Hlavní navigace

Máte blízko do důchodu? Jděte do něj ještě letos, i kdyby měl být předčasný

11. 12. 2020
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Správné načasování odchodu do důchodu může být nyní ošidné. Pokud máte do penze už jen krok, vyplatí se vám do ní možná odejít ještě letos. A to i kdyby mělo jít o předčasný důchod.

Správné načasování odchodu do penze pro vás znamená peníze navíc. Letos to platí ještě o trochu víc než jindy. Odchod do penze ještě v letošním roce se podle společnosti Freedom Financial Services při splnění jedné další podmínky s určitostí vyplatí všem, kteří dosáhnou důchodového věku nejpozději během prvního čtvrtletí v roce 2021, pravděpodobně těm, kteří ho dosáhnou během prvního pololetí 2021 a některým i v případě, že ho dosáhnou během třetího čtvrtletí.

2020 vs. 2021

Obecně platí, že na starobní důchod vzniká nárok při dosažení důchodového věku a získané době pojištění v délce minimálně 35 let. Druhá podmínka ale připouští výjimky například pro lidi v invalidním důchodu nebo prostřednictvím zápočtu tzv. náhradních dob.

Máte-li do důchodu „už jen krok“, z hlediska výše měsíční dávky pro vás může znamenat rozdíl, zda odejdete do penze ještě letos a necháte si ji vyměřit podle pravidel roku 2020 s následnou lednovou valorizací, nebo o ni požádáte až v roce 2021.

Důchodového věku dosáhnete ještě letos, ale důchod ještě nebyl přiznán

Pokud dosáhnete důchodového věku ještě v roce 2020, můžete si kdykoli od tohoto data o starobní penzi požádat. Nebo můžete zůstat ještě v práci, důchod si nenecháte vyplácet a za každých odpracovaných 90 dní si necháte zvýšit procentní výměru důchodu o 1,5 % výpočtového základu.

Pokud touto prací získáte dobu pojištění kratší 90 dnů (a nenecháte ji zhodnotit do vyšší procentní výměry, jak uvádíme v předchozí větě), můžete si tyto tzv. nezhodnocené dny podle § 34 odst. 2 zák. o důchodovém pojištění nechat přičíst k vaší předchozí získané době pojištění. To jen za podmínky, že se tímto krokem dovrší další celý rok pojištění. Budoucí důchod se tím navýší.

V předchozích letech se pojištěncům, kteří dosáhli důchodového věku v období posledních tří měsíců kalendářního roku, často vyplatilo posunout termín přiznání starobního důchodu na počátek roku následujícího, neboť tento starobní důchod byl vyšší než starobní důchod přiznaný do konce předcházejícího roku a následně valorizovaný. Letos tomu tak ve většině případů není, upozornil Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services.

Šafařík pro server Měšec.cz uvedl, že valorizace již přiznaných důchodů nevychází ze stejných parametrů jako koeficient pro přiznání nových důchodů. Valorizace vychází (zjednodušeně vyjádřeno) z růstu spotřebitelských cen a z růstu reálné mzdy ve vztahu k průměrnému starobnímu důchodu, kdežto výše nově přiznaných důchodů se odvíjí od vývoje průměrných mezd, připomněl Šafařík s tím, že koeficienty nárůstů všeobecného vyměřovacího základu v roce 2021 nestačí překonat valorizaci důchodů přiznaných v roce 2020.

Rozdíl, který se s rostoucí výší důchodu zvyšuje, ilustruje Šafařík na příkladech reálných pojištěnců, kterým vznikl nárok na starobní důchod v posledním čtvrtletí roku 2020 a u kterých by byla penze přiznaná v roce 2021 nižší než valorizovaný důchod přiznaný ještě letos.

Příklady pojištěnců, kterým vznikl nárok na starobní důchod v posledním čtvrtletí 2020
Starobní důchod (SD) v r. 2020 Starobní důchod v r. 2021 Rozdíl
Doba pojištění Přiznaný SD 2020 Valorizovaný SD přiznaný v r. 2020 Doba pojištění Přiznaný SD 2021 SD 2021 / SD 2020
43 let 8716 Kč 9148 Kč 43 let 8876 Kč −272 Kč
48 let 14 741 Kč 15 600 Kč 48 let 14 952 Kč −648 Kč
46 let 26 250 Kč 27 926 Kč 46 let 26 678 Kč −1248 Kč
45 let 34 240 Kč 36 484 Kč 45 let 34 862 Kč −1622 Kč

Zdroj: Výpočty Freedom financial services, SD = starobní důchod

Do doby pojištění, která má klíčový vliv na vaši penzi, se započítávají pouze celé roky. Takže pokud vaše doba pojištění činí 40 let a 350 dní, započítá se jen 40 let. Obecně může platit, že pokud si v práci počkáte tak, abyste si dobu pojištění dorovnali na celý další rok, pomůže vám to s výší důchodu.

