Hlavní navigace

Otěhotněla jsem po výpovědi: Jak je to s mateřskou?

1. 9. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Když do plánů na dítě zasáhne výpověď, je to problém. Nárok na mateřskou má totiž jen účastník nemocenského pojištění a od mateřské se odvíjí také rodičovská. Co s tím?

Život přináší různá překvapení, často jsou bohužel nepříjemná. Přesvědčuje o tom třeba mail paní Jany, který nám dorazil do redakční schránky: Právě se chystáme s manželem otěhotnět. Do toho však přišel zaměstnavatel s tím, že vzhledem ke špatným firemním výsledků musí redukovat stav zaměstnanců, a tudíž mi během září dá výpověď pro nadbytečnost. Jak taková výpověď ovlivní mé vyhlídky na mateřskou a rodičovskou?

Mateřská jen s podmínkou

Než se dostaneme ke konkrétnímu případu paní Jany, musíme si vysvětlit obecné zásady. Na peněžitou pomoc v mateřství (dále mateřská) dosáhne bez omezení ta matka (v případě patřičného odůvodnění a včasné žádosti to může být i otec), která je účastna nemocenského pojištění (OSVČ se k němu mohou přihlásit, zaměstnankyně se ho účastní automaticky) v době nástupu na mateřskou.

Dodatečnou podmínkou je, že nárok na mateřskou má pouze ten pojištěnec, který si nemocenského pojištění účastnil po dobu minimálně 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Pokud jste tedy byli v posledních dvou letech delší dobu na neschopence či nezaměstnaní, pak může být váš nárok na mateřskou ohrožen.

Situaci dále zamotává (ale ve prospěch nás všech) tzv. ochranná lhůta. Jedná se vlastně o jakousi ochranu matek, které mají například sjednán poměr na dobu určitou nebo otěhotní až po obdržení výpovědi. Tato ochranná lhůta trvá 180 dní (tedy cca půl rok) a počítá se ode dne konce pracovního poměru do doby nástupu na mateřskou.

Na mateřskou se nastupuje osm až šest týdnů před očekávaným dnem porodu (ten stanovuje ošetřující gynekolog). Pokud nezažádáte jinak, pak se počítá s tím, že na mateřskou nastupujete šestý týden před porodem. Mateřská se pobírá 28 týdnů, v případě dvou a více narozených dětí se podpůrčí doba prodlužuje na 37 týdnů. Čtěte také: Získejte maximální mateřskou. Návod, jak dostat přes 23 tisíc měsíčně

Dohoda dá čas

Řekli jsme si tedy základní pravidla pro získání mateřské (podrobněji na webu ČSSZ). Co z nich plyne pro paní Janu? Pokud skutečně dostane výpověď během září, začne jí běžet výpovědní lhůta od 1. října a pracovní poměr skončí 30. listopadu. Od 1. prosince jí tedy plyne 180denní ochranná lhůta. Když si tedy lehce kupeckými počty dáme dohromady půl roku (180 dní) ochranné lhůty a až dva měsíce (8 týdnů) od porodu pro nástup na mateřskou, zbývá nám zhruba měsíc těhotenství. Kam tím míříme? Onen zbývající měsíc pro paní Janu znamená, že v době konce pracovního poměru (30. listopadu) musí být již alespoň měsíc těhotná, aby měla nárok na mateřskou. Jinými slovy řečeno, na otěhotnění má od nynějška zhruba dva měsíce času.

To není, vzhledem k tomu jaké problémy s početím nynější populace má, příliš mnoho času. Pro získání delšího času na úspěšné početí potomka (za předpokladu, že paní Jana nechce, vzhledem ke svým plánům, měnit zaměstnavatele) se lze zkusit se zaměstnavatelem dohodnout na rozvázání pracovního poměru dohodou, která prodlouží stávající zaměstnání paní Jany o tři měsíce.

Proč by na to zaměstnavatel mohl přistoupit? Chce dát paní Janě výpověď pro nadbytečnost. V takovém případě ji ale musí po skončení pracovního poměru vyplatit odstupné ve výši tří měsíčních platů. Za takto vynaložené prostředky ale nedostane žádnou protihodnotu. Kdyby ale přistoupil na dohodu, tak za vynaložené peníze získá tříměsíční práci a paní Jana bude mít tři měsíce navíc na včasné otěhotnění. Zaměstnavatel sice v takovém případě bude mít o něco vyšší náklady, protože při vypláceném odstupném již neplatí za zaměstnance povinné pojištění, ale odvedená práce mu to může bohatě vykompenzovat.

Nové zaměstnání: etika versus vlastní zájem

Samozřejmě, že se jako jedno z řešení nabízí i odsunutí plánů na dítě na později s tím, že by si paní Jana našla nové zaměstnání. Pokud na to má čas a dokáže své současné plány omezit, pak jde zřejmě o ideální řešení (samozřejmě za předpokladu, že najde okamžitě nové zaměstnání). Nebude se tedy pokoušet o dohodu a odstupné ve výši tří měsíčních platů si může nechat jako vhodný finanční „polštář“ nebo ho využít dle svého uvážení.

