Hlavní navigace

Schváleno: Podívejte se, jaké legislativní změny přinese rok 2022

1. 9. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: isifa.com
Prezident podepsal několik zákonů, které mohou výrazně ovlivnit naše peněženky. Změny se dotknou důchodců, rodin s dětmi a osob ošetřujících své blízké.

Prezident podepsal několik zákonů, které od příštího roku přinesou důležité změny. V dnešním článku si je zmapujeme.

Změny v nemocenském pojištění

Od ledna příštího roku přinese změny novela zákona o nemocenském pojištění (sněmovní tisk 695). Předloha zlepší podmínky dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného a prodlouží dobu, po kterou je možné čerpat tzv. otcovskou.

Dlouhodobé ošetřovné

Na dlouhodobé ošetřovné by mělo kvůli změnám napříště dosáhnout více lidí. Podle ministryně práce Jany Maláčové je potřeba zlepšit pomoc hlavně pro lidi, kteří jsou v závěrečné fázi svého života, a v zájmu všech je, aby mohli trávit čas v domácím prostředí.

Současná kompletní pravidla pro dlouhodobé ošetřovné najdete v článku Za péči o blízké peníze. Stát chce pomoci novou dávkou.

Na dlouhodobé ošetřovné tak od nového roku vznikne nárok i v situaci, kdy nemocný pobýval v zařízení lůžkové péče alespoň čtyři kalendářní dny. V současnosti přitom platí, že tam musí pobývat minimálně 7 kalendářních dní.

Za den hospitalizace se považuje i den přijetí do zdravotnického zařízení a den propuštění. Situace se netýká akutní lůžkové péče poskytované za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně.

V platnosti nadále zůstává, že ošetřovanou osobou musí být fyzická osoba, jejíž závažná porucha zdraví si vyžádala hospitalizaci a u které je předpoklad, že její zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude vyžadovat alespoň měsíční péči.

U nevyléčitelně nemocných pak podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného odpadne úplně v případě, že je možná domácí péče. Předloha specifikuje, že tyto případy se týkají osob v inkurabilním stavu se špatnou vyhlídkou a potřebou paliativní péče.

Nové podmínky budou platit také pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče kvůli vyřizování dlouhodobého ošetřovného. Nově na to bude čas do 8 dnů po skončení hospitalizace. V současnosti přitom platí, že je nutné požádat už v den ukončení hospitalizace.

Ošetřovné

V současnosti platí výjimka z pravidla o společné domácnosti jen pro rodiče dětí do 10 let, například kvůli odluce rodičů.

Dávka klasického ošetřovného se od ledna nebude vztahovat jen na osoby, které žijí ve společné domácnosti.

Nově tak na ni dosáhnou i blízcí příbuzní, kteří se o nemocného starají, ale nebydlí s ním. To pomůže nejčastěji v situacích, kdy s hlídáním nemocných dětí pomáhají prarodiče nebo je nutné se postarat o staršího člena rodiny, ale péče není dlouhodobá.

Krátkodobé ošetřovné tedy nově budou moci čerpat:

  • příbuzní v přímé linii (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata atd.),
  • sourozenci (bez ohledu na to, zda mají společného jednoho, nebo oba rodiče),
  • manželé a registrovaní partneři,
  • rodiče manželů či registrovaných partnerů.

Kromě dávky samotné budou blízcí příbuzní moci čerpat volno na ošetřování člena rodiny lidově nazývané jako „paragraf“. Samozřejmě ale pouze v případě, že se účastní nemocenského pojištění z titulu zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.

Dvojitá otcovská

Změnu přinese novela zákona o nemocenském pojištění i pro novopečené otce (nebo ty, kdo převzali do péče, jež nahrazuje péči rodičů, dítě do sedmi let věku).

Dávku otcovské poporodní péče (zkráceně otcovská) budou moci nově čerpat dva týdny místo jednoho.

Zmíněná evropská směrnice také nařizuje pružnější čerpání rodičovské dovolené vzhledem k práci (např. možnost přizpůsobit si její rozvržení, home office, kratší pracovní doba nebo čerpání rodičovské dovolené po částech).

Dva měsíce rodičovské mají být nepřenosné, aby se zvýšila motivace se v péči o potomka vystřídat.

Více o změnách najdete v článku Přehledně: Jaké další změny čekají rodičovský příspěvek?

Tato změna vlastně předčasně reflektuje jeden z požadavků evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, kterou musí ČR implementovat do své legislativy. Stejný dokument také přizná právo na otcovskou dovolenou bez ohledu na odpracovanou dobu, na dobu trvání pracovního poměru nebo na osobní nebo rodinný stav pracovníka.

Novela zároveň prodlouží období, ve kterém může být dávka otcovské poskytována. To ale jen v situaci, kdy bylo novorozeně během prvních šesti týdnů života hospitalizováno. V takovém případě se dané období prodlouží právě o dobu, kterou dítě strávilo v nemocnici. Tato změna ošetří případy, kdy je dítě např. v inkubátoru nebo musí v nemocnici zůstat déle z jiných důvodů a otec se s ním kvůli tomu příliš nedostane do styku. Nově tak bude mít možnost si volno vyčerpat buď během prvních šesti týdnů, nebo až v době, kdy bude matka s dítětem z nemocnice doma.

V ostatních případech zůstává v platnosti, že otec musí dávku vyčerpat během šestinedělí.

Současná kompletní pravidla pro dávku otcovské najdete v článku Otcovská dovolená: za jakých podmínek a za kolik mohou tatínkové zůstat doma s miminkem?