Podle Šafaříka ale letos tato strategie nepomůže: Ani v případě, že by pojištěnec získal posunutím termínu přiznání starobního důchodu na počátek roku 2021 další rok pojištění, nebude starobní důchod přiznaný v roce 2021 výhodnější.

Příklady k posunutí termínu odchodu do penze na začátek roku 2021
Starobní důchod v r. 2020 Starobní důchod v r. 2021 Rozdíl
Doba pojištění Přiznaný SD 2020 Valorizovaný SD přiznaný v r. 2020 Doba pojištění Přiznaný SD 2021 SD 2021 / SD 2020
43 let 8716 Kč 9148 Kč 44 let 8999 Kč −149 Kč
48 let 14 741 Kč 15 600 Kč 49 let 15 190 Kč −410 Kč
46 let 26 250 Kč 27 926 Kč 47 let 27 181 Kč −745 Kč
45 let 34 240 Kč 36 484 Kč 46 let 35 558 Kč −926 Kč

Zdroj: Výpočty Freedom financial services, SD = Starobní důchod

Posunutí přiznání starobní penze na začátek příštího roku by mohlo být podle Šafaříka výhodnější jen v případě nižších důchodů, pokud vaše příjmy (přesněji vyměřovací základ) za letošek byl výrazně vyšší než v předchozích letech. Musel by to ovšem být minimálně trojnásobek osobního vyměřovacího základu, ze kterého by se počítal důchod v roce 2020, zdůraznil Šafařík.

Pokud totiž odejdete do důchodu příští rok, končí vaše rozhodné období, za které se započítávají příjmy pro výpočet výše důchodu, rokem 2020. Odejdete-li od penze ještě letos, končí toto období rokem 2019. Museli byste tedy za letošní rok dosáhnout tak vysokého příjmu, který způsobí, že řádný starobní důchod v příštím roce bude vyšší než předčasný valorizovaný, přiznaný letos.

Taková situace je ale pravděpodobná spíš jen u podnikatelů. Když si vezmeme běžného zaměstnance, tak jeho příjem je celé roky stabilní a nedochází u něj k výrazným výkyvům. Málokterý zaměstnanec dosáhne zvýšení platu o desetitisíce. Zatímco u OSVČ se běžně stává, že jeden rok mají daňový základ nízký, druhý rok vysoký. Je to u nich hodně variabilní, uvedl pro Měšec.cz Šafařík s tím, že u podnikatelů tedy platí, že optimální datum odchodu do důchodu je třeba přepočítat.

Pojištěnci, kteří dosáhnou důchodového věku ještě letos, by si tedy podle Šafaříka měli požádat o důchod nejpozději do konce letošního roku.

O řádný starobní důchod můžete požádat zpětně. O předčasný ne

Pokud byste do důchodu, na který vám letos vznikne nárok, neodešli, a přesto chtěli využít výhodnějších pravidel pro výpočet penze v roce 2020, můžete si o něj požádat i zpětně. A to až pět let zpětně. Pokud pojištěnec podá žádost o starobní důchod v roce 2021 s tím, že jej chce přiznat od data dosažení důchodového věku v roce 2020, bude mu starobní důchod vypočten podle pravidel platných pro rok 2020 a následně bude od lednové splátky v roce 2021 tato částka valorizována. Výplata důchodu tedy bude přiznána od požadovaného data přiznání, přičemž nevyplacené splátky důchodu budou doplaceny, upřesnila pro server mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jitka Drmolová.

Toto pravidlo ale platí pouze u řádného starobního důchodu, do kterého chcete jít po dosažení potřebného důchodového věku. Předčasnou penzi zpětně přiznat nelze. Poskytuje se až od data podání žádosti. Takže pokud si budete chtít požádat o předčasný důchod s pravidly platnými ještě pro rok 2020, musíte tak učinit ještě letos, tedy nejpozději do 31. 12. 2020.

Důchodového věku dosáhnete počátkem roku 2021

V případě, že důchodového věku dosáhnete až v roce 2021, můžete požádat o předčasný starobní důchod v roce 2020. Letos by se vám totiž čekání do roku 2021 nemuselo vyplatit. O předčasný důchod mohou požádat ti, kdo získali celkem alespoň 35 let doby pojištění (vč. náhradních dob, které je zastupují).

Předčasný důchod je krácený podle toho, jaká doba vám chybí od jeho přiznání do dosažení důchodového věku. Sazba procentní výměry se snižuje za každých (i započatých) 90 dnů:

  • o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dnů,
  • o 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
  • o 1,5 % za období od 721. kalendářního dne.

