Hlavní navigace

Chcete aby za vás zaměstnavatel vyřešil daně? Toto mu do půlky února musíte donést

6. 2. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V některých případech za vás zaměstnavatel může provést roční zúčtování daní. Podívejte se, jestli to jde i u vás. Pokud ano, máte už jen pár dnů na to, abyste zaměstnavatele požádali a dodali potřebné dokumenty.

Pokud jste u svého zaměstnavatele podepsali Prohlášení k dani, máte nárok na to, aby vám zároveň tento zaměstnavatel provedl roční zúčtování daní. Není to však automatické, musíte o to zaměstnavatele požádat, a to do čtvrtka 15. února 2018. Podívejte se, co musíte zaměstnavateli donést a co splnit, aby za vás zúčtování udělal. A také, proč se vyplatí o to zaměstnavatele požádat.

Žádejte svého posledního zaměstnavatele

V případě, že jste v roce 2017 pracovali pro více zaměstnavatelů, svou žádost o provedení ročního zúčtování směřujte na toho posledního z nich.

K tomu, aby ale mohl zaměstnavatel tuto daňovou povinnost udělat za vás, musíte mu do zmíněného data nejen oznámit, že o to máte zájem, ale také mu musíte donést veškerá potvrzení, která dokazují váš nárok na uplatňované slevy a odečitatelné položky. Prostřednictvím ročního zúčtování totiž můžete uplatnit daňové úlevy, které se neodečítají při výpočtu výplaty každý měsíc:

 • daňová sleva na vyživovanou manželku či manžela,
 • školkovné,
 • odpočet za uhrazené úroky z úvěru na bydlení,
 • platby za životní pojištění,
 • platby za penzijní připojištění,
 • odečet darů atd.

Jestliže se vás týká i situace, že jste v roce 2017 měli více zaměstnavatelů, musíte tomu poslednímu donést také potvrzení o zdanitelných příjmech od všech ostatních zaměstnavatelů, pro které jste loni pracovali a kde jste podepsali formulář Prohlášení k dani. Bývalý zaměstnavatel vám toto potvrzení vystaví do 10 dnů od podání vaší žádosti.

Pokud vám po podání ročního zúčtování vznikne daňový přeplatek, získáte peníze od finančního úřadu dříve, než kdybyste podávali daňové přiznání.

Co musí váš zaměstnavatel obdržet?

Níže si rozebereme jednotlivá potvrzení a dokumenty, které můžete vašemu zaměstnavateli doručit. Vše závisí na tom, jaké odečitatelné položky si budete chtít nárokovat.

Daňové zvýhodnění

Pokud máte děti a chcete na ně uplatnit slevu na vyživované dítě, musíte oficiálně požádat o daňové zvýhodnění. K tomu musíte zaměstnavateli donést:

 • rodný list dítěte,
 • potvrzení od zaměstnavatele druhého rodiče, že si také neuplatňuje slevu na toto dítě,
 • průkaz ZTP/P nebo potvrzení úřadu o jeho vystavení, pokud je/bude dítě jeho držitelem,
 • potvrzení o studiu, pokud je vaše dítě zletilé.

Sleva za umístění

Pokud máte děti, které jsou v předškolním zařízení, můžete uplatnit tzv. školkovné. Tuto slevu může uplatnit také jen jeden z rodičů, a to pouze pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Sleva pak odpovídá výši minimální mzdy, tedy v současné době můžete uplatnit slevu ve výši 11 000 Kč (minimální mzda v roce 2017). Pokud se rozhodnete slevu uplatnit, vašemu zaměstnavateli doneste:

 • potvrzení o uhrazení školkovného, kde bude uvedena také jeho výše,
 • datum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo
 • datum evidence dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí nebo
 • datum vzniku živnostenského oprávnění.

Sleva na vyživovanou manželku

Pokud měl váš manžel nebo manželka v roce 2017 příjem maximálně 68 000 Kč za celý rok, vzniká vám nárok na uplatnění slevy na vyživovaného manžela. V takovém případě musíte doložit:

 • čestné prohlášení, že váš manžel či manželka neměli za minulý rok příjmy vyšší než 68 000 Kč,
 • průkaz ZTP/P nebo potvrzení o jeho přiznání, pokud jej váš manžel či manželka vlastní.

