Hlavní navigace

Jak na daně a sociální a zdravotní pojištění

5. 3. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Necelý měsíc zbývá pro řádné odevzdání daňového přiznání. K němu se váže i bezchybné podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu a sociální správu. Ne každý se stačil vypořádat s loňským rokem. Pro všechny, kteří tápou, přinášíme praktickou nápovědu.

Už v předcházejícím článku o problematice daní z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění jsme vycházeli z letošní poradny, kde na vaše otázky odpovídala Romana Juříčková, nezávislá odborná konzultantka. Čtěte více: Daně a sociální pojištění v příkladech.

Vybrali jsme pro vás opět několik zajímavých dotazů, které by vám měly pomoci snáze se zorientovat ve spletité džungli daní, sociálního pojištění, zdravotního pojištění a sociálních dávek. Čtěte více: Změny a novinky roku 2009 v kostce

Daňové prázdniny v Čechách nejsou

Čtenář finančního serveru Měšec.cz vznesl otázku, zda platí „daňové prázdniny“ pro začínající podnikatele. Odpověď Romany Juříčkové ho musela zřejmě rozesmutnit: V České republice žádné daňové prázdniny neexistují. Čtenář měl zřejmě na mysli ustanovení o minimálním základu daně. Ten se vztahoval na začínající podnikatele, kteří po dobu dvou zdaňovacích období od zahájení své činnosti neměli povinnost vypočítat daň alespoň z minimálního základu daně. Ustanovení o minimálním základu daně však již bylo zrušeno.

Jak na úroky ze stavebního spoření?

Čtenář Radek Polášek se zajímá, jestli může uplatnit v řádku 41 daňového přiznání částku za zaplacené úroky za stavební spoření dle Potvrzení od stavebního spořitelny. Stavební spoření je vedeno na manželku a já jsem ve smlouvě o stavebním spoření a Potvrzení od stavební spořitelny uveden jako účastník smlouvy. Manželka by již ve svém daňové přiznání tento odpočet neuplatňovala, píše Polášek.

Zákon o daních z příjmů v § 15 odst. 4 v první větě uvádí, že je-li účastníky smlouvy o úvěru více zletilých osob, může uplatnit odpočet zaplacených úroků buď jedna z nich, nebo každá z nich rovným dílem. Ve vašem případě si zaplacené úroky můžete v daňovém přiznání odečíst buďto jen vy, a to v plné výši, anebo vy i vaše manželka, každý jednu polovinu, odpovídá Romana Juříčková.

Nárok na mateřskou dovolenou pro osobu samostatně výdělečně činnou

Budoucí maminka a čtenářka Barbara je osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) a v srpnu letošního roku plánuje nastoupit na mateřskou dovolenou. Příjemné povinnosti, které ji čekají, však doprovází černá můra v podobě obavy o nezískání rodičovského příspěvku. Podle jejích slov si z různých důvodů neplatila nemocenské pojištění. Na druhou stranu však platila poměrně vysoké zálohy na sociálním pojištění. Její situaci v případě nouze zachraňuje to, že je vdaná a její manžel má nadprůměrný plat. Chtěla by však od státu získat nějakou podporu, neboť si myslí, že má na ni nárok. Jen neví o co přesně žádat a jak vysokou dávku může získat. Čtěte více: Jak platit sociální pojištění a jak se registrovat?

Osoby, které nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemají, mají nárok ode dne porodu dítěte na rodičovský příspěvek, a to do věku dítěte 21 měsíců na částku 7600 korun měsíčně. Poté do věku 48 měsíců ve výši 3800 korun měsíčně, říká Romana Juříčková.

Pro nárok na peněžitou pomoc mateřství musí OSVČ splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu 180 dní v posledním roce před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství (nejpozději 6 týdnů před očekávaným datem porodu). Současně i 270 dní účasti na nemocenském pojištění v průběhu dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Pokud Barbara nebyla v předchozích dvou letech účastna na nemocenském pojištění po dobu nejméně 90 dní, nemá smysl se již k nemocenskému pojištění přihlašovat. Jestliže by se Barbara nyní přihlásila na 180 dní k nemocenskému jako OSVČ, tato doba by se do požadovaných 270 dní započítávala.

Jiný případ řeší čtenářka, která je na mateřské dovolené a k 10. lednu 2008 přerušila svou živnost. Musí podat daňové přiznání za prvních deset dnů loňského roku, kdy podnikala, i v případě, že neměla žádné příjmy? Jak to bude s odvody na zdravotní a sociální pojištění?

Jestliže v roce 2008 neměla čtenářka žádné příjmy, nemusí podávat daňové přiznání. Přehled na Správu sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovnu podat musí v každém případě, píše Juříčková.

Manžel v invalidním důchodu a daňová povinnost

Čtenářku finančního serveru Měšec.cz zajímá, jestli má uplatnit úlevu na manžela, který byl vloni v plném invalidním důchodu a její příjem byl nižší než 68 000 korun. Čtěte více: Není důchod jako důchod

Pro uplatnění slevy na dani na vyživovaného manžela není rozhodující příjem, ale příjem manžela. Včetně příjmu z invalidního důchodu. Jestliže celkový příjem manžela byl v roce 2008 nižší než 68 tisíc Kč, může čtenářka uplatnit u svého zaměstnavatele slevu na vyživovaného manžela v ročním zúčtování, informuje Juříková.