Vyšší valorizace, bonus za dítě a nové předčasné důchody

Prezident podepsal také novelu zákona o důchodovém pojištění (sněmovní tisk 1230), která navýší valorizaci penzí nad zákonnou mez, za každé vychované dítě zvýší důchod o 500 Kč a umožní příslušníkům integrovaného záchranného systému odejít až o pět let dříve do předčasného důchodu, a to bez krácení jeho výše.

Tři stovky navíc

Růst důchodů nad zákonnou valorizaci není v posledních letech výjimkou. Výrazně se průměrný důchod zvyšuje už od roku 2019 s tím, že loni navíc příjemci penzí dostali před krajskými volbami ještě tzv. rouškovné ve výši 5000 Kč.

Novela k začátku příštího roku počítá s navýšením důchodů nad zákonnou valorizaci o 300 Kč. Tento trvalý bonus bude stejně vysoký pro všechny bez ohledu na to, jaký důchod pobírají. Dostanou ho ale jen ti, kteří budou penzi pobírat už k začátku roku 2022. Lidé, kterým bude dávka přiznána později, na navýšení nedosáhnou. Je proto možné, že před koncem roku stoupne počet těch, kteří půjdou do důchodu předčasně. Zda se jim řešení vyplatí, záleží i na tom, kdy by jim vznikl nárok na starobní důchod (čili jaké bude krácení) a v jaké výši by jim byl přiznán. Tématu se budeme ke konci roku určitě věnovat, abychom pomohli napovědět o vhodném načasování odchodu do penze tak, jako tomu bylo na přelomu loňského a letošního roku.

Průměrná penze by tak v příštím roce měla se započtením dodatečného zvýšení vrůst pravděpodobně o více než 800 Kč. MPSV původně kalkulovalo s částkou 797 Kč, ale inflace, která konečný výpočet ovlivní, rostla letos rychleji, než ministerstvo odhadovalo. Přesná čísla zatím nejsou jasná. Záleží, jak vysoká bude zákonná valorizace. Finální hodnota vyplyne ze statistických dat až na podzim a zveřejněna bude v pravidelně vydávaném nařízení vlády, které stanovuje například i všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient – vstupní data pro výpočet průměrné mzdy na další rok.

Výchovné 500 Kč za každé dítě

Prezidentem podepsaná předloha také rodičům za každé vychované dítě zajistí bonus 500 Kč navíc k důchodu. Tato změna však bude platit až od roku 2023 a bude platit pro současné i budoucí seniory.

Pětistovka navíc se bude k procentní výměře připočítávat vždy jen jednomu z rodičů. Tomu, kdo o dítě osobně pečoval v největším rozsahu. Z textu pozměňovacího návrhu přitom vyplývá, že nemusí jít jen o rodiče. Překážkou podle předlohy není ani to, pokud u téhož dítěte byla jeho výchova zohledněna při stanovení důchodového věku ženy.

Důchodci s penzí přiznanou před rokem 2023 musí o příplatek požádat nejpozději do konce roku 2024. Obecně by se měly žádosti o příspěvek začít přijímat od září 2022.

Pokud byl důchodový věk stanoven se zohledněním vychovaných dětí, zvýší se starobní důchod bez žádosti. V ostatních případech bude nutné podat písemnou žádost na předepsaném tiskopisu s uvedením údajů o vychovaných dětech, o době a rozsahu osobní péče a s čestným prohlášením, že osoba pečovala o dítě v největším rozsahu. Údaje o dětech bude možné doložit rodným listem nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti.

Na zvýšení starobního důchodu by nenáležel nárok, pokud se pojištěnec vůči dítěti
dopustil úmyslného trestného činu.

Pětiletý předčasný důchod bez krácení

Novela zavede také mírnější podmínky při přiznání předčasného důchodu pro pracovníky integrovaného záchranného systému. Do penze budou moci odejít až o pět let dříve s nekráceným důchodem.

Do složek integrovaného záchranného systému patří např. hasiči, záchranáři nebo policisté.

Protože senátoři schválili návrh ze sněmovny beze změn, bude do budoucna nutné do této části novely ještě zasáhnout. Na nedostatečnou definici skupiny pojištěnců, na něž se budou změny vztahovat, upozorňovala Maláčová. Ministryně práce ale počítala s tím, že znění předlohy upraví Senát. Plánovala také, že by se v Senátu k předloze mohl připojit také návrh na snížení důchodového věku pro pracovníky náročných profesí. Sněmovnou schválený pozměňovací návrh o výchovném totiž s touto změnou formálně kolidoval, resp. se po schválení tzv. výchovného považoval za neschválený, takže nižší důchodový věk pro riziková zaměstnání z předlohy vypadl.

Za riziková zaměstnání se mají považovat ta s prací zařazenou právními předpisy o ochraně veřejného zdraví do třetí a čtvrté kategorie.

Pozměňovací návrh počítal s tím, že lidé z rizikových profesí budou za každých deset let v takovém zaměstnání odcházet o rok dřív do důchodu. Přesněji by se odečetl od klasického důchodového věku 1 kalendářní měsíc za každých 184 směn v rizikovém zaměstnání.

dane_z_prijmu

Při stanovování penze by se přihlíželo i ke směnám odpracovaným před nabytím účinnosti této změny, maximálně ale 10 let zpětně – za tuto dobu už by totiž byla k dispozici evidence směn, kterou u třetí a čtvrté kategorie musí vést zaměstnavatelé. Ti by se také měli částečně podílet na krytí vyšších výdajů za toto opatření vyšším odvodem na sociální pojištění.

Maláčová uvedla, že za tuto změnu bude bojovat i nadále. Do konce volebního období už se k tomu ale asi nedostane.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).