Hlavní navigace

Česko: Vyvážíme málo...

4. 7. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Blahobyt - o to v ekonomice jde především. K dosahování vysokého blahobytu je ale zapotřebí vysokého růstu domácího produktu. Nejsnazší cestou k růstu je vyrábět zboží na vývoz. Řadě evropských zemí se to daří mnohem lépe než České republice...

Pro každý stát je důležitým ekonomickým hlediskem úspěšnost zahraničního obchodu. Země s kladným rozdílem mezi vývozem a dovozem zažívají ekonomický růst. Z členských zemí Evropské unie má tradičně nejvyšší aktivní saldo obchodní bilance Německo. V posledních letech ho následuje rychle se rozvíjející irská ekonomika. Dalšími státy s kladnou obchodní bilancí jsou země Skandinávie, Belgie, Nizozemí a Itálie.

Zahraniční obchod je jednoznačně důležitým předpokladem pro ekonomický rozvoj země, zvyšování zaměstnanosti a blahobytu v zemi. Jaká je tedy struktura zahraničního obchodu v nejúspěšnějších evropských zemích?

Německo

Německo se spolu se Spojenými státy a Japonskem řadí mezi tři největší světové vývozce. Obchodní bilance Německa je vysoce aktivní řadu let, od roku 1998 nekleslo aktivní saldo obchodní bilance pod 60 mld. euro.

Celkový německý vývoz v roce 2003 činil více než 661,6 mld. euro. Nejvíce se na vývozu podílí vývoz německých automobilek (20 %), strojní zařízení (14 %), chemické výrobky (12 %) a elektronika (5 %). Německý dovoz dosáhl hodnoty 532 mld. euro. Nejvíce se na dovozu podílí dovoz automobilů a jejich dílů (11 %), chemikálií (10 %) a ropy a zemního plynu (7 %).

Nejvíce Německo vyváží do Francie (11 %), USA (9 %), Velké Británie (8 %), Itálie (7 %), Nizozemí (6 %), Rakouska (5 %), Belgie (5 %), Španělska (5 %) a Švýcarska (4 %). Naopak nejvíce Německo dováží z Francie (9 %), Nizozemí (8 %), USA (7 %), Itálie (6 %) a Velké Británie (6 %). Z nových členských zemí Evropské unie má Německo nejčilejší obchodní spojení s Českem, následuje Polsko a Maďarsko.

Irsko

Irská vláda nabízí výborné podmínky pro zahraniční investory pro vstup zahraničního kapitálu. Velkou výhodou Irska je jeho neutralita a poloha v bezpečné oblasti. Navíc má Irsko stabilní demokratický režim – všechny politické strany napříč politickým spektrem výrazně podporují zahraniční investice. V Evropské unii nenajdeme liberálnější ekonomiku, než je ta irská. Současně investorům Irsko nabízí kvalifikovanou pracovní sílu a rozvinutý sektor služeb.

V posledních letech došlo k modernizaci infrastruktury. Zahraniční investoři získávají řadu daňových úlev a grantů. V Irsku je rovněž nejnižší sazba daně z příjmů právnických osob z členských zemí Evropské unie (12,5 %).

Hodně zahraničních firem působících v Irsku se orientuje na vývoz, a proto je aktivní saldo obchodní bilance v Irsku od roku 2000 vyšší než 30 mld. euro. Největšími vývozními partnery jsou USA (21 %), Velká Británie (18 %), Belgie (13 %), Německo (8 %), Francie (6 %) a Nizozemí (5 %). Největšími dovozci do Irska jsou Velká Británie (35 %), USA (16 %), Německo (8 %) a Nizozemí (4 %).

Nizozemí

Nizozemí vykazuje dlouhodobě aktivní saldo obchodní bilance, od roku 2000 neklesl rozdíl mezi vývozem a dovozem pod 25 mld. euro. Nejdůležitějšími vývozními komoditami jsou stroje a přepravní zařízení, chemikálie a potraviny.

Nejvíce se do země dováží stroje a různé průmyslové výrobky. Nejvíce nizozemské firmy vyvážejí do Německa (25 %), Belgie (13 %), Francie (10 %), Velké Británie (10 %) a Itálie (6 %). Nejvíce naopak dováží z Německa (18 %), Belgie (10 %), USA (8 %), Velká Británie (7 %) a Čína (6 %).