Většinou se dá říci, že odchod do předčasného důchodu se negativně odrazí na jeho výši. Letos tomu tak být nemusí. Konkrétně to neplatí pro většinu pojištěnců, kterým vznikne nárok na starobní důchod v první polovině roku 2021. Pokud stihnou požádat o předčasný starobní důchod do konce letošního roku, bude předčasný starobní důchod přiznaný v roce 2020 po jeho valorizaci po Novém roce vyšší než řádný starobní důchod přiznaný až v roce 2021, informoval Šafařík, který tvrzení ilustruje opět na příkladech.

Aby se vám předčasný důchod letos vyplatil více než řádný důchod pro příští rok, je nutné sledovat tyto dva faktory:

  • datum nároku na řádný starobní důchod v příštím roce (tedy datum dosažení důchodového věku),
  • počet nezhodnocených dnů, zbývajících do započtení celých roků pojištění.

Zároveň ale podle Šafaříka platí, že pojištěncům, kterým vznikne nárok na řádný starobní důchod do konce 1. čtvrtletí 2021, se předčasný starobní důchod přiznaný ještě k 31. prosinci vyplatí vždy, bez ohledu na počet nezhodnocených dnů pojištění. Pokud navíc máte min. 90 nezhodnocených dnů pojištění, vyděláte na tomto řešení ještě více (rozdíl viz níže).

Přibližně do konce pololetí 2021 je pak výhodnost tohoto řešení pravděpodobná, do konce třetího čtvrtletí 2021 je možná. Aby to bylo možné říci s jistotou, je potřeba v obou těchto případech vyhodnotit konkrétní informace o daném důchodovém pojištění.

V případech, kdy dosáhnete důchodového věku později než do konce prvního čtvrtletí 2021, je s ohledem na dva výše zmíněné faktory nutné, aby byla doba do dosažení důchodového věku kompenzována dostatečným počtem nezhodnocených dnů zbývajících po započtení celých roků pojištění. Platí to až do konce třetího čtvrtletí roku 2021, pokud počet nezhodnocených dnů zbývajících po započtení celých roků pojištění je alespoň 270 dnů s tím, že čím později dosáhnete důchodového věku, tím méně na tomto řešení získáte.

Pokud tedy odejdete do předčasné penze letos a důchodového věku dosáhnete třeba 100. den roku 2021, pak se vám to vyplatí pouze za situace, že doba nezhodnocených dnů zbývajících po započtení celých roků pojištění musí být také minimálně 100.

Pokud by pojištěnec měl 100 nezhodnocených dnů pojištění (např. dobu pojištění 43 roků a 100 dnů) a nechal si přiznat předčasný starobní důchod o 100 dní dříve (100 dnů „předčasnost“), tak by mu zůstala doba pojištění 43 let a došlo by ke krácení procentní výměry o 1,8 % (za dva 90denní započaté úseky „předčasnosti“ (2 × 0,9 %), potvrzuje Šafařík z Freedom Financial Services.

Přesné počty jsou v tomto případě dost důležité, protože pokud by byla doba předčasnosti jen o jeden den delší než počet nezhodnocených dnů (tedy „předčasnost“ 101 dnů), snížila by se doba pojištění na 42 roků a 364 dnů, a a vy byste tak ztratili celý jeden rok pojištění. To by znamenalo snížení procentní výměry o dalších 1,5 %, dohromady tedy 1,8 % + 1,5 % = 3,3 %. Výhodnost daného řešení by pak byla nejistá.

Příklad

Výhodnost odchodu do předčasného důchodu Šafařík opět ilustruje na příkladech čtyř pojištěnců, o kterých platí, že:

  • nárok na řádný starobní důchod získají do konce března 2021,
  • počet nezhodnocených dnů zbývajících po započtení celých roků pojištění je alespoň 90 dnů,
  • požádají o předčasný starobní důchod ještě v roce 2020, tak, aby počet dnů chybějících do dosažení důchodového věku nebyl vyšší než 90 dnů.

V takovém případě bude procentní výměra jejich předčasné penze snížena o 0,9 % výpočtového základu. Celková doba pojištění se ale kvůli dostatku nezhodnocených dnů nezmění.

Příklady pojištěnců, kteří odejdou do předčasného důchodu v roce 2021
Předčasný starobní důchod v r. 2020 Starobní důchod v r. 2021 Rozdíl
Doba pojištění Přiznaný PSD 2020 Valorizovaný PSD přiznaný v r. 2020 Doba pojištění Přiznaný SD 2021 PSD 2020 / SD 2021
43 let 8644 Kč 9070 Kč 43 let 8876 Kč 194 Kč
48 let 14 601 Kč 15 450 Kč 48 let 14 952 Kč 498 Kč
46 let 25 954 Kč 27 609 Kč 46 let 26 678 Kč 931 Kč
45 let 33 831 Kč 36 046 Kč 45 let 34 862 Kč 1184 Kč

Zdroj: Výpočty Freedom financial services, SD = Starobní důchod, PSD = předčasný starobní důchod

Valorizované předčasné důchody 2020 jsou ve všech případech vyšší než řádné starobní důchody přiznané v roce 2021. Opět platí, že s výší důchodu rozdíly rostou. Výhodnost řešení zvyšují i vyplacené penze navíc v období před dosažením důchodového věku.

