Hlavní navigace

Jak na státní pomoc, když jste v nouzi

28. 5. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

V případě, že rodina vlivem nešťastných událostí přijde o jednoho z živitelů a není jinak zajištěna, může dočasně využívat různé státní příspěvky či dávky. Sociální jistoty garantované státem ovšem nejsou dlouhodobým řešením, protože obvykle představují výrazné zhoršení životní úrovně celé rodiny.

O potřebě pojištění jsme již několikrát psali. Ale jednou věcí je výhoda pojištění a druhou jeho placení. Ne každá rodina si může dovolit platit pojištění a navíc jsou zde i otázky pojistitelnosti. Nemocný člověk nebo člověk s hendikepem má s pojištěním minimálně problémy, pokud ho vůbec pojišťovna pojistí. Když vypadne jeden příjem v rodině, kromě nutnosti omezit se v každodenním životě může být ohrožena např. i možnost zajistit dětem kvalitní vzdělání. V případě smrti jednoho z rodičů je snížení životní úrovně jistě velmi patrné. Pokud děti vychovává jen jeden rodič, pak nejde jen o riziko „pouhého“ snížení standardu, ale o kompletní existenční zajištění dětí.

Reforma utáhla sociální kohoutky

Reforma veřejných financí, jejíž opatření platí od 1. ledna letošního roku, přinesla několik změn v systému vyplácení dávek. Stát se snaží omezit spoléhání rodin na sociální dávky a chce je přimět k aktivnímu přístupu k řešení finančních potíží. Patrná je také snaha o zamezení zneužívání systému sociálních dávek.

Přídavek na dítě

Je vyplácen jako pevná částka, jejíž výše se odvíjí od věku dítěte. Nárok na přídavek na dítě má rodina, jejíž celkový čistý příjem nepřesáhne 2,4 násobku životního minima rodiny. Pro osamělou matku s dvěma dětmi ve věku 9 a 16 let tedy zaniká nárok na příspěvek na dítě, pokud její čistý měsíční příjem přesáhne částku 17 016 Kč, tedy 19 590 Kč hrubého.

přídavky na děti
Věk dítěte Výše přídavku
0 – 6 let 500 Kč
6 – 15 let 610 Kč
15 – 26 let 700 Kč

Peněžitá pomoc v mateřství

Osamělých matek se dotklo hlavně zrušení zvýhodnění v délce mateřské dovolené. Doposud měly osamělé matky nárok na 37 týdnů. O toto devítitýdenní zvýhodnění přišly a mohou pobírat pomoc v mateřství stejně dlouho jako matky vdané, tedy po dobu 28 týdnů. Období 37 týdnů zůstává zachováno při porodu vícerčat. Výše peněžité pomoci v mateřství zůstává stejná, a to 69 % z denního vyměřovacího základu, maximálně však 479 Kč denně, tedy 14 370 Kč měsíčně. Nárok na dávku vzniká 4 týdny před plánovaným termínem porodu.

Rodičovský příspěvek

Další citelnou změnou je výše rodičovského příspěvku, která je nyní nově závislá na tom, jak dlouho chce rodič být s dítětem doma. Nový systém vytváří pružnější podmínky pro skloubení kariéry a péče o děti. Rodičovský příspěvek může pobírat ten rodič (matka i otec), který zůstane s dítětem doma po uplynutí doby, po kterou je matce poskytována peněžitá pomoc v mateřství (po 22. týdnu věku dítěte). Rozhodnutí o délce pobírání příspěvku je možné učinit pouze jednou a nelze je v budoucnu měnit. Vztahuje se vždy k nejmladšímu dítěti v rodině.

Na čerpání rychlejší verze však mají nárok pouze rodiče, kteří mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství alespoň 380 Kč denně. To odpovídá přibližně předchozímu hrubému příjmu 16 400 korun.

Rodičovský příspěvek
Typ čerpání Délka čerpání příspěvku Měsíční výše příspěvku
Rychlejší za 19 měsíců 11 400 Kč
Klasické za 31 měsíců 7 600 Kč
Pomalejší za 13 měsíců 7 600 Kč
za dalších 30 měsíců 3 800 Kč

Porodné

Sníženo je také porodné, z 17 760 v roce 2007 na 13 000, má však na něj nárok každá matka.

Vdovský důchod

Na vdovský důchod má po dobu jednoho roku nárok každá vdova, po uplynutí jednoho roku se tento nárok pro matky, které pečují o dítě, prodlužuje až do 18 let věku dítěte. Vdovský důchod se skládá z dvou částí: základní a variabilní výměry. Základní výměra je 1570 Kč měsíčně. Variabilní výměra se vypočítá jako 50 procent výměry starobního důchodu, na který měl nárok zemřelý manžel v době smrti.