Co když ale své plány na dítě nebude chtít odsunout a tříměsíční odstupné se jí bude zamlouvat natolik, že přistoupí na výpověď? V případě, že nestihne otěhotnět do potřebné doby pro získání nároku na mateřskou, jí následně může získat jen tak, že se nechá opětovně zaměstnat nebo začne provozovat samostatně výdělečnou činnost (a přihlásí se k nemocenskému pojištění), a opět se tak stane účastnicí nemocenského pojištění.

Samozřejmě se zde nabízí otázka o etice takového chování, kdy do zaměstnání nastoupí žena s úmyslem co nejdříve otěhotnět. Je takové konání správné? Na filosofickou otázku lze odpovědět další: Nebylo by hloupé připravit se o vlastní nároky braním ohledu na zaměstnavatele, který si může na pracovním trhu najít vcelku jednoduše náhradu? Čtěte také: Nejčastější chyby a problémy s nástupem i ukončením rodičovské dovolené

Rodičovská odvislá od mateřské

To, jestli získáte mateřskou, je rozhodující i pro navazující rodičovský příspěvek (dále rodičovská). Platí zde sice pravidlo, že rodičovská není závislá na účasti na pojištění ani na výši příjmu a nárok na něj má každý rodič, který „po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině,“ zároveň ale to, jestli máte nárok na mateřskou nebo nikoli, určuje výši rodičovské.

Rodičovská je stanovena ve čtyřech výších daných v pevných měsíčních částkách: 

  • zvýšená výměra 11 400 Kč,
  • základní  výměra 7600 Kč,
  • snížená výměra 3800 Kč,
  • nižší výměra 3000 Kč.

Na nižší výměru můžeme pro případ paní Jany zapomenout. Týká se těžce postižených dětí ve věku od 7 do 15 let. Zbylé varianty přicházejí v úvahu.

Na zvýšenou výměru dosáhne pouze ten rodič, který má nárok na mateřskou s denní dávkou alespoň 380 Kč (alespoň 16 500 Kč hrubého). Rodičovskou ve výši 11 400 Kč při splnění podmínek lze pobírat od skončení mateřské do dvou let dítěte. Jedná se o tzv. rychlejší čerpání.

Klasické čerpání rodičovského příspěvku trvá od konce mateřské do 3 let dítěte a rodič, který tuto variantu zvolí, pobírá měsíčně základní výměru 7600 Kč. I zde jsou dodatečné podmínky pro získání, jsou ale mírnější než u rychlejšího čerpání. Rodič buď musí splňovat podmínky pro získání mateřské (bez stanovené výše denní dávky), nebo musí mít nárok na nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. Termín v uvozovkách uvádí web Ministerstva práce a sociálních věcí a přeložen do lidské mluvy značí rizikové těhotenství, které začne nejpozději sedm kalendářních dní (ochranná lhůta) po ukončení pracovního poměru.

Jestliže by paní Jana (nebo kdokoli jiný) nesplnil ani jednu z výše uvedených podmínek, pak má ode dne narození dítěte nárok na pomalejší čerpání rodičovské. To probíhá tak, že prvních 21 měsíců věku dítěte čerpá rodič dávku v základní výměře 7600 Kč a dále až do 4 let dítěte pobírá sníženou výměru 3800 Kč. Pomalejší čerpání samozřejmě ale může zvolit i ten, kdo splňuje podmínky pro výše uvedené možnosti čerpání. Čtěte také: Dostaňte z nemocenské maximum: za 600 Kč měsíčně stát dá 18 000 Kč

Žádat lze jen v určených termínech

Pokud nepožádáte o rychlejší či klasické čerpání rodičovské, pak vám bude rodičovská automaticky vyplácena v režimu pomalejšího čerpání. O zbylé dvě varianty musíte na předepsaném formuláři požádat příslušnou správu sociálního zabezpečení. Jestliže se rozhodnete pro rychlejší čerpání, pak o něj musíte požádat nejpozději ve druhém kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené (vícerčata) nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života.

O klasické čerpání rodičovské musíte požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku. Jiné termíny pro zažádání o klasické či rychlejší čerpání zákon nepřipouští, jestliže je tedy „prošvihnete“, pak budete rodičovskou dostávat ve formě pomalejšího čerpání.

skoleni_8_6

U rodičovské zároveň v současné době ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje podstatné změny, které by měly platit od dubna roku 2011. O těch vás budeme podrobně informovat již v zítřejším článku. Pro paní Janu a lidi v podobné situaci ovšem nepřináší pozitivní zprávy. V případě, že v budoucnu rodič nesplní podmínky pro čerpání mateřské, přijde na rodičovské o desítky tisíc korun.

Zdroj citací: web Ministerstva práce a sociálních věcí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).