Hlavní navigace

Rodičovská bude pružnější, ale dostanete méně

2. 9. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Rodičovskou dovolenou postihnou změny. Radovat se můžeme z uvolnění pravidel a nových možností volby, na druhou stranu se bude většinou vyplácet méně peněz.

AKTUALIZOVÁNO o pozměňovací návrh MPSV

minulém článku jsme popsali, jaké těžkosti čekají na ženy, které otěhotní po výpovědi nebo ty, které otěhotní těsně před koncem pracovního poměru na dobu určitou. Na konkrétním případu naší čtenářky paní Jany jsme si ukázali, že takové ženy mají problém splnit podmínky pro získání peněžité pomoci v mateřství (dále mateřská), a následně si tak nemohou ani vybírat z různých variant čerpání rodičovského příspěvku (dále rodičovská).

A právě k popsaným pravidlům u rodičovské je třeba pro úplnost informací tohoto textu. V současné době totiž na vládě „leží“ Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, který mimo jiných věcí upravuje také pravidla rodičovské a porodného. Pokud vstoupí v platnost, bude na jedné straně rodičovská mnohem flexibilnější, rodiče budou moci sami určit její délku i jí v průběhu rodičovské měnit, na druhou stranu připraví až o desítky tisíc korun ty, kteří nemají nárok na mateřskou (čili nezaměstnané) nebo ty, kteří by nyní volili klasické čerpání rodičovské. Do textu je již zapracován také pozměňovací návrh, který nám zprostředkovalo tiskové oddělení MPSV (mění výši stropu z 220 000 na 216 000 Kč a určuje platnost návrhu i na již čerpané rodičovské).

Strop ve výši 216 000 Kč

Co se u rodičovské s návrhem nemění, jsou nároky rodičů pečujících o zdravotně postižené dítě. Rodič má v takovém případě právo na rodičovskou ve výši 7600 Kč až do sedmého roku života dítěte a následně při splnění podmínek (nesmí jít o dítě, kterému náleží příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách) čerpá měsíčně rodičovskou ve výši 3000 Kč (podle současného zákona jde o tzv. sníženou výměru) až do 15. roku dítěte.

Nynější platná úprava umožňuje čerpání rodičovské ve třech variantách (podrobně popsané jsou ve včerejším článku). Ve zkratce je lze shrnout tak, že volíte kompromis mezi velikostí měsíční dávky a celkovou dobou čerpání rodičovské. Přitom platí úměra, že čím kratší dobu rodičovskou budete čerpat, tím větší bude měsíční dávka. Dále platí, že dvě rychlejší varianty čerpání rodičovské jsou podmíněny nárokem na mateřskou a dalšími několika podmínkami (podrobně opět ve včerejším článku).

Současný návrh tuto konstrukci zcela mění a nutno podotknout, že k lepšímu. Nově si totiž výši měsíční dávky i dobu čerpání budou volit sami rodiče. Budou přitom omezeni jen několika podmínkami:

  1. Nadále budou muset splňovat podmínky pro získání mateřské.
  2. Celková výše vyplacené rodičovské nesmí přesáhnout 216 000 Kč.
  3. Výše měsíční dávky se musí pohybovat v rozmezí od 4500 do 11 500 Kč s tím, že nesmí přesáhnout 70 % předchozího výdělku (přesněji určeného vyměřovacího základu).

Výrazně pozitivní změnou je i to, že výši rodičovské bude možno během samotného čerpání změnit, což nyní nejde. Návrh počítá s tím, že změnu bude možné provést po třech měsících vyplácení rodičovské a změny nepůjdou uplatnit zpětně. Změna výše bude proveditelná i v případě, že dojde ke změně osoby, která rodičovskou pobírá.

Celkový limit rodičovské ve výši 216 000 Kč by zároveň měl fungovat jako její celková garantovaná výše. V případě, že totiž během vámi zvolené varianty čerpání vyčerpáte méně než oněch 216 000 Kč, bude vám rozdíl doplacen v poslední měsíc pobírání rodičovské. Čtěte také: Zaměstnavatel vás může připravit o důchod. Jak tomu předejít?