Aby však pozůstalí po zemřelém členu rodiny, kterému je více než 28 let, dostali důchod, musel zemřelý v posledních deseti letech získat (tj. si platil nebo mu tyto peníze zaměstnavatel strhával ze mzdy) alespoň pět let sociálního pojištění. Pokud tomu tak nebylo, ani manželka ani děti na pozůstalostní důchod nárok nemají. Družka tento nárok nemá vůbec.

Sirotčí důchod

Na sirotčí důchod má nárok každé nezaopatřené dítě do 18 let věku, nebo pokud studuje, tak do doby, než ukončí studia. Vypočítává se stejným způsobem jako důchod vdovský, základní výměra je opět 1570 Kč měsíčně, variabilní část je však nižší a činí 40 procent výměry starobního důchodu otce.

Nárok na sirotčí důchod mají i děti z neúplných rodin. Rozhodující je uvedení otce v rodném listu dítěte.

Když je hmotná nouze

Může se vám přihodit, že po výpadku jednoho příjmu nebo po razantním snížení vašeho stávajícího příjmu se dostanete do tzv. hmotné nouze neboli sociálné potřebnosti. Tím se označuje stav, kdy váš příjem společně s příjmem dalších společně posuzovaných osob nedosáhne úhrnu částek životního minima.

Pozor, patříte-li mezi osoby, kterým odborný lékař předepsal dietní stravování, zvyšuje se vám životní minimum o 650 Kč až 1800 Kč měsíčně, podle druhu diety. U držitelů průkazu ZTP/P, tj. osob, kterým byly přiznány mimořádné výhody zdravotně postižených III. stupně, se životní minimum zvyšuje o 600 Kč měsíčně. Pro zjištění, zda patříte mezi osoby sociálně potřebné, se porovnává odpovídající úhrn částek životního minima osob pro tyto účely společně posuzovaných s jejich příjmy za zkoumané období a rovněž všechny ostatní podmínky (snaha zlepšit si příjem vlastním přičiněním) musí splňovat všechny tyto osoby. Pokud budete žádat o sociální pomoc, zjišťuje se váš příjem jako měsíční průměr příjmů vyplacených v šesti předchozích kalendářních měsících. Tyto dávky vyplácí místní obecní úřad.

K žádosti musíte doložit nejen své příjmy, ale i výdaje domácnosti a majetkové poměry. Úřad má právo uvedené údaje ověřit. Nárok na sociální pomoc není automatický, ale když jste v nouzi, je dočasným řešením.

Prodáte majetek a dostanete dávky

K předchozímu odstavci o sociální podpoře se váže i další podmínka výplaty příspěvku. Když chcete od státu peníze, může po vás chtít prokázat, že opravdu nemáte žádný majetek. Prioritně se zkoumá vaše mzda či jiné příjmy. Úřad si vás nejprve „prolustruje“, ale jinými slovy vám i pomůže najít způsob, jak můžete získat další dávky, zejména dávky nemocenského pojištění (péče), dávky důchodového pojištění, dávky státní sociální podpory, výživné a příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce podle zákona o rodině. Patří sem i uplatnění nároků z pracovních nebo obdobných vztahů, včetně mzdového nároku. To znamená, že když vám plátce příjmu něco dluží, měli byste ho například žalovat a tím zvýšit pravděpodobnost dalšího příjmu. Ovšem jen za předpokladu, že uplatnění vašeho práva by bylo úměrné zisku z něj plynoucímu nebo pokud je možné toto uplatnění po vás spravedlivě žádat.

Tip do článku - účto fakturace duben

Poslední možností zvýšení příjmu vlastním přičiněním je prodej nebo jiné využití vlastního majetku. Novela zákona například vymezuje, u jakého druhu majetku se nevyžaduje jeho prodej nebo jiné využití za účelem zvýšení příjmu. Především jde o movité věci, které nepodléhají výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu (§ 321 a § 322), které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, včetně peněžních částek do 1000 Kč. Dále jde o zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě. V této souvislosti novela dále vyjmenovává kompenzační pomůcky, motorová vozidla a úpravy a vybavení bytů těžce zdravotně postižených občanů.

Úřady již nevyžadují prodej nebo jiné využití nemovitosti nebo bytu, které využíváte k trvalému bydlení, ale mohou po vás chtít prodej chaty či zahrádky. Důležité ale je, že správní orgán, který je příslušný k rozhodování o dávce sociální péče je oprávněn posoudit, zda nakládání s majetkem, který lze využít ke zvýšení příjmu, není pro vás spojeno s nepřiměřenou tvrdostí a takové zvýšení příjmu vlastním přičiněním poté po vás nemusí vyžadovat.

Anketa

Máte v rodině osobu "obtížně pojistitelnou" či řešili jste někdy problém takového charakteru?

Autor článku

Autor pracuje jako pojišťovací poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).