Komerční pojišťovna má tuto lhůtu stanovenu na 28 dní, u ČSOB Pojišťovny a Cardif pro Vita dokonce 60 dní, po které tedy musí být klient nemocný, aby mu pojišťovna vůbec nějaké plnění vyplatila.

Další podmínkou, například u pojišťovny Cardif, je to, že při samotném vstupu do pojištění nesmí být klient v pracovní neschopnosti a za posledních 12 měsíců v ní mohl být maximálně 30 po sobě jdoucích dní.

Čekací doba pro nárok na pojistné plnění u pojištění pracovní neschopnosti je u ČSOB Pojišťovny stanovena na jeden měsíc, u Komerční pojišťovny a pojišťovny Cardif na 3 měsíce. Až po uplynutí tohoto období má pojištěný nárok na pojistné plnění.

Uzavřete-li tedy pojistnou smlouvu, musíte počítat s tím, že máte na pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti nárok až po uplynutí čekací lhůty a karenční doby. To znamená, že u pojišťovny Cardif pro Vita po 5 měsících, u ČSOB Pojišťovny po 3 měsících a u Komerční pojišťovny přibližně po 4 měsících.

Riziko ztráty zaměstnání

Ztráta zaměstnání je pojistnými podmínkami rovněž rozpracována do detailu a pojistné plnění není vypláceno jen tak jednoduše. O zaměstnání musí klient přijít až po uplynutí čekací doby, která činí až tři měsíce, jak bylo uvedeno výše. Čekací doby jsou shodné pro ztrátu zaměstnání i pro pracovní neschopnost.

Dále je nutné, aby byl pojištěný veden v evidenci libovolného úřadu práce po dobu delší 40 dnů (tj. karenční lhůta) u ČSOB Pojišťovny, 2 měsíce u Komerční pojišťovny a pojišťovny Cardif pro Vita.

Pojistné plnění v podobě splátek úvěru za klienta není ovšem vypláceno donekonečna. Komerční pojišťovna jej například vyplácí maximálně po dobu 4 měsíců, Cardif pro Vita a ČSOB Pojišťovna 6 měsíců.

Pojistné se rovněž vyplácí pouze v případě, že byl zaměstnanec propuštěn z organizačních důvodů (stěhování, převzetí či zrušení zaměstnavatele, nadbytečnost). Nárok na něj tedy nemá ten, kdo odešel ze zaměstnání dohodou z důvodů jiných než organizačních, popřípadě byl propuštěn takzvaně na hodinu.

Nejzásadnější podmínkou je nutnost pracovního poměru na dobu neurčitou. Důvodem je to, aby klientům nebylo vypláceno pojistné plnění s vypršením smlouvy. Ačkoliv by mohla být tato věc upravena pro zaměstnance, kterým je pracovní smlouva kontinuálně obnovována, pojistnými podmínkami o něco „šťastněji“, žádná pojišťovna tak prozatím neučinila.

Pokud klient splní výše uvedené podmínky, společně s řadou dalších podmínek, může čerpat v případě ztráty zaměstnání pojistné plnění. Nicméně stejně jako tomu je u pojištění pro případ platební neschopnosti, tak i zde musí uplynout jak čekací lhůta, tak karenční lhůta. To znamená, že prostředky lze čerpat v případě pojišťovny Cardif pro Vita po 5 měsících, u ČSOB Pojišťovny po 2 měsících a 10 dnech a u Komerční pojišťovny po 5 měsících.

V případě pojištění schopnosti splácet u rizik pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání je tedy nutné počítat s tím, že budete ochráněni až po určité době. Ochrana je navíc časově i finančně omezena a podmíněna řadou dalších okolností. Je tedy dobré se vždy s pojistnými podmínkami dopředu seznámit. To ostatně v pojišťovnictví platí obecně.

Znali jste pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).