Hlavní navigace

Jak platit sociální pojištění a jak se registrovat?

6. 2. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Podnikáte, píšete autorské příspěvky nebo si jen přivyděláváte při zaměstnání? Za stanovených podmínek máte novou povinnost registrovat se na správě sociálního zabezpečení. Poradíme vám, jak máte postupovat.

Od ledna 2009 přibyly nové povinnosti pro placení sociálního pojištění. Ale nejprve si vysvětleme, co tento termín znamená. Takzvané sociální pojištění je složeno z pojistného na důchodové zabezpečení, příspěvku na politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištění.

Pojistné na důchodové zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění slouží k úhradě výdajů státního rozpočtu v souvislosti s dávkami důchodového pojištění (starobní důchody, plný invalidní a částečný invalidní důchod, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod). Platí se z něj rovněž tzv. podpora v nezaměstnanosti, kterou dostávají uchazeči o zaměstnání a slouží k financování i dalších výdajů, které souvisejí se zabezpečováním práva na práci, na správní výdaje ČSSZ a úřadů práce. Z poslední dávky nemocenského pojištění se platí nemocenská, ošetřovné (dříve podpora při ošetřování člena rodiny), vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství. Čtěte více: Úskalí nemocenské pracujících důchodců

Povinné téměř pro všechny

Jako zaměstnanci jste povinně účastni všech třech složek sociálního pojištění, ale ze své mzdy si sami platíte jen důchodové pojištění, ostatní za vás platí zaměstnavatel. Naopak osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou být dobrovolně účastny nemocenského pojištění, ostatní dvě složky jsou opět povinné. Vzhledem k nízkému plnění se však nemocenské pojištění OSVČ nevyplatí sjednávat, navíc i na ně se vztahuje neplacená nemocenská během prvních 14 dnů nemoci. Proto je efektivnější sjednat si soukromé zdravotní pojištění, které řeší výpadek příjmů v nemoci lépe a za rozumné peníze. Spočítejte si: Kolik zaplatíte na sociálním pojištění?

Magických 7000 Kč pro autory

Placení sociálního pojištění se vyhnou jen úzké okruhy osob, například nezaměstnaní, nepracující důchodci, děti apod. Jestliže si přivyděláváte jako příležitostní autoři, například psaním článků do odborných časopisů, pravidelnými příspěvky do médií, hereckými vystoupeními apod., je-li váš měsíční příjem od jednoho plátce do 7000 Kč měsíčně, sociální pojištění neplatíte. Plátce honoráře (tj. např. vydavatel, divadlo apod.) pouze odvede 15% srážkovou daň a zbytek dostanete k volnému použití. Ze 7000 Kč hrubé autorské odměny tak máte 5950 Kč čistého příjmu po zdanění. Jestliže dostanete více honorářů ve výši nepřekračující 7000 Kč měsíčně, můžete mít zajímavý měsíční příjem bez nutnosti cokoli doplácet. Čtěte více: Úskalí autorského života

Ale pozor, překročení této hranice byť jen o jeden haléř znamená povinnost zahrnout příjem z autorských honorářů do příjmů z podnikání a podle toho je zdanit. Z nich už sociální pojištění platíte a kromě toho platíte i zdravotní pojištění. Má to však i své výhody. Zatím co při odvodu srážkové daně nemůžete uplatnit žádné daňové odpočty, v případě klasického zdanění ano, včetně uplatnění paušálních nákladů (v případě autorských honorářů je to 40 %). Čtěte více: Musím přiznat autorský honorář?

Jak je to s přivýdělkem

Pokud jste zaměstnáni a pouze si podnikáním přivyděláváte, nemusíte povinně platit zálohy na sociální pojištění. Ale podmínkou je, že z vašeho zaměstnaneckého poměru je hrazeno pojištění z minimálního vyměřovacího základu zaměstnance. Jednou ročně při podání celkového přehledu pak musíte z pozice OSVČ předložit místně příslušné okresní nebo pražské správě sociálního zabezpečení doklad o dosažení minimálního vyměřovacího základu v příslušném měsíci v rámci zaměstnání. Čtěte více: Jak je to s přivýdělky zaměstnance?

