Hlavní navigace

Státní sociální podpora v roce 2010

7. 1. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Úspory státního rozpočtu se promítly i do státní sociální podpory. Ačkoliv náklady na život rostou, stát na životním a existenčním minimu nepřidá ani korunu.

Osekávání výdajů státního rozpočtu se promítne od ledna i do oblasti státní sociální podpory a sociálních dávek. Koho se úsporná opatření dotknou? O všech změnách, které odstartoval rok 2010, čtěte v přehledu: Změny a novinky roku 2010 v kostce 

Přídavek na dítě – přidaných 50 Kč stát bere zpět

Zákon 362/2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010,  upravil kromě jiného i přídavek na dítě, který se svým nastavením vrátil na úroveň před 1. červencem 2009 a měsíční výše se o 50 Kč snižuje. Změny se dotkly kromě výše dávky také hranice rozhodného příjmu, která na ni zakládá nárok. Přídavek je vyplácen ve třech úrovních podle věku dítěte.

Výše přídavku podle věku nezaopatřeného dítěte
Věk nezaopatřeného dítěte v rodině Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně
do 6 let 500
od 6 do 15 let 610
od 15 do 26 let 700

Nárok vzniká na nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny. Pro účely nároku se posuzuje výše příjmu za předchozí kalendářní rok, přičemž za příjem se považuje i případné pobírání rodičovského příspěvku. Čtěte více: Důležité změny v sociálním pojištění k 1. lednu 2010

Hranice rozhodného příjmu a životní minimum rodiny
Oba rodiče s počtem nezaopatřených dětí Životní minimum rodiny v Kč Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok na přídavek
jedno do 6 let 7080 16 992
dvě: 5 a 8 let 9040 21 696
tři: 5, 8 a 12 let 11 000 26 400
čtyři: 5,8,12 a 16 let 13 250 31 800

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Podpora v nezaměstnanosti se nezměnila, v praxi je ale nižší

Podpora v nezaměstnanosti se nemění. Uchazeči evidovaní na úřadu práce ji mohou pobírat po tzv. podpůrčí dobu, jejíž délka je závislá na věku uchazeče o zaměstnání.  

Podpůrčí doba dle věku uchazeče o zaměstnání
Věk uchazeče v době podání žádosti o podporu Délka podpůrčí doby
do 50 let 5 měsíců
od 50 do 55 let 8 měsíců
nad 55 let 11 měsíců

Podpora v nezaměstnanosti se stanovuje jako procento z průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním ukončeném zaměstnání v rozhodné době (3 roky). V případě, že uchazeč vykonával samostatnou výdělečnou činnost, při výpočtu se vychází z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období. Čtěte více: Na úřadu práce se registrujte letos, podpora se v roce 2010 snižuje

Procentní sazby se mění v průběhu podpůrčí doby. První dva měsíce činí sazba 65 %, další dva měsíce se snižuje na 50 % a po zbytek podpůrčí doby je na úrovni 45 %.

Výše podpory v nezaměstnanosti má svůj strop. Maximálně může činit 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první a třetí čtvrtletí kalendářního roku, který předchází roku, ve kterém byla podána žádost o podporu. Jenže průměrná mzda v národním hospodářství v roce 2009 byla nižší než v roce 2008, takže se vlastně snižuje i výše podpory v nezaměstnanosti.

Maximální výše podpory při doložení příjmů (měsíčně) 2009 2010
V nezaměstnanosti 13 307 Kč 13 280 Kč
Při rekvalifikaci 14 913 Kč 14 883 Kč
Maximální výše podpory bez doložení příjmů (měsíčně) 2009 2010
V nezaměstnanosti 3442, 2754, 2524 Kč 3435, 2748, 2519 Kč
Při rekvalifikaci 3312 Kč 3206 Kč

Pravidla se zpřísňují i u příspěvku na provoz motorového vozidla

Prvním lednem dojde také ke snížení příspěvku na provoz motorového vozidla. Příspěvek určený pro postižené občany se sníží o 50 % u osob, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod 2. stupně a o 20 % u osob, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod 3. stupně. Výjimku tvoří osoby s onkologickým onemocněním, těch se snížení příspěvku netýká. Nově tedy příspěvek činí 7920 Kč pro občany s výhodami 3. stupně (3360 Kč u jednostopých vozidel), 3000 Kč pro občany s výhodami 2. stupně (1150 u jednos­topých vozidel) a 9900 Kč pro rodiče dětí s onkologickým onemocněním (4200 Kč u jednostopých vozidel).

Vyhláška také snižuje počet ujetých kilometrů, kvůli kterému je možné nárokovat zvýšení dávky. Z původních 9000 km na 7000 km. Ostatní podmínky pro přiznání nároku na příspěvek se nemění.

Náklady na život rostou, minima zůstávají

Zatímco náklady, které jsou běžně potřeba vynaložit rostou, výše životníhoexistenčního minima zůstává stejná. Faktem je, že posledních měsících se inflace nezvyšovala, spíše měla tendenci klesat. S postupným oživováním ekonomiky se ale dá očekávat její opětovný nárůst.

Co je životní a existenční minimum

Životní minimum je nejnižší společensky uznávaná hranice peněžních příjmů, která má ještě zajistit výživu a ostatní základní osobní potřeby. Existenční minimum je nejnižší hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni, která ještě umožní přežití. Ani jedno z těchto minim nezahrnuje náklady na bydlení.

Úroveň životního i existenčního minima se novým rokem nijak nemění. Výše zůstává na úrovni roku 2009 resp. 2007.

CHP22

Částky životního minima v Kč za měsíc

Pro jednotlivce 3126
Pro první dospělou osobu v domácnosti 2880
Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2600
Pro nezaopatřené dítě ve věku  
  do 6 let 1600
  6 až 15 let 1960
  15 až 26 let (nezaopatřené) 2250

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Zajímá vás, jaké je vaše životní minimum? Spočítejte si jej na naší kalkulačce.

Obáváte se o svou finanční situaci v roce 2010?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).