Nezaměstnaní přijdou o desítky tisíc

Jestli jste se při minulém odstavci zaradovali, pak to bylo předčasné. Budeme-li totiž nová pravidla poměřovat se současnými, pak na chystané změně nevydělá nikdo, nejméně však tratí ten, kdo by nyní zvolil rychlejší čerpání rodičovské. V případě, že by žena šla na mateřskou klasicky šest týdnů před porodem, pak jí bude čerpat do konce pátého měsíce života dítěte a zbylých devatenáct měsíců (rychlejší čerpání trvá do 2 let věku dítěte) bude pobírat 11 400 Kč. Celková částka rodičovské tedy tvoří 216 600 Kč (19×11 400). Rodiče, kteří nyní zvolili rychlejší variantu tak oproti současnému návrhu získávají 600 Kč.

Nezaměstnaným ani štěstí nepomůže.

Kdo ale nyní zvolil jednu ze zbývajících variant, ten je oproti návrhu v mnohem značnějším plusu. Když to obrátíme, tak na nový návrh nejvíce doplatí nezaměstnané matky. Ty totiž ani podle současné úpravy ani podle ministerského návrhu na výběr nemají. S ministerským návrhem (4500 Kč do 4 let věku dítěte) ovšem přichází o celkovou sumu 46 200 Kč. Ministerstvo tuto skutečnost v důvodové zprávě hájí tak, že dnes jsou znevýhodněny rodiny, kde byl rodič před narozením dítěte výdělečně činný. Dostávají totiž v úhrnu menší rodičovskou než ty rodiny, kde dávku pobírá před mateřstvím nezaměstnaný člen rodiny.

To je sice naprosto pravdivé tvrzení, které je ovšem zcela mimo kontext. Ministerstvo totiž zapomíná na to, že výděleční rodiče pobírali před čerpáním rodičovské mateřskou, a že tudíž na nezaměstnané rodiče stát více nezaplatí, a že tedy takoví rodiče nejsou žádným způsobem zvýhodněni.

Jen pro představu doplňme, že při hrubé mzdě 15 000 Kč dostane matka za celou dobu mateřské (pokud se jí narodí jediné dítě) 67 816 Kč. Z toho vyplývá, že již při této výši příjmu je už nyní státem zvýhodněna pracující matka.

Celková výše rodičovské při nástupu na mateřskou 6 týdnů před porodem nyní a podle návrhu
Varianta čerpání rodičovské Celková suma nyní Celková suma podle návrhu Rozdíl
Rychlejší čerpání 216 600 Kč 216 000 Kč - 600 Kč
Klasické čerpání 235 600 Kč 216 000 Kč - 19 600 Kč
Pomalejší čerpání 262 200 Kč 216 000 Kč - 46 200 Kč

Rychlejší čerpání = 11 400 Kč měsíčně

Klasické čerpání = 7600 Kč měsíčně

Pomalejší čerpání = nyní 7600 Kč měsíčně do 21. měsíce věku dítěte, poté 3800 Kč do 4 let dítěte; podle návrhu MPSV 4500 Kč měsíčně do 4 let dítěte

Z pozměňovacího návrhu, který ministerstvo práce provedlo v tomto týdnu na popud ministerstva financí (a kvůli kterému se předešlý limit 220 000 Kč snížil na 216 000 Kč) je již dále jasné, že pokud k plánovaným změnám skutečně dojde, pak se od 1. července 2011 budou vztahovat i na ty, kteří rodičovskou již čerpají. To bude znamenat, že se tak mnoho z již čerpaných rodičovských výrazně zkrátí (pomalejší čerpání až o zhruba 11 měsíců).

Výrazně jiné porodné

Ve zmiňovaném návrhu je vedle mnoha dalších věcí myšleno také na úpravu porodného. To se proměňuje zcela radikálně. Zatímco dnes má matka (nebo otec v případě, že matka při porodu zemře) nárok na porodné ve výši 13 000 Kč za každé narozené dítě, s novým návrhem se tento nárok vztahuje jen na první narozené dítě. Zároveň porodné obdrží jen sociálně velmi slabí jedinci. Pro jeho čerpání totiž nesmí rozhodný příjem rodiny přesáhnout 2,4násobku životního minima (životní minimum dvoučlenné rodiny dospělých je 5480 Kč). Pokud návrh projde, budou změny u porodného platné od začátku roku 2011.

CHP22

Dobrou zprávou pro peněženky je tak v souvislosti s porodem snad jen ta skutečnost, že ministerstvo zatím neplánuje změny mateřské.

Foto: sxc.hu

Souhlasím se... (lze označit více odpovědí)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).