Jak se počítá

Pro účely sociálního pojištění se každá výdělečná činnost posuzuje samostatně, proto můžete být vícenásobnými plátci, máte-li více příjmů (např. plátce OSVČ, plátce zaměstnanec apod.).

Zaměstnanci odvádějí na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy, OSVČ odvádějí 29,2 procenta z ročního vyměřovacího základu. Dobrovolně nemocensky pojištěné OSVČ si připlatí další 1,4 %. Přehledně to ukazuje následující tabulka:

Pojistné na sociální zabezpečenípro rok 2009
Pojistné na sociální zabezpečení Zaměstnanec OSVČ
Podíl z měsíčního vyměřovacího základu na důchodové pojištění 6,50 % 29,20 %
státní politiku zaměstnanosti 0 %
nemocenské pojištění 0 % 1,40 %
Maximální vyměřovací základ (48násobek průměrné mzdy) 1 130 640 Kč

Jak se zaregistrovat

Pro registraci na příslušné správě sociálního zabezpečení můžete využít několik způsobů. Oznámení můžete podat například prostřednictvím živnostenského úřadu při změně údajů v živnostenském oprávnění nebo při vydání nového živnostenského listu (resp. koncese). Další možností je vyplnit formulář přihlášky a poslat jej poštou. Pozor, je potřeba jej adresovat místně příslušné správě. Třetí možností je dojít na sociální správu a registrovat se osobně. Přes pochopitelný odpor některých uživatelů internetu je však osobní návštěva nejjednodušší a nejjistější cestou, jak provést hladce registraci. Celá záležitost totiž zabere jen několik málo minut času a obratem dostanete unikátní číslo  – variabilní symbol, se kterým máte povinnost posílat své pravidelné měsíční zálohy na sociální pojištění.

Z našich zkušeností je osobní forma vyřízení jistější, protože při písemné komunikaci nezřídka sice dojde formálně ke splnění oznamovací povinnosti, ale často jsme zaregistrovali, že oznamovatel byl přesto vyzván k osobní návštěvě.

Jak posílat platby sociálního pojištění

Nejlepší forma platby sociálního pojištění je platba z bankovního účtu. Alternativou je poštovní poukázka nebo složení hotovosti přímo na pobočkách České národní banky, u které má sociální správa účty. Ve vašem vlastním zájmu však nepleťte soukromé peníze a příjmy ke zdanění a pro platbu sociálního pojištění z podnikání použijte účet, který je připraven pro případnou kontrolu ze strany finančního úřadu.

Důležitý je hlavně termín platby. Peníze musejí být na účtu připsány do 20. dne následujícího měsíce. To znamená, že platba sociálního pojištění za únor musí být připsána do 20. března.

Zálohy na sociální pojištění plaťte až následující měsíc, neposílejte je předem. Sociální správa je pak vyhodnotí jako přeplatek a zbytečně jí to působí zmatky. Ideální je nastavit v bance trvalý příkaz se splatností 15. dne v měsíci a máte jistotu, že peníze vždy odejdou ve správném termínu a včas se připíšou.

skoleni_4_3

Příklad: Platbu sociálního pojištění za únor 2009 zaplaťte 15. března 2009, sociální pojištění za březen zaplaťte 15. dubna 2009 atd.

Jestliže jste v roce 2008 neměli povinnost platit sociální pojištění, minimální částka, kterou musíte v případě podnikání platit, je stanovena na 1 720 Kč měsíčně.

Jestli předem můžete odhadnout, jak vysoké budete mít příjmy v roce 2009, můžete si sami včas vytvořit rezervu pro doplatek sociálního pojištění při daňovém přiznání za rok 2009. To můžete opět dvojím způsobem. Buď pošlete sociální správě vyšší zálohu (částka nad 1720 Kč se použije jako přeplatek), anebo si ekvivalent budete pravidelně odkládat například na spořicí účet.

Anketa

Odkud pocházely vaše příjmy v loňském roce?

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).