Hlavní navigace

Nenechte svůj majetek propadnout státu. Dobročinnou závěť od notáře můžete mít nyní skoro zadarmo

28. 9. 2023
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: profit
Nemáte nikoho, kdo by po vás dědil, a začínáte myslet na věci příští? Nedovolte, aby váš majetek propadl státu, raději ho odkažte pro dobročinnost.

Trápí vás, že nemáte dědice, a přemýšlíte, co se jednou, po vaší smrti, stane s vaším majetkem? V případě, že lidé zemřou bez dědiců a nesepíšou závěť, nebo jejich dědicové pozůstalost odmítnou, připadne majetek po zemřelém jako tzv. odúmrť. Stát takto získává lecjaký majetek a někdy i velmi hodnotný. 

V roce 2022 řešil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle své výroční zprávy 1480 případů takzvaných odúmrtí, kdy dohromady šlo o majetek v hodnotě více než 263 000 000 Kč. A to není malá částka. Proč ji neponechat státu, který mnohdy není dobrým hospodářem, ale raději pomoct nějaké charitativní organizaci?

V polovině září začala akce Měsíc dobročinné závěti, která potrvá až do 13. října 2023. Lidé, kteří odkážou v závěti sepsané u notáře svůj majetek nebo jeho část na dobročinné účely, dostanou částečně zpět notářský poplatek, který musejí uhradit notáři za sepsání závěti. Proplatí jim ho koalice „Za snadné dárcovství“, která – za finančního přispění Nadace Via – akci vyhlašuje.

Na budoucí dobročinnost by mohli myslet například lidé, kteří nemají zákonného a zatím ani závětního dědice.

Pokud budete sepisovat závěť sami, rozhodně doporučujeme, abyste charitativním organizacím nekomplikovali život dalším zpeněžováním zděděného majetku a odkázali jim primárně peněžité prostředky (částky z bankovního účtu apod.).

Darujete peníze? Pozor na to, jak to děláte. Nakonec by je mohl dostat někdo jiný Přečtěte si také:

Darujete peníze? Pozor na to, jak to děláte. Nakonec by je mohl dostat někdo jiný

Kdo stojí za akcí o dobročinné závěti

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje přes 30 institucí, mezi něž patří například Amnesty International ČR, Armáda spásy, Člověk v tísni, Domov Sue Ryder, Lékaři bez hranic, Post Bellum nebo Zdravotní klaun. Nemusíte však svůj majetek odkázat zrovna těmto organizacím, ale kterékoli jiné. Jako dobročinné závěti by mělo být uznáno třeba i přenechání majetku různým útulkům pro zvířata nebo záchranným stanicím pro ně a podobně.

Jak získat zpět peníze, které jste za závěť zaplatili notáři

Za sepsání notářského zápisu o závěti se platí 2000 Kč plus DPH. Organizátoři akce však mylně uvádějí na svých webových stránkách, že se notáři platí jen 1800 Kč (zavetpomaha.cz). Každopádně organizátoři akce proplácejí klientům právě oněch 1800 Kč.

Po dvou letech se opět změnily notářské poplatky. Připlatíte si i za vyřízení dědictví Přečtěte si také:

Po dvou letech se opět změnily notářské poplatky. Připlatíte si i za vyřízení dědictví

Propláceny jsou ty notářské poplatky za sepsání notářského zápisu o závěti, které byly zaplaceny v období Měsíce dobročinné závěti, t.j. 13. 9. až 13. 10. 2023. V závěti musí být alespoň z části pamatováno na dobročinnou organizaci, a to alespoň v takové výši, jako je samotný notářský poplatek. Musíte tedy odkázat na dobročinné účely nejméně 2000 Kč, nebo majetek v takové hodnotě. Další podmínky a popis způsobu, jak žádat o peníze, což je možné i elektronicky, naleznete na zavetpomaha.cz.

Závěť si můžete sepsat i sami doma

Závěť vůbec nemusí být sepsána výhradně notářem, platí i ta, kterou jste si sepsali sami vlastní rukou doma. Důležité je, aby byla podepsaná a datovaná. Stačí vám jen napsat, co a komu odkazujete.

Platné jsou i jiné formy závěti, jak je upravuje občanský zákoník a jak jsme o nich také psali:

Umírající se konečně vyslovil: Budete dědit. Jenže už nemůže psát. Co musejí zvládnout svědci? 

Jak pořídit závěť v době koronavirové?

Jaká jsou úskalí závěti sepsané nikoliv vlastní rukou? A jaká je úloha svědka závěti?

