Hlavní navigace

Změna termínu daní 2020: Do kdy a jak musíte zaplatit daně a pojistné?

13. 3. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Daně počkají. Tak by se dal nazvat vstřícný krok finanční správy, ale pozor. Termíny se nemění, jen se prodlužuje lhůta pro uplatnění sankcí. Ve výsledku to však vyjde podobně.

V nově stanoveném termínu bude možné podat daňové přiznání s tím, že ministerstvo financí plošně promine pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do už zmíněného 1. července 2020. Pokud tedy daňové přiznání podáte a zaplatíte až v tento den, žádné sankce vám nehrozí.

Anketa

Kdy jste podali daňové přiznání?

Všechny podnikající fyzické osoby tak budou moci podat a zaplatit daň bez sankcí nejdéle o 3 měsíce později. A to bez jakéhokoliv zdůvodnění. To znamená, že nebudou muset dokazovat žádnou spojitost s koronavirem. Toto opatření by se podle ministerstva mohlo dotknout až 2,8 milionů OSVČ, které podávaly daňové přiznání loni.

V přehledu níže jsme dosud aktualizovali data, která již známe – tedy nový termín pro podání daně z příjmů fyzických osob. Zda a jak se budou měnit termíny podání přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, se dozvíme v následujících dnech. Na základě nových dat budeme článek dále aktualizovat.

Jak je to s prodloužením termínů pro přiznání k dani z příjmů

Na dotazy Měšce odpovídá Michal Žurovec z tiskového oddělení Ministerstva financí.

V souvislosti s faktickým posunutím termínu pro odevzdání daňového přiznání, posouvá se tím analogicky i termín pro přehledy pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení? Bude tedy platit onen měsíc po nejzazším termínu pro odevzdání daňového přiznání, nebo bude pro přehledy platit také lhůta do 1. července?

Podle našich informací je Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny připraveny se k záměru ministerstva financí připojit a termín předkládání přehledů odložit. Konkrétní postup a technické detaily budou projednány v příštích dnech. Co se týče sociálního pojistného, jednání probíhají. Je nutné se obrátit na MPSV.

Je termín 1. července platný pro platbu a podání daňového přiznání s tím, že už zde nebude platit žádná lhůta pro opozdilce, která zatím ještě platí do platnosti novely daňového řádu?

Zde je potřeba zdůraznit technický aspekt, že de facto nedochází k přímému posunu termínu pro podání daňového přiznání. Ten je dán zákonem a pouze zákon jej může změnit. Navíc pro řadu daňových subjektů by to znamenalo oddálení vratky přeplatku. Opatření, které plánujeme, se týká prominutí příslušenství daně (pokut a úroků), které vznikají v důsledku pozdních podání a plateb. Díky tomu bude tolerováno opožděné podání daňových přiznání u daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019, pokud toto zpoždění nepřesáhne termín 1. 7. 2020.

Když nemáte daňového poradce

Termíny pro podání daňových formulářů

Finanční úřad Česká správa sociálního zabezpečení Vaše zdravotní pojišťovna
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob Přehled o příjmech a výdajích OSVČ Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné
Standardní termín je 1. dubna 2020 a platí, nově je to ale bez jakýchkoli sankcí možné až do 1. července 2020 4. května 2020 (OSVČ bez povinnosti podávat daňové přiznání mají termín již 8. dubna 2020). (Data se mohou změnit)

Termíny pro platbu daní a pojistného

Finanční úřad Česká správa sociálního zabezpečení Příslušná zdravotní pojišťovna
Standardní termín je 1. dubna 2020 a platí, bez sankcí to ale nově jde až do 1. července 2020 Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozději 8 dní od podání přehledu, max. 12. května 2020 (Datum se může změnit)

Když máte daňového poradce

Termíny pro podání daňových formulářů

Finanční úřad Česká správa sociálního zabezpečení Vaše zdravotní pojišťovna
1. července 2020 (Termín zůstává stejný i přes nová opatření.)

Je však nutné na finanční úřad nejpozději 1. dubna 2020 předložit plnou moc ke zpracování daňového přiznání podepsanou daňovým poradcem.

3. srpna 2020

Je nutné tuto skutečnost ČSSZ i vaší zdravotní pojišťovně nejpozději 2. května 2020 oznámit předložením plné moci podepsané daňovým poradcem.

Termíny pro platbu

Finanční úřad Česká správa sociálního zabezpečení Příslušná zdravotní pojišťovna
pondělí 1. července 2020
(Termín zůstává stejný i přes nová opatření.)
Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozději 8 dní od podání přehledu, max. 8. srpna 2020

Sankce a pokuty

Pokud nezaplatíte daň z příjmů nejpozději v den její splatnosti, na základě nových opatření tedy nejpozději ve středu 1. července 2020, musíte uhradit úrok z prodlení. Ten je ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o čtrnáct procentních bodů, tj. k 12. 3. 2020 to je 16,25 % p.a. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení a účtuje se až od 5. pracovního dne prodlení. Ale pozor, v souvislosti s posunutím termínu pro uplatnění sankcí je nutné daně uhradit skutečně 1. července 2020, těch 5 dnů navíc nyní nemáte (už jich máte výrazně více než pět).

V případě platby sociálního pojištění a zdravotního pojištění běží penále již od prvního dne prodlení, a to ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. Pokuta za nedodání přehledů může činit max. 50 000 Kč u sociálního pojištění i zdravotního pojištění.

Jak zaplatit daně a pojištění

Daň z příjmů a sociální pojištění hraďte nejlépe bezhotovostně bankovním převodem. Platby se dnes připisují rychle, nejpozději v režimu D+1 (v pondělí peníze odešlete, v úterý se připíšou).

Alternativně můžete platit hotově v pokladnách finančních úřadů a ČSSZ. Nebo použít poštovní poukázku „A“.

U zdravotních pojišťoven můžete kromě výše uvedeného často použít i platbu kartou na pobočce pojišťovny. Mnoho zdravotních pojišťoven platbu kartou podporuje, informujte se proto, na které pobočce kartou můžete dlužné pojistné uhradit. Při využití bonusů za platbu kartou tak můžete získat při platbě svých povinností další benefity.

Za chyby (chvíli) platit nemusíte

Když po podání přiznání nebo přehledu zjistíte chybu, máte dvě možnosti, jak ji opravit. Zapamatujte si dvě slova a jejich odlišné významy:

Opravné

Opravné daňové přiznání, opravný přehled pro ČSSZ a ZP můžete podat kdykoliv v mezidobí mezi podáním řádného daňového přiznání a uplynutím lhůty pro jeho podání. Po jeho podání se k původnímu daňovému přiznání nepřihlíží (tj. jako by nebylo). Prostě pošlete nové a to původní pro FÚ přestane existovat (resp. pro ČSSZ a ZP).

Dodatečné

Dodatečné daňové přiznání podáváte kdykoli po uplynutí lhůty pro podání formulářů.

skoleni9_11

Příklad: Nejzazší termín pro daňové přiznání je 1. 4. 2020. Pokud daňové přiznání podáte např. 15. 3. 2020 a následně 19. 3. 2020 v něm zjistíte chybu, podáváte opravné daňové přiznání (nejpozději do 1. 4. 2020). Když chybu objevíte až například 10. 4. 2020, podáváte dodatečné přiznání. U dodatečného přiznání vám už finanční správa může vyměřit pokutu nebo sankci. (Kromě letošní výjimky platné do 1. 7. 2020.)

V případě přehledů pro ČSSZ a ZP se vždy při změnách výpočtů dávají přehledy opravné, pojem dodatečné se zde neuplatňuje.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).