Hlavní navigace

Otcovská dovolená: za jakých podmínek a za kolik mohou tatínkové zůstat doma s miminkem?

8. 11. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Tatínkové narozeného miminka mohou od února 2018 žádat o otcovskou dovolenou. Nejedná se však o mužskou obdobu standardní mateřské dovolené, ale o podporu matky v péči o dítě během citlivého období označovaného jako šestinedělí. Lepším označením je tak otcovská poporodní péče.

Již téměř tři roky mohou čerství tatínkové žádat o tzv. otcovskou poporodní péči, která se zkracuje jako „otcovská dovolená“ či prostě jen „otcovská“. To mylně vzbuzuje dojem, že se jedná o alternativu mateřské dovolené. Otcovská dovolená v tomto znění ale znamená jen několikadenní podporu otce v péči o narozené miminko.

Hlavním smyslem otcovské dovolené je vytvoření hlubší citové vazby mezi dítětem a otcem, ale i mezi rodiči čerstvě narozeného miminka. Kdo a za jakých podmínek může o otcovskou požádat a kolik za to dostane?

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou

O otcovskou dovolenou mohou požádat ti otcové, kteří se nejméně tři měsíce před nástupem na rodičovskou dovolenou řádně účastnili nemocenského pojištění v České republice. Nárok tedy mají zaměstnanci, kteří však nesmí být v době otcovské dovolené ve zkušební době nebo ve výpovědní lhůtě. OSVČ mají nárok pouze tehdy, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Také se musí jednat o muže, který je na matrice a v rodném listě zapsán jako otec dítěte. Rodiče novorozeného dítěte nemusí být oddáni. Nemusí tedy nutně jít o biologického otce dítěte. Rovněž se může jednat o muže, který do své péče převzal dítě mladší 7 let na základě rozhodnutí příslušného orgánu a nahradil tak péči vlastních rodičů dítěte (například pěstounská péče či adopce).

Jak otcovská dovolená funguje

Otec, který chce využít svého zákonného práva na otcovskou poporodní péči, musí nejprve vyplnit žádost.

Žádost o otcovskou dovolenou – formulář

Formulář žádosti o otcovskou dovolenou si lze vyzvednout osobně na příslušném úřadu Správy sociálního zabezpečení nebo online stáhnout na webových stránkách ČSSZ.

Zaměstnaný žadatel vyplní první stranu žádosti a předá ji svému zaměstnavateli. Ten vyplní druhou stranu po skončení sedmidenní lhůty a tiskopis odešle na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ).

Žádající OSVČ vyplní formulář stejným způsobem a zašle jej nebo osobně podá na úřadu okresní správy sociálního zabezpečení, kde je registrován.

Může o otcovskou dovolenou požádat student nebo nezaměstnaný otec?

Pokud se například student vysoké školy stane otcem během vysokoškolského studia, nemá nárok na otcovskou dovolenou, a tudíž ani na finanční podporu. Podobně je na tom nezaměstnaný otec. Studium na vysoké škole ani nezaměstnanost totiž nezakládá účast na zdravotním pojištění.

Kdo nemá nárok na otcovskou dovolenou:

  • studenti,
  • osoby evidované na úřadu práce,
  • nezaměstnaní,
  • zaměstnanci s příjmem do 10 000 Kč měsíčně.

Doba otcovské dovolené

Termín, kdy je možné využít nárok na otcovskou poporodní péči, si přitom určuje otec sám, přičemž otcovská dovolená může trvat nejdéle 7 dní a je nutné ji absolvovat během prvních šesti týdnů ode dne narození dítěte (šestinedělí) nebo ode dne převzetí (osvojení) dítěte do péče. Je přitom jedno, zda je matka s dítětem v porodnici, nebo naopak doma.

Během čerpání otcovské dovolené, a tedy i finanční podpory, nesmí otec ani pracovat, ani podnikat.

Otcovská dovolená u dvojčat a trojčat

Počet dní stanovených zákonem u otcovské dovolené zůstává stejný i v případě narození vícerčat. Narození dvojčat či trojčat nepředstavuje důvod pro zákonné prodloužení otcovské dovolené. Otec má vždy nárok pouze na 7 dní volna. Nárok na otcovskou dovolenou je určen počtem porodů, nikoliv počtem dětí narozených při jednom porodu.

Výpočet otcovského příspěvku

Novopečený tatínek, který se rozhodne využít otcovské dovolené, má nárok na finanční podporu. Ta se počítá ze 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, což je hrubý měsíční příjem násobený 12 měsíci (365 dny) a snížený redukčními hranicemi. Jedná se o stejný výpočet jako u standardní mateřské dovolené.

Příspěvek mohou otcové novorozených dětí pobírat pouze 7 dní, ne déle. To znamená, že v průběhu jednoho týdne pobírá peněžitý příspěvek matka i otec. Otcovský příspěvek vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení, a to vždy zpětně. Podpora může být vyplacena složenkou nebo na bankovní účet. O způsobu vyplacení příspěvku rozhoduje žadatel a otec dítěte.

Otcovská dovolená v roce 2020

Denní vyměřovací základ se počítá z posledních 12 platů měsíc před nástupem na otcovskou dovolenou. Průměrný denní příjem se přitom krátí dle tří redukčních hranic.

Redukční hranice v roce 2020:

  • do částky denního vyměřovacího základu (DVZ) 1162 Kč je započteno 100%,
  • z částky DVZ nad 1162 Kč je započteno 60 %,
  • z částky DVZ od 1742 Kč do 3484 Kč je započteno 30 %,
  • k částce DVZ nad 3484 Kč se nepřihlíží.

Všechny vypočtené hodnoty se sečtou a z výsledné částky se vypočítá 70 %, což je zákonem určená výše otcovské podpory za jeden kalendářní den.

Příklad otcovské dle výše mzdy:
Výše hrubé mzdy Výše otcovského příspěvku
20 000 Kč 3227 Kč
25 000 Kč 4032 Kč
30 000 Kč 4837 Kč
35 000 Kč 5642 Kč
40 000 Kč 6146 Kč
50 000 Kč 7119 Kč

Otcovská dovolená ve světě

Možnost pomoci ženě s péčí o miminko není v Evropě nic ojedinělého. Toto právo mají otcové v celé EU s výjimkou Kypru, Malty, Irska, Slovenska a Švýcarska. Například takové Švédsko nárok na otcovskou dovolenou zavedlo dokonce již v roce 1974. Průměrná doba otcovské dovolené v EU činí 14 dní, ale může být dlouhá až 28 dní. V porovnání se světem mají nejdelší „dovolenou“ Japonci a Jihokorejci, a to až 53 dní.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).