I závěť sepsanou u notáře můžete změnit nebo odvolat a zrušit

Není tomu ani tak, že by závěť sepsaná ve formě notářského zápisu měla nějakou přednost či vyšší platnost. Ostatně i závěť sepsanou notářem si můžete posléze rozmyslet a zrušit ji (slovy zákona odvolat) třeba tím, že sepíšete listinu o zrušení závěti nebo že později sepíšete novou, vlastnoruční závěť.

K výslovnému odvolání závěti se podle § 1577 občanského zákoníku vyžaduje projev vůle učiněný ve formě předepsané pro pořízení závěti. To znamená jen to, že listina o odvolání závěti musí splňovat stejné náležitosti, jaké jsou předepsány pro závěť. Neznamená to však, že vlastnoruční závěť může být odvolána výlučně vlastnoruční závětí a závěť sepsaná u notáře může být odvolána zase jen listinou o odvolání závěti sepsanou notářem. 

Notářskou závěť lze odvolat závětí vlastnoruční a naopak. Závěť se zrušuje odvoláním nebo pořízením pozdější závěti (§ 1575 odst. 2. o.z.). Platí, že pořízením pozdější závěti se dřívější závěť ruší v rozsahu, v jakém nemůže vedle pozdější závěti obstát.

Závěť můžete odvolat i tzv. mlčky. To vyžaduje zničení listiny, na níž jste závěť sepsali. Závěť prostě stačí jednoduše roztrhat nebo třeba spálit v kamnech.

Jaké jsou výhody notářské závěti?

Závěť, kterou se nekonstruují nějaké složité majetkové vztahy po smrti zůstavitele (autora závěti), zvládne napsat kdokoliv gramotný. Nicméně notář spíše dohlédne na to, aby závěť byla platná, resp. aby opravdu naplňovala vůli zůstavitele. Autor závěti si totiž může představovat třeba něco, co zákon nepřipouští. Třeba opomenout nepominutelné dědice, což jsou potomci. 

Žena odkázala dědicům miliony, přesto se spolu soudili kvůli dědickému podílu po její matce Přečtěte si také:

Žena odkázala dědicům miliony, přesto se spolu soudili kvůli dědickému podílu po její matce

Pokud nedojde k jejich vydědění, musí se jim dostat povinného dílu. 

  • Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. 
  • Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu. 

Příklad

Řekněme, že zůstavitel má 2 děti – jedno zletilé a jedno nezletilé. Nezletilé dítě musí dostat 3/4 z poloviny dědictví, čili 3/8 dědictví. Zletilé dítě pak 1/4 z poloviny dědictví, tedy 1/8 dědictví. 4/8 čili polovina dědictví musí připadnout dětem. Druhou polovinu může zůstavitel libovolně odkázat někomu jinému.

Koho a z jakých důvodů můžete vydědit? A musíte přepsat starší vydědění? Přečtěte si také:

Koho a z jakých důvodů můžete vydědit? A musíte přepsat starší vydědění?

Hlavní výhodou notářské závěti je však něco úplně jiného a nesouvisí to s odborností notářů. Tou výhodou je, že je závěť evidována. Notářská komora vede evidenci závětí a jiných pořízení pro případ smrti, třeba listin o vydědění. Zůstavitel tak má, jestliže využije služeb notáře, jistotu, že jeho poslední vůle bude naplněna, zohledněna v dědickém řízení, protože se o ní notář vyřizující dědictví dozví, a tak i oprávněná osoba – závětní dědic, na kterého zůstavitel pamatoval.

Vlastnoruční závěť, kterou zůstavitel odkazuje třeba polovinu majetku někomu jinému než v příkladu zmíněným dětem, může předat této jiné oprávněné osobě (dědici) a ta už se postará, aby se majetku po smrti zůstavitele dočkala. O své nároky se přihlásí. 

Také může závěť zůstavitel ponechat jen doma, aby byla po jeho smrti nalezena a naplněna. Jenže naleznou ji třeba právě děti, kterým má z dědictví připadnout jen povinný díl a ne celé dědictví. A co je možná napadne? Že se nebudou s nikým dělit, že nepřipustí, aby polovina majetku rodiče připadla někomu jinému. Závěť prostě zničí, třeba roztrhají. 

skoleni_11_12

Tohle se závětí evidovanou notářskou komorou prostě udělat nelze. Tak to je snad hlavní výhoda závěti pořízené u notáře, i když i vlastnoručně sepsanou závěť můžete uložit do úschovy u notáře, ale to už závěť můžete rovnou sepsat jeho prostřednictvím.

Pokud se rozhodnete odkázat majetek dobročinné organizaci a zvolíte formu vlastnoručně sepsané závěti bez notáře, pak byste měli této organizaci závěť předat, aby se o ní vůbec dozvěděla (a také zajistit, že se v budoucnu dozví o vaší smrti).

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).