Hlavní navigace

Nejvýkonnější jsou v Lucembursku

13. 6. 2005
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Výkonnost ekonomiky měří hrubý domácí produkt. Nejvyšší HDP na jednoho obyvatele v Evropě vykazuje malé Lucembursko. Na dalších místech jsou nečlenské země EU – Norsko, Švýcarsko a Island. Jak si stojíme v porovnání s ostatními evropskými zeměmi v Česku?

Hrubý domácí produkt slouží k porovnávání ekonomické úrovně jednotlivých zemí a ukazuje nám, jak se daří celému národnímu hospodářství daného státu. HDP vyjadřuje hodnotu veškerého vyprodukovaného zboží a služeb v domácí ekonomice během jednoho roku.

Na špici jsou Lucembursko, Norsko a Švýcarsko… Proč?

Všechny tři země podporují podnikání a ekonomickou aktivitu obyvatel, produktivita práce je v těchto zemích velmi vysoká. Mezi vývojem HDP a produktivitou práce existuje přitom spojitost (růst produktivity práce = růst HDP).

Lucembursko je domovem významných kontinentálních společností v oblasti multimedií a komunikace. Finanční sektor se podílí z 60 % na tvorbě HDP. Vedle daňových stimulů je lucemburské bankovnictví pro svou klientelu atraktivní také velmi rigorózně uplatňovaným zákonem o bankovním tajemství.

Norsko a Švýcarsko mají jedno společné, přestože patří mezi nejvyspělejší evropské státy dle všech možných statistických šetření, nejsou členy Evropské unie.

Norská vláda vytváří pro zahraniční investory liberální obchodní podmínky. V současné době v této zemi působí více než 1300 zahraničních společností. Norsko je stabilní hospodářsky rostoucí země s nízkou inflací, nezaměstnaností a vzdělaným obyvatelstvem.

Švýcarsko je jednou z nejvyspělejších zemí světa, je známo především jako bankovní velmoc, současně je však také průmyslově úspěšnou zemí (výkonný průmysl je založen na levné energii z vodních elektráren).

HDP Česka je dvakrát vyšší než činí průměr světa

Nejvyšší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele je jednoznačně v Lucembursku (55 100 USD), následují s pořádným odstupem Norsko (37 800 USD) a Švýcarsko (32 700 USD).

Česko se umístilo z nových členských zemích Evropské unie na čtvrtém místě (za Kyprem, Slovinskem a Maltou). Dosahovaný hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele je v Česku však o 10 000 dolarů nižší, než je průměr Evropské unie, současně je však téměř dvojnásobně vyšší, než jaký je průměr celého světa.

Nejnižší hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele z členských zemí Evropské unie vykázalo Polsko a Lotyšsko.

Cesta ke zlepšení = snížení daní a podpora podnikání

Hospodářský růst podporují nízké daně a všechny vládní kroky směřující k podpoře podnikání. Vysoké daně ohrožují zaměstnanost a podporují tzv. „švarcsystém“, neboť vytváření skutečných pracovních příležitostí se sociálním zázemím podnikatele nepřiměřeně zatěžuje.

skoleni_27_5

V některých zemích je podnikatelům snižován daňový základ různými povolenými nákladovými položkami: náklady na výzkum a rozvoj, náklady na založení a rozběh firmy, náklady na software, know-how, patenty a licence. Dalším důležitým faktorem je vzdělanost obyvatelstva a dobře rozvinutá infrastruktura. Ekonomický rozvoj země je potom souběhem všech těchto dílčích charakteristik dané země.

HDP na jednoho obyvatele v roce 2004 (v USD)
Stát HDP na obyvatele v roce 2004 v paritě kupní síly (v USD)
Lucembursko 55 100
Norsko 37 800
Švýcarsko 32 700
Island 31 900
Dánsko 31 100
Rakousko 30 000
Irsko 29 600
Belgie 29 100
Nizozemí 28 600
Velká Británie 27 700
Francie 27 600
Německo 27 600
Finsko 27 400
Švédsko 26 800
Itálie 26 700
EU 25 25 700
Lichtenštějnsko 25 000
Španělsko 22 000
Řecko 20 000
Kypr 19 200
Slovinsko 19 000
Portugalsko 18 000
Malta 17 700
Česko 15 700
Maďarsko 13 900
Slovensko 13 300
Estonsko 12 300
Litva 11 400
Polsko 11 400
Lotyšsko 10 200
Svět 8 200

Pramen: Central Inteligency Agency – The World Factbook 2004

Anketa

České ekonomice se daří...

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).