Sleva sama na sebe

Nárok ale máte i na to, abyste uplatnili daňovou slevu sami na sebe, a to:

Odečitatelné položky

Dále můžete požádat o započtení odečitatelných položek. Ty se ale neodečítají od výsledné daně jako daňové slevy, ale odečítají se od základu daně. Takto můžete uplatnit následující:

 • úroky z úvěru na bydlení – zaměstnavateli doložíte smlouvu o úvěru a potvrzení o uhrazených úrocích od poskytovatele úvěru – to se pravidelně zasílá na začátku každého roku,
 • příspěvek na životní pojištění – doložíte smlouvu a potvrzení o zaslaných příspěvcích – to vám pojišťovna zasílá na začátku každého roku,
 • příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření ve III. pilíři – dodáte zaměstnavateli smlouvu a potvrzení o zaslaných příspěvcích – to vám penzijní společnost zasílá pravidelně na začátku každého roku,
 • bezúplatné plnění – dary – doložíte potvrzení o poskytnutém úvěru, daru nebo o darování krve či orgánu nebo příspěvku na sbírku,
 • členské příspěvky odborové organizaci – doložíte potvrzení organizace o zaplacených příspěvcích,
 • další vzdělávání – doložíte potvrzení o úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání, případně potvrzení o uznané invaliditě.

Kdy o roční zúčtování žádat nemůžete?

Výše uvedené ale nemůžete využít vždy. Jsou i situace, kdy svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování požádat nemůžete. A nezbude vám nic jiného, než si podat daňové přiznání sami. Níže se tedy podíváme na případy, kdy zůstává daňové přiznání na vás.

K výpočtu daně můžete využít také naši daňovou kalkulačku. K dispozici jsou vám také formuláře daňového přiznání, které obsahují i Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Platili jste dvě a více zálohových daní najednou

Nastala u vás v minulém roce situace, že jste odvedli zálohovou daň u dvou či více zaměstnavatelů současně? Pak bohužel svého současného zaměstnavatele o roční zúčtování požádat nemůžete.

Většinou k této situaci dochází, když jste měli v nějakém období v roce hlavní pracovní poměr v nějakém zaměstnání, podepsali jste v něm Prohlášení k dani a zároveň jste měli i druhé zaměstnání, kde jste si přivydělávali například na dohodu o provedení práce, kdy vaše odměna činila více než 10 000 Kč měsíčně. Právě nad 10 000 Kč měsíčně odvádíte u dohody o provedení práce zálohovou daň. Do 10 000 Kč měsíčně odvádíte jen srážkovou daň.

Případně k této situaci může dojít, když si přivyděláváte na dohodu o pracovní činnosti. Tady ale nezáleží na výši výdělku, protože zálohová daň se odvádí bez ohledu na výši příjmu.

Máte velké příjmy z pronájmu či podnikání

Obecně platí, že pokud si během roku přivyděláváte k vašemu hlavnímu pracovnímu poměru, musí být tyto výdělky velmi malé, abyste stále mohli požádat o roční zúčtování daně. Pokud tedy máte kromě platu či mzdy příjmy nad 6000 Kč ročně, bohužel už svého zaměstnavatele požádat nemůžete.

Typicky se může jednat o příjmy z pronájmu, příležitostných činností, příjmy z prodeje majetku nebo akcií a také příjmy z podnikání.

Když propásnete termín

Pokud svého zaměstnavatele nepožádáte do 15. února 2018, aby za vás zmíněné zúčtování udělal, musíte si daňové přiznání udělat sami.

Stejné pravidlo platí, pokud jste do účtárny vašeho zaměstnavatele nestihli dodat veškerá výše uvedená potvrzení, abyste uplatnili daňové slevy nebo odečitatelné položky. V takovém případě sice nemáte povinnost si daňové přiznání podat sami, ale vyplatí se vám to, jelikož jinak o nárok na slevu přijdete.

skoleni_4_3

Máte více, než je vyměřovací základ

Jestliže vaše příjmy za rok 2017 přesáhly 48násobek průměrné mzdy, už za vás zaměstnavatel roční zúčtování podat nemůže. Za rok 2017 tedy vaše příjmy nesměly přesáhnout částku 1 355 136 Kč.

Pokud jste naopak odvedli v některém měsíci solidární přirážku, ale za celý rok jste zmíněného rozhodného příjmu nedosáhli, povinnost přiznat se k dani z příjmu vám nevzniká.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).