Hlavní navigace

Z poradny: Péče o děti a sociální dávky

26. 2. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Započítává se rodičovský příspěvek do příjmů rozhodných pro sociální dávky? Musím platit sociální a zdravotní pojištění, pokud chci i po skončení rodičovské dovolené zůstat doma a pečovat o dítě? Výběr z poradny, kterou pro vás Měšec.cz exkluzivně připravil.

Na dotazy čtenářů Měšce.cz odpovídá Romana Juříčková, odborná konzultantka na téma daní a sociální politiky státu.

Sociální dávky

Jsem matka samoživitelka a pečuji o nezletilé dítě. V současné době jsem evidována na Úřadu práce a dostávám výživné na dítě. I když bydlím v domě společně se svými rodiči, máme oddělené domácnosti. Jak je možné, že nás úřady při výpočtu dávek posuzují společně s nimi?

Okruh společně posuzovaných osob je stanoven zákonem o životním minimu. Ve Vašem případě se jedná o „rodiče a jejich zletilé děti, pokud tyto společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami” (např. s partnerem), proto jste posuzována společně s Vašimi rodiči.


Jsem v plném invalidním důchodu, patřím mezi těžce zrakově postižené a můj důchod po letošním zvýšení činí 7 038 Kč. Údajně nemám nárok na příspěvek na bydlení ani na zvýšené náklady v souvislosti s postižením. Velice špatně vidím, často zapomínám vypnout elektrický sporák i světlo v bytě, což se promítá do spotřeby elektrické energie.

V této situaci si můžete uplatnit některé ze sociálních dávek (např. příspěvek na péči), dále průkaz ZTP (případně ZTP/P), na jehož základě můžete získat mimořádné výhody.


Započítává se rodičovský příspěvek manželky společně s mou výplatou do výpočtu sociální dávky?

Ano, rodičovský příspěvek se započítává do příjmů rozhodných pro sociální dávky.


S jakou částkou rozhodného příjmu pro přídavek na dítě se srovnává životní minimum, pokud jsem OSVČ a za rok 2007 mi převýšily výdaje výši příjmů? Zajímalo by mě, zda se v mém případě pro přiznání této dávky vykazuje jako PŘÍJEM nulový příjem, nebo je stanoven minimální limit příjmů, který je nutné respektovat i v případě dosažení ztráty.

Pro posouzení nároku na přídavek na dítě je u OSVČ, která nedosáhla v rozhodném období příjmů, nebo dosáhla ztráty, započítávána zákonem stanovená částka. Od 1. 7. 2007 tato částka dosahuje 10 100 Kč, přičemž se jedná o částku odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy.


Sociální a zdravotní pojištění

Je od 1. ledna 2008 nutné přihlásit ke zdravotnímu pojištění členy statutárního orgánu akciové společnosti, pokud tito od společnosti nedostávají ani nebudou dostávat žádnou odměnu?

Pokud nejsou tito členové statutárního orgánu zaměstnanci akciové společnosti, nemusíte je přihlašovat ke zdravotnímu pojištění. Pojištěncem je pouze zaměstnanec, tedy fyzická osoba, které plynou příjmy z její činnosti vykonávané pro zaměstnavatele.


Je možné zůstat doma i po skončení rodičovské dovolené a nadále pečovat o dítě nebo dvě děti ve věku do 7 let. Co je pro toto rozhodnutí potřeba udělat a kde se mohu nahlásit? Musím za sebe platit sociální a zdravotní pojištění?

Tuto možnost samozřejmě máte. Své rozhodnutí musíte nahlásit své zdravotní pojišťovně a místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která Vám též poskytne konkrétní informace o povinnostech s tím spojených (možnost platit pojistné a jeho výše, apod.).


Povinnost platit za sebe zdravotní pojištění za zákonem stanovených podmínek nemáte, protože stát je plátcem pojistného za „osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku”, nejde-li o osoby pobírající rodičovský příspěvek nebo osoby na mateřské či rodičovské dovolené. Celodenní péče přitom podle § 7 odst. 1 písm. l zákona o veřejném zdravotním pojištění znamená, že dítě předškolního věku nesmí být umístěno v jeslích, mateřské škole nebo obdobném zařízení po dobu delší než 4 hodiny denně a dítě školou povinné zůstává ve škole jen po dobu návštěvy školy.


Sociální pojištění platit nemusíte, ale můžete se k jeho platbě dobrovolně přihlásit. Konkrétně se jedná o dobrovolnou účast na důchodovém pojištění.


Daň z příjmů

OSVČ kromě své činnosti příležitostně přednáší na škole nebo seminářích. Je příjem z těchto akcí daněn na místě (např. školou, organizací pořádající seminář) nebo je nutné příjem zdanit jako součást příjmů z činnosti OSVČ?

Pokud se jedná pouze o příležitostnou činnost, měly by tyto příjmy spadat pod ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. Povinnost zahrnout je do daňového přiznání máte pouze tehdy, pokud Vaše ostatní příjmy za rok přesáhnou částku 20 tisíc Kč.


Samozřejmě záleží i na tom, na základě jaké smlouvy na škole přednášíte. Jedná-li se např. o přednášku na základě dohody o provedení práce, pak tento příjem spadá pod § 6 zákona o daních z příjmů a daň odvádí pořádající organizace.

dan_z_prijmu


Kdy má být schválena novela zákona o dani z příjmu? Budou se po schválení novely danit i výsluhové příspěvky?

Tento návrh není zatím projednáván Poslaneckou sněmovnou. Není tedy možné odhadnout, kdy bude přijat. Stejně tak není v současné době možné říci, jaké bude konečné znění zákona po novele a jaká bude jeho konkrétní úprava.

Anketa

Pobíráte přídavek na dítě?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).