Hlavní navigace

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení je státní dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vašimi příjmy a s příspěvkem na bydlení pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí.

Kdo může získat dávku

Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu, nebo jiná osoba, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu.

Po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení může příspěvek dostat také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci

Co musíte splnit

Dávku můžete dostat, pokud je váš příjem a příjem společně posuzovaných osob po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka vašeho živobyt, resp. částka živobytí společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení je stejný jako pro účel příspěvku na živobytí.

Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení lze přiznat (s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), i osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán, protože její příjem/příjem společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek této částky.

Výjimečně i ubytovny a jiný prostor

V případech hodných zvláštního zřetele může stát doplatek na bydlení poskytnout

  • do části bytu,
  • po splnění hygienických podmínek a udělení souhlasu obce do ubytovacího zařízení
  • a po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení do jiného než obytného prostoru.

Jako případ hodný zvláštního zřetele se vždy považuje ubytování v pobytových sociálních službách (např. azylový dům, domov pro seniory, chráněné bydlení).

Výše doplatku na bydlení se vypočte tak, že se od částky odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na aktuální kalendářní měsíc (snížené o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc) odečte částka, o kterou příjem osoby/společně posuzovaných osob (včetně vyplaceného příspěvku na živobytí) převyšuje částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).