Belgie

Belgický zahraniční obchod je dlouhodobě aktivní, od roku 1997 nekleslo aktivní saldo obchodní bilance pod 10 mld. euro. Nejvíce se na vývozu podílí chemické výrobky, dopravní prostředky, plastové a gumové prostředky a strojní zařízení. Nejvíce se do Belgie naopak dováží chemické výrobky, elektronika, dopravní prostředky a nerostné produkty.

Nejvíce belgické firmy vyváží do Německa (19 %), Francie (17 %), Nizozemí (12 %) a Velké Británie (9 %), USA (7 %). Nejvíce do Belgie dováží Německo (18 %), Nizozemí (17 %), Francie (13 %) a Velká Británie (7 %).

Švédsko

Od roku 1998 nebylo aktivní saldo v zahraničním obchodě ve Švédsku nižší než 15 mld. euro. Nejdůležitějšími vývozními komoditami jsou stroje a strojní zařízení, průmyslové výrobky, suroviny a nerostná paliva. Naopak se do země nejvíce dováží strojní zařízení, chemikálie a elektrické přístroje.

Nejvíce švédské firmy vyváží do USA (12 %), Německa (10 %), Norska (9 %), Velké Británie (8 %), Dánska (7 %) a Finska (6 %). Nejvíce do Švédska dováží Německo (19 %), Dánsko (9 %), Velká Británie a Norsko (8 %).

Finsko

Zahraniční obchod je také ve Finsku dlouhodobě v kladných číslech. Dominantní úlohu hrají firmy IT sektoru (Nokia) a dále firmy papírenského a dřevozpracujícího průmyslu. Ve vývozu hraje dominantní roli elektrotechnický průmysl (24 %).

Nejvíce se do Finska dováží stroje a strojírenské výrobky, chemikálie a elektronické stroje. Nejvíce finské firmy vyváží do Německa (12 %), Švédska (10 %), USA a Velké Británie (8 %), Ruska (7 %). Nejvíce naopak do Finska dováží Německo (16 %), Švédsko (14 %), Rusko (12 %) a Dánsko (6 %).

Dánsko

Dánská ekonomika se může pochlubit aktivním saldem obchodní bilance již od roku 1987. Nejvíce se na vývozu podílí medicínské a farmaceutické výrobky, strojírenské výrobky, maso, ropné výrobky a telekomunikační přístroje. Nejvíce se do Dánska dováží automobily, elektronické stroje a kancelářské stroje.

skoleni_29_6

Nejvíce dánské firmy vyvážení do Německa (19 %), Švédska (13 %), Velké Británie (9 %) a USA (8 %). Naopak nejvíce do Dánska dováží Německo (23 %), Švédsko (13 %), Velká Británie a Nizozemí (7 %).

Obchodní bilance v letech 2003 a 2004(v mld. euro)
Země Výsledná obchodní bilance za rok 2003 (v mld. euro) Výsledná obchodní bilance za rok 2004 (v mld. euro)
Německo 129,6 151,7
Irsko 34,8 33,8
Nizozemí 27,6 27,6
Belgie 17,6 15,7
Švédsko 16,4 15,6
Finsko 9,7 8,5
Dánsko 8,5 5,6
Lucembursko  – 2,6 0,6
Rakousko  – 1,9  – 0,3
Itálie 1,1  – 0,4
Malta  – 0,8  – 0,4
Slovinsko  – 1,0  – 1,0
Slovensko  – 0,6  – 1,2
Estonsko  – 1,7  – 1,5
Lotyšsko  – 2,3  – 1,6
Česko  – 2,2  – 2,0
Litva  – 2,1  – 2,4
Kypr  – 3,2  – 3,3
Maďarsko  – 4,5  – 3,9
Francie  – 3,4  – 7,8
Polsko  – 12,8  – 11,3
Portugalsko  – 12,1  – 15,4
Řecko  – 27,5  – 30,2
Španělsko  – 43,6  – 60,7
Velká Británie  – 76,2 x

Pramen: Eurostat Jahrbuch 2004, Katalognummer KS-CD-04–001-DE-C, ISBN 92–8894–4962–4 a statistické úřady jednotlivých zemí

Anketa

Vyváží vaše firma do zahraničí?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).