Nárok studentky na sociální dávky

Další příspěvek napsala vysokoškolská studentka, kterou zajímá, jestli má nárok na nějaké sociální dávky. Uvádí, že její otec pracuje a jeho průměrný měsíční plat je 19 000 korun čistého, maminka je už v důchodu a pobírá 9000 korun. V loňském roce maminka prodala pozemek za cenu 34 000 Kč a její dcera, jenž položila tento dotaz, si vydělala na brigádě necelých 16 tisíc korun čistého. Studentku zajímá, jestli je důchod myšlen jako čistý příjem.

Romana Juříčková odpovídá, že důchod je od daně z příjmů osvobozen a zároveň se z něj neplatí žádné zdravotní ani sociální pojištění. Může se tak říci, že jde o „čistý příjem“. Má nárok na přídavek na dítě a pro jeho přiznání je rozhodující příjem rodiny za kalendářní rok 2007.

Odvody za práci pro společenství vlastníků jednotek

Kateřinu Svobodovou zajímá, jak je to s odvody z příjmu za práci pro společenství vlastníků jednotek. Její příjem z této činnosti měsíčně činí 2000 korun. Nejde však o pracovně právní vztah. Domnívám se, že se bude srážet pouze srážková daň, nebude se odvádět zdravotní, sociální ani důchodové pojištění, píše Kateřina Svobodová.

Od 1. ledna 2009 nedochází k žádné změně, říká Juříčková a dodává: Odměny za práci pro společenství vlastníků jednotek jsou považovány za funkční požitek podle paragrafu 6 zákona o daních z příjmů. Osoby, kterým plynou příjmy z funkčních požitků, jsou podle zákona o veřejném zdravotním pojištění účastny zdravotního pojištění (§ 2 odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění). Z odměny tedy musí být uhrazeno zdravotní pojištění. Daň se odvádí ve výši 15 %. Jestliže však společníci podepíší prohlášení poplatníka, je odváděna daň ve formě záloh, pokud nepodepíší, jedná se o srážkovou daň.

Uplatnění výdajů při provozování řemeslné živnosti

Další dotaz se týká uplatnění výdajů při provozování řemeslné živnosti. Zde může každý daňový poplatník uplatnit paušální výdaje ve výši 60 % z příjmů. Čtěte více: Z redakční schránky: Mateřství a živnost, jak na peníze

Podobný dotaz položil čtenář, který v loňském roce uplatňoval paušál ve výši 60 procent svých příjmů. Během roku si však zařídil nový živnostenský list, díky kterému změnil svou řemeslnou živnost na živnost spadajících mezi vázané. Změnu řádně nahlásil. Jaký paušál může uplatnit za loňský rok?

U tohoto dotazu však není příliš jasné, jestli měl čtenář své příjmy pouze z živnosti vázané anebo příjmy z obou živností. Jestliže měl příjmy ze živnosti vázané, uplatní výdaje ve výši 50 % příjmů. Pokud měl příjmy z obou živností, bude muset do daňového přiznání uvést oddělené své příjmy a ze živnosti řemeslné bude moci uplatnit výdaje ve výši 60 %. Pokud byla změna živnosti všude ohlášena, nemusí již na ni nikoho znovu upozorňovat, dodává Romana Juříčková. Čtěte více: Den daňové svobody, smutný „svátek“ našich peněženek

Podnikající důchodkyně

Dotaz, tentokráte s kombinací důchodu a prací jako OSVČ položila čtenářka pobírající důchod: Ve starobním důchodu jsem od 1. května 2008, ale stále pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná a to po celý loňský rok. Mám do daní uvést i částku starobního důchodu anebo jen příjem za mé podnikání? Mám si odečíst odečitatelnou položku pro důchodce?

skoleni_4_3

Starobní důchod je dávkou z důchodového pojištění a je od daně osvobozen do částky 198 tisíc Kč za kalendářní rok podle paragrafu 4 odstavce 1 písmena h) ze zákona o daních z příjmů, sděluje Romana Juříčková a doplňuje: Do daňového přiznání napíšete pouze částku, o kterou dávky starobního důchodu v kalendářním roce přesáhly částku 198 tisíc Kč. Můžete uplatnit pouze slevu na dani na poplatníka, což je 24 840 korun. Sleva pro poživatele starobního důchodu neexistuje. Respektive existuje, ale jen pouze pro poživatele částečného nebo plného invalidního důchodu.

V lidském životě jsou jistě jen dvě věci. Smrt a daně. Jestliže vás problematika daní, sociálního a zdravotního pojištění nebo státní sociální podpory zajímá více, přečtěte si veškeré otázky a odpovědi v naší poradně.

Anketa

Jaké příjmy jste měli v loňském roce?

26 %
23 %
21 %
30 %
Odpovědělo 242 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).