Hlavní navigace

Rodičovský příspěvek dostanete, ale s jeho výší to sláva není

19. 10. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Rodičovský příspěvek má finančně pomoci nově rozrostlé rodině a motivovat k tolik potřebému zvyšování počet obyvatel. Vyznat se v zákonitostech jeho čerpání je však komplikované a každý na nejvyšší dávku nedosáhne. Zákon rovněž neřeší, o kolik dětí se staráte, peníze dostanete jen na jedno.

Nad budoucí výší rodičovského příspěvku ještě donedávna kvůli záměru ministra financí Eduarda Janoty visel otazník. Ten chtěl jeho snížením o 10 % ušetřit státní kase 2,8 miliardy korun. Nakonec však k jeho krácení nedošlo. Přesto jeho čerpání v kombinaci s dávkou peněžité pomoci v mateřství zůstává komplikované.

Způsob čerpání příspěvku si můžete zvolit, ale…

Na rodičovský příspěvek vzniká nárok tomu rodiči, který po celý kalendářní měsíc osobně a celodenně pečuje o nejmladšího potomka v rodině. Čerpání je možné stanovit ve třech výměrách, které se liší měsíční částkou a dobou jejich čerpání. Tu je možné zvolit od dvou do čtyř let.

V čerpání rodičovského příspěvku se může střídat matka i otec, ale období se dá střídat maximálně po uzavřeném měsíci. Rodič, který dávku pobírá, musí vždy přijít na úřad práce (ten dávku vyplácí) a pobírání dávek ukončit z důvodu čerpání příspěvku druhým rodičem. Rodičovský příspěvek se dá čerpat na nejmladší dítě v rodině, v případě narozených dvojčat je dávka pobírána jen na jedno z nich. Není proto podstatné, kolik vychováváte dětí, peníze po porodu dostanete pouze na jedno.

Varianty čerpání rodičovského příspěvku:

  • varianta rychlejšího čerpání příspěvku: je možné ji zvolit po pobírání peněžité pomoci v mateřství (PPM). Čerpá se ve zvýšené výměře 11 400 Kč do 24 měsíců věku dítěte. Tuto verzi si ale může vybrat jen ten, kdo má nárok na PPM alespoň ve výši 380 Kč denně,
  • varianta klasického čerpání příspěvku: čerpá se po PPM v základní výměře 7600 Kč do 36 měsíců věku dítěte. Žádat o ni může jen ten rodič, který má nárok na PPM,
  • varianta pomalejšího čerpání: příspěvek se čerpá po PPM nebo od narození dítěte, pokud nárok na PPM nevznikl. Do 21 měsíců věku dítěte rodič pobírá 7600 Kč a do zbylých 48 měsíců věku dítěte čerpá dávku ve snížené míře ve výši 3800 Kč.

 

 

 

Čerpání rodičovského příspěvku
Forma čerpání rodičovského příspěvku 0 týdnů až 22 týdnů věku 22 týdnů až 21 měsíců věku 21 měsíců až 24 měsíců věku 24 měsíců až 36 měsíců věku 36 měsíců až 48 měsíců věku
rychlejší čerpání PPM zvýšená výměra zvýšená výměra  –  –
klasické čerpání PPM základní výměra základní výměra základní výměra  –
pomalejší čerpání (po PPM) PPM základní výměra snížená výměra snžená výměra snížená výměra
pomalejší čerpání (nárok na PPM nevznikl) základní výměra základní výměra snížená výměra snížená výměra snížená výměra

Zdroj: MPSV


Jak postupovat při žádosti o příspěvek

Žádosti o rodičovský příspěvek předchází návštěva příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Zde je nutné zjistit, zda vám vznikl nárok na dávku peněžité pomoci v mateřství (PPM), která se pobírá půl roku. Pokud ano, budete nejprve čerpat tuto dávku. Je-li ale měsíční nárok na PPM nižší než 7600 Kč, bude vám do této výše pracovní úřad peníze doplácet.

V opačném případě, když na PPM nárok nemáte, můžete rodičovský příspěvek čerpat hned od data narození vaší ratolesti. Pak už si ale nemůžete vybrat variantu čerpání, ale automaticky musíte o dítě pečovat 4 roky a pobírat prvních 21 měsíců 7600 Kč a po zbytek doby do čtyř let 3800 Kč měsíčně.

Na OSSZ je nutné v případě, že jste zaměstnanec řádného pracovního poměru, doložit roční příjmy. Jako OSVČ se zas musíte odhlásit na dobu čerpání dávky z nemocenského pojištění nebo podepsat prohlášení, že nebudete vykonávat žádnou výdělečnou činnost.

Městský úřad, kam půjdete po vyčerpání PPM (pokud vám na ni vznikl nárok) žádat o rodičovský příspěvek, bude požadovat pouze vyjádření OSSZ o tom, od kdy do kdy jste dávky PPM čerpali, nebo v opačném případě vyjádření OSSZ o tom, že na ni nemáte nárok.

Na úřady chodit nemusíte

Při žádosti o dávky státní sociální podpory nemusíte obíhat úřady a sbírat razítka. Stačí si pohodlně vyplnit online formuláře na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud používáte elektronický podpis, můžete jej poté odeslat. Anebo si je vytisknete, doložíte potřebné přílohy, poštou pošlete na Úřad práce a už jen čekáte na peníze.

Nedodržením termínu se připravíte o možnost volby

Na rodičovský příspěvek nevzniká nárok automaticky. Stejně jako u ostatních dávek sociální podpory o něj musíte požádat například prostřednictvím elektronického formuláře nebo tiskopisu.

