Hlavní navigace

Větší ochrana pro spotřebitele před energetickými šmejdy. Co se změní?

15. 4. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Tři nové paragrafy v zákoně mají zvýšit ochranu spotřebitele. Zabrání například sjednávání nekonečných smluv bez možnosti úniku, nebo vymáhání náhrady za „dárky zdarma“.

Ochrana spotřebitelů před nekalými praktikami při sjednávání smluv o dodávce energií se pravděpodobně zvýší. Vyplývá to z plánovaných legislativních opatření, které představila ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

Tři nové paragrafy zařazené do připravované novely zákona o ochraně spotřebitele připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou a Svazem obchodu a cestovního ruchu. Změny by měly začít platit nejpozději od příštího roku.

Vymezujeme se například vůči podomním aukcím energií od přeprodejců, trikům s dárky či vůči nepřiměřeným sankcím při odstoupení od smlouvy. Neakceptovatelné je pro nás vyvíjení agresivního nátlaku prodávajícím a veškeré jiné manipulativní a klamavé praktiky, uvedla ministryně Nováková s odkazem na statistiky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a České obchodní inspekce (ČOI).

Konec nekonečným smlouvám

Nová právní úprava by měla omezit délku trvání smlouvy na dobu určitou mezi spotřebitelem a obchodníkem, a to maximálně na 36 měsíců. Pak bude automaticky považována za smlouvu na dobu neurčitou.

Kromě toho zákazník dostane možnost vypovědět smlouvu na dobu určitou s automatickou prolongací do 15. dne před uplynutím sjednané doby. Podle náměstka ministryně Reného Neděly tato změna reaguje na praktiky dodavatelů záměrně nastavujících příliš krátkou lhůtu pro oznámení vůle zákazníka smlouvu neprodloužit.

Zákazník také získá právo bez sankce a poplatku vypovědět smlouvu, pokud prokáže, že odběrné místo už neužívá nebo tento nárok vznikl jiné fyzické nebo právnické osobě.

Konec náhradám za dárky „zdarma“

Další opatření zakazuje sankce z automatického ukončení smluv. To by mělo zabránit případům, kdy prodejce dá zákazníkům dárek (v této souvislosti jsou často zmiňované LED žárovky), ale v případě, že ten později smlouvu vypoví, musí za dárek zaplatit.

Právo na písemné informace a omezené plné moci

Novela zákona podle Novákové také přizná zákazníkům nové právo na bezodkladné písemné vyhotovení smlouvy a na kopii smlouvy či souhrnu podstatných náležitostí smlouvy.

V případě smluv uzavřených v zastoupení zákazníka bude za tímto účelem vyhotovená plná moc platná pouze na půl roku. Zprostředkování nebo jiné jednání, které vede k uzavření smlouvy, pak bude možné provést pouze jako jednorázové právní jednání.

Šmejdi, registrujte se

Kromě opatření na straně zákazníka ale novela zavádí také povinnou registraci pro osoby vykonávající zprostředkovatelskou činnost. Budou tak dohledatelné v rejstříku Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Pro registraci budou platit obdobná práva a povinnosti jako u držitelů licencí na obchod s elektřinou či plynem.

Osoby vykonávající zprostředkovatelskou činnost se budou muset zapsat do registru vedeného ERÚ do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Bez tohoto zápisu nebudou moci vykonávat zprostředkovatelskou činnost, upřesnil Neděla.

V případě, že se zprostředkovatel dopustí opakovaného, zvlášť závažného porušení právních předpisů souvisejících s touto činností, bude ERÚ oprávněn ho z registru vymazat. Opětovný zápis přitom bude možný až po uplynutí stanovené karenční lhůty.

Ministerstvo plánuje kontroly a osvětovou kampaň

V době, než začne novela zákona o ochraně spotřebitele platit, plánuje MPO nové kontrolní aktivity. Doplnit by je měla také osvětová a vzdělávají kampaň, na které bude spolupracovat ještě s dalšími subjekty, například ČOI nebo ERÚ.

Právě z jejich statistik vyplývá, že tvrdší postihy nekalého jednání a větší osvěta spotřebitelů jsou opravdu potřeba. ČOI se loni při kontrolní činnosti zaměřila i na nabídku a poskytování služeb spojených s uzavíráním smluv o dodávkách energií a získala přitom 147 podnětů od občanů, ze kterých bylo 110 oprávněných. Z 39 ukončených kontrol bylo zjištěno porušení zákona u 34 z nich. Kromě toho ČOI v dané oblasti zároveň řešila dalších 248 mimosoudních sporů.

dan_z_prijmu

ERÚ řeší v té samé oblasti podle zprávy MPO tisíce pochybení. V jediném správním řízení s rekordní pokutou čtyř milionů korun prokázal jen jedné společnosti přes tisíc přestupků. V roce 2017 se zabýval téměř 12 tisíci podáními spotřebitelů proti nekalým obchodním praktikám a obdržel 146 návrhů na zahájení správního řízení. Statistiky za loňský rok budou podobné, odhaduje MPO ve svém prohlášení.

Návrh legislativních úprav by měla ministryně Nováková předložit vládě v tomto týdnu.

ERÚ: Desatero obrany před šmejdy v energetice

  1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Pomohou internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ.
  2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také může chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou dobu pod hrozbou sankce.
  3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se často za velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.
  4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii.
  5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů. Během telefonického hovoru se k ničemu nezavazujte.
  6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma“. Známým příkladem zneužití „dárků“ jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce či zprostředkovatel vám „dárky“, zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
  7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano“, protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).
  8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.
  9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní inspekce. Pokud nevíte, s kým jste jednali, obraťte se na jeden z obou úřadů, podnět si předají. 
  10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.

Zdroj: Energetický regulační úřad

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).