Co by se stalo, kdyby počet nezhodnocených dnů zbývajících po započtení celých roků pojištění byl nižší než 90 dnů? Přiznáním předčasného důchodu by se snížila doba pojištění o jeden rok. Procentní výměra by se tak snížila o 0,9 % za „předčasnost“ a o dalších 1,5 % za ztrátu roku pojištění. 

Příklady pojištěnců, kteří odejdou do předčasného důchodu v roce 2021
Předčasný starobní důchod v r. 2020 Starobní důchod v r. 2021 Rozdíl
Doba pojištění Přiznaný PSD 2020 Valorizovaný PSD přiznaný v r. 2020 Doba pojištění Přiznaný SD 2021 SD 2021 / PSD 2020
42 let 8522 Kč 8940 Kč 43 let 8876 Kč 64 Kč
47 let 14 367 Kč 15 200 Kč 48 let 14 952 Kč 248 Kč
45 let 25 459 Kč 27 079 Kč 46 let 26 678 Kč 401 Kč
44 let 33 148 Kč 35 314 Kč 45 let 34 862 Kč 452 Kč

Zdroj: Výpočty Freedom financial services, SD = Starobní důchod, PSD = předčasný starobní důchod

Ačkoli se výhodnost řešení stále vyplatí, není už rozdíl kvůli penalizaci za ztrátu roku pojištění nijak výrazný.

Další výpočty podle Šafaříka ukázaly, že předčasné starobní důchody přiznané do 31. 12. 2020 a následně valorizované na úroveň roku 2021 mohou být vyšší než řádné starobní důchody přiznané až do konce třetího čtvrtletí roku 2021, pokud počet nezhodnocených dnů zbývajících po započtení celých roků pojištění je alespoň 270 dnů. Možných variant je samozřejmě mnoho. Při znalosti stanovení doby pojištění na celé roky a nezhodnocené dny lze výhodnost předčasného starobního důchodu přiznaného do konce roku 2020 určit zcela jednoznačně, dodal.

Když stále pracujete a nechcete skončit

Pokud pořád ještě před důchodem pracujete, není to pro přiznání předčasné penze na překážku. Musíte ale počítat s tím, že pokud vykonáváte výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění nebo pobíráte podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci, nebude vám předčasný důchod až do dosažení důchodového věku vyplácen. To nic nemění na tom, že vám může být přiznán. Jen dojde k přerušení výplaty.

Datum přiznání předčasného starobního důchodu není podmíněn skončením výdělečné činnosti – žadatel o předčasný starobní důchod může po požadovaném datu přiznání tohoto důchodu nadále pracovat, ale výplata předčasného starobního důchodu mu do dosažení důchodového věku nebude náležet. Zároveň v tomto případě platí, že se mu procentní výměra jeho předčasného starobního důchodu za výkon výdělečné činnosti konané po přiznání tohoto důchodu přepočítá, potvrdila pro Měšec.cz Drmolová z ČSSZ.

Procentní výměra předčasného důchodu bude v takovém případě navýšena s ohledem na dobu, kterou jste po přiznání předčasné penze bez jejího pobírání odpracovali. A můžete tak dosáhnout na výhodnější pravidla pro výpočet penze v roce 2020 bez toho, abyste museli přestat pracovat.

Po skončení výdělečné činnosti (nebo při dosažení důchodového věku) může už být na základě vaší žádosti výplata penze obnovena.

skoleni_18_3

Když nechcete čekat fronty na úřadu

Podat žádost o starobní důchod je možné kterýkoli úřední den. Je poměrně pochopitelné, pokud se lidé v předdůchodovém věku nebudou chtít před koncem roku mačkat ve frontách na OSSZ. Řešením je dohodnout si za tímto účelem schůzku na úřadu na konkrétní čas přes objednávkový systém ČSSZ. Pro účely sepsání žádosti o důchod (případně i pro celé řízení o dávce důchodového pojištění) je možné udělit jiné, zdravé, osobě plnou moc. Tuto plnou moc není třeba úředně ověřovat, upozornila také Drmolová.

Závěrem je třeba zdůraznit, že rady v článku platí pro přelom let 2020 a 2021. Podmínky, které ovlivňují výhodnost odchodu do penze před koncem roku a po jeho začátku, se mohou měnit. Není tedy možné je bez dalšího se zárukou aplikovat i za rok, na přelomu let 2021 a 2022. Vždy je potřeba kalkulovat s podmínkami, které jsou aktuální v danou chvíli.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).