Chcete-li zvolit rychlejší variantu čerpání, je nutné o příspěvek zažádat nejpozději ve druhém kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém dosáhne vaše nejmladší ratolest 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou 31 týdnů života.

O klasický způsob čerpání dávky musíte žádat nejpozději v měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku. Pokud oba tyto termíny propásnete, bude vám po 21. měsíci dítěte věku vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře. Způsob čerpání po propásnutí rozhodných období se už nedá nijak změnit ani uplatnit zpětně. Příspěvek vám tedy bude vyplácen 21 měsíců po 7600 Kč. Zbylý čas do nároku, který celkem trvá čtyři roky (27 měsíců), dostanete měsíční dávku ve výši 3800 Kč.

OSVČ to mají složitější

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství, která je podmiňována volbou prvních dvou variant rodičovského příspěvku, není automatický. Například osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si neplatily nemocenské pojištění v délce alespoň 180 dnů před porodem, mohou na PPM rovnou zapomenout a mohou žádat pouze o třetí, nejnižší formu příspěvku. Více: Přiznáváte jako OSVČ minimální příjmy? Vašim nejbližším se to nemusí vyplatit.

Rodičům zdravotně postižených dětí se vyplácí příspěvek déle

Jste-li rodič postiženého dítěte, máte ode dne, kdy je tento potomek posouzen jako dlouhodobě zdravotně postižen nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižen, nárok na příspěvek v základní výměře 7600 Kč do 7 let věku dítěte. Právo čerpat takto rodičovský příspěvek máte i v případě, že jste již před posouzením zdravotního stavu dítěte zvolili jinou možnost čerpání.

Pokud na své postižené dítě pobíráte i příspěvek na péči, máte nárok na rodičovský příspěvek v poloviční výši. Pokud na dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě přídavek na péči od státu nedostáváte, náleží vám rodičovský příspěvek v nižší výměře od 7 do 10 let věku dítěte.

Nárok na příspěvek v základní výměře do 7 let má i rodič dítěte, které je dlouhodobě zdravotně postižené (i těžce) a není nejmladším dítětem v rodině, pokud by jinak příspěvek na nejmladší dítě náležel rodiči ve snížené míře nebo by nárok na tento příspěvek v rodině už vůbec nebyl.


děti, rodina, výživné, přídavky (www.asistentka.cz)

Foto: asistentka.cz


S mateřskou školou a jeslemi to nesmíte moc přehánět

Pobírání rodičovského příspěvku je podmíněno tím, že rodič o své dítě celodenně pečuje. Potomek mladší 3 let by proto neměl navštěvovat jesle nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku déle, než 5 kalendářních dnů v měsíci. Po dovršení 3 let může dítě školku nebo podobné zařízení pravidelně navštěvovat maximálně 4 hodiny denně nebo nejvíce 5 kalendářních dnů v měsíci. Nároku na rodičovský příspěvek nebrání ani umístění dítěte v léčebně rehabilitačním zařízení nebo obdobném zařízení pro zdravotně postižené děti předškolního věku, ne však na delší dobu, než 4 hodiny denně.

Pokud se jedná o případ dítěte zdravotně postiženého rodiče, může být v jeslích, mateřské škole nebo obdobném zařízení umisťováno maximálně na 4 hodiny denně. Jestliže se pak jedná též o dlouhodobě zdravotně postižené nebo těžce dlouhodobě zdravotně postižené dítě, může tato předškolní zařízení potomek navštěvovat každý den na 6 hodin. Nárok na příspěvek nezaniká ani pokud dítě předškolního věku chodí do přípravné třídy základní školy nebo do školy poskytující základní či střední vzdělání. Stejně tak s nárokem nekoliduje ani návštěva předškolního zařízení maximálně na 4 hodiny denně, pokud je zdravotní postižení sluchu či zraku obou rodičů či osamělého rodiče v rozsahu 50% a více.

Příjmy rodiče se nesledují

Příjmy rodiče nejsou z titulu nároku na výplatu rodičovského příspěvku sledovány. Informace o nich je podstatná pro určení nároku na PPM. Rodič proto může přispívat ke zlepšení finanční situace rodiny výdělečnou činností, během které ale musí zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Úřad nezkoumá ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci a ani příspěvky pro občany se změněnou pracovní neschopností v době jejich pracovní rehabilitace.

Jiná situace nastává v rodině, kde má jeden z rodičů z dávek nemocenského pojištění nárok na PPM nebo nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem. V tomto případě vzniká rodině nárok na rodičovský příspěvek jen pokud je vyšší než dávky nemocenského pojištění. Situace se pak řeší tak, že úřad doplácí rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a uvedenou dávkou. Více: Jaké můžete dostat dávky státní sociální podpory?

skoleni_4_3

Podmínka péče po celý kalendářní měsíc má i své povolené výjimky

Rodič pečující o své dítě může podmínku péče po celý kalendářní měsíc splnit i v případě, že tomu tak fakticky není. Jedná se o případy, které jmenuje Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), tj. v těchto případech vždy dostanete příspěvek za celý kalendářní měsíc:

  • dítě se narodilo,
  • rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
  • osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
  • dítě dovršilo věk 2, 3, 4, 7 nebo 10 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,
  • dítě nebo rodič zemřeli,
  • rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.

Zdroj: Integrovaný portál MPSV

Anketa

Jakou výši rodičovského příspěvku nyní vaše rodina pobírá?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).