Hlavní navigace

Přivyděláváte si prodejem na internetu? Pozor na neoprávněné podnikání

27. 1. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Možnost získat další finanční prostředky prodejem věcí nebo služeb vlastní výroby prostřednictvím internetu láká mnoho lidí, zvláště když jde o práci, kterou lze dělat i doma. Když se vám začne dařit a teprve poté začnete zkoumat, jak zdanit své příjmy, může být už docela pozdě.

V roce 2008 jsem byla do května na rodičovské dovolené a od května na úřadu práce. Samozřejmě jsem hledala zaměstnání. Jenomže jsem otěhotněla. Takže jsem byla stále doma, kdo by zaměstnal těhotnou, že? Po večerech jsem se bavila navlékáním korálků. Zpočátku jsem občas zkusila některé své práce nabídnout přes internet, takže se mi vrátily náklady, občas i s nějakým nevelkým ziskem.

Nejprve jsem předpokládala, že se vejdu do částky 20 000 Kč ročně a budu od placení daní osvobozena, a když jsem tuto hranici překročila, tak jsem si myslela (jak jsem se různě dočetla), že budu danit dle paragrafu 10 ostatní příjmy.

Jenomže s příchodem Vánoc byl o korálky docela zájem a celkový roční obrat bez odečtení nákladů se vyhoupl na 75 000. Dle výpisu z banky to budí dojem, že jsem prodávala každý měsíc, protože platby od lidí chodily se zpožděním. Před tím ani nyní již nic neprodávám.

Nejsem firma a nemám tedy živnostenský list, prodej a příjmy mohu doložit pouze výpisem z účtu, paragony jsem samozřejmě nedávala. Potřebuji ujasnit pár věcí:

  • Mohu danit dle paragrafu 10 – ostatní příjmy?
  • Jak si vysvětlit pojem soustavná činnost? Počítá se to na měsíce v roce, nebo jakým způsobem? Zda to FÚ nějak zkoumá?
  • Čím doložit příjmy, když paragony nemám, mohu je doložit pouze výpisem z účtu?
  • Jaké problémy s úřady (FÚ, ŽÚ) v mém případě mě dle vašeho názoru čekají?
  • Je vůbec nějaké řešení v mé situaci?
Hledáte více odpovědí na své otázky? Zkuste naši daňovou poradnu!

Soustavná činnost vyžaduje oprávnění k podnikání

Váš problém je poměrně zajímavý, nicméně si nejsem jistá, jestli vás svým názorem potěším.

Podle vašeho popisu jste se výrobou a prodejem korálků zabývala průběžně po celý rok. Podle mého názoru jste tím pádem vykonávala živnost a měla jste povinnost si opatřit živnostenské oprávnění. Živnost je zákonem definovaná jako činnost soustavná, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Soustavná činnost je pak činnost vykonávaná pravidelně, trvale, sezónně nebo opakovaně, nikoliv činnost vykonávaná náhodně nebo jednorázově. Obávám se, že vaši činnost jako soustavnou lze označit.

Vzhledem k tomu, že nemáte živnostenské oprávnění, nemáte jinou možnost než příjmy zdanit podle § 10. Podle mého názoru byste neměla, ale problémy vznikající z toho, že vykonáváte podnikatelskou činnost bez živnostenského oprávnění, by byly zřejmě mnohem horší.

Lze uplatnit výdaje, ale ne ztrátu

Příjmy – a ve vašem případě i výdaje vztahující se k dosažení příjmů, tzn. výdaje na nákup materiálu – můžete doložit jakýmkoliv hodnověrným způsobem, fakturami, paragony, výpisy z účtů. Daňovou evidenci bych pro účely příjmů podle § 10 rozhodně nedoporučovala, protože ta je určena především pro osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, tedy zdaňující podle § 7. Veškeré údaje o příjmech a výdajích musíte převést na české koruny, protože daňové přiznání jste povinna vyplnit v částkách v českých korunách. Kupní cenu garáže můžete uplatnit jako náklad pouze ve formě odpisů, tedy postupně v jednotlivých letech.

Nejsem si jistá, jestli máte v úmyslu uplatnit i náklady spojené s dosažením příjmů. § 10 toto umožňuje, ale maximálně do výše dosažených příjmů, tzn., není možné dosáhnout ztráty. A je možné uplatnit pouze výdaje vztahující se bezprostředně k dosažení příjmů. Ve vašem případě můžete uplatnit výdaje na materiál (nakoupené korálky a jakékoliv další potřebné ingredience) proti příjmům za hotové výrobky.

Tip do článku - účto fakturace duben

Nedovolené podnikání může mít horší následky, než nepřiznat příjmy

Pokud byste se rozhodla svoje příjmy nepřiznávat, v případě, že by finanční úřad na tuto skutečnost přišel a došlo by k daňové kontrole, byla by vám daň doměřena, tzn., musela byste ji doplatit včetně penále, které se počítá za dobu od okamžiku, kdy daň byla splatná až do skutečného zaplacení.

Domnívám se, že úřadům bude mnohem více vadit, že ve skutečnosti podnikáte bez živnostenského oprávnění, než kdybyste svůj příjem zdanila podle odlišného paragrafu, nebo ho nepřiznala ke zdanění vůbec. Podle živnostenského zákona je provozování činnosti, která je živností, bez živnostenského oprávnění, přestupkem, za který lze fyzické osobě uložit pokutu. Výše pokuty záleží na tom, o jakou konkrétní činnost se jedná, ve vašem případě se domnívám, že by šlo o živnost volnou a zde je výše pokuty až do 500 000 Kč. Pokud jde o služby nebo výrobní činnost vykonávanou bez živnostenského oprávnění ve větším rozsahu, jedná se pak až o trestný čin neoprávněného podnikání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).