Hlavní navigace

Změny pro pečující rodiče: rodičovská dovolená

18. 1. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zatímco mateřské dovolené se velké letošní změny nijak zásadně nedotkly, rodičovskou dovolenou zasáhly daleko citelněji. Mnohým rodičům přechod na nový systém už stačil zamotat hlavu, tak se teď pojďme podívat, co nového jim přinese.

Do práce neomezeně…

Po skončení mateřské dovolené může žena nastoupit na tzv. rodičovskou dovolenou v délce až do čtyř let dítěte. Na rodičovskou dovolenou má nárok i otec, který se o dítě stará. Podmínkou je, jak zákon stanovuje, aby rodič po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně o dítě pečoval. Během rodičovské dovolené má rodič nárok na vyplácení rodičovského příspěvku, který je dávkou státní sociální podpory. Přitom nezáleží na výši příjmu rodiče, který může během rodičovské dovolené i pracovat, aniž by právo na pobírání rodičovského příspěvku ztratil. Pouze musí po dobu své výdělečné činnosti zajistit péči o dítě jinou dospělou osobou, což ovšem samozřejmě neznamená, že může dítě poslat na celý den do mateřské školky.

…ale do školky jen na skok

Aby rodič nepřišel o svůj nárok na rodičovský příspěvek, může své dítě mladší tří let přenechat jeslím nebo mateřské školce maximálně na pět kalendářních dní v měsíci. Děti od tří let pak můžou školku nebo jiné podobné zařízení pro děti předškolního věku navštěvovat maximálně čtyři hodiny denně nebo nejvýše pět kalendářních dnů. Dítě zdravotně postižených rodičů (nebo zdravotně postižené dítě) může docházet do jeslí či mateřské školky (nebo do léčebně rehabilitačního zařízení) maximálně na čtyři hodiny denně.

Zařaďte tu správnou rychlost

A teď se dostáváme k tomu hlavnímu – k výši rodičovského příspěvku, která už od 1. ledna 2008 není stejná pro všechny rodiče, ale je stanovena ve třech výměrách daných v pevných měsíčních částkách, které se odvíjí se od zvolené délky rodičovské dovolené:

1. Rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – po peněžité pomoci v mateřství (PPM) je vyplácen rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře 11 400 Kč, a to do dvou let věku dítěte. Tento způsob ale může zvolit pouze rodič, který má nárok na peněžitou pomoc v mateřství alespoň ve výši 380 Kč za den.

2. Klasické čerpání – po ukončení mateřské dovolené je rodičovský příspěvek vyplácen v základní výměře, která činí 7 600 Kč, a to do tří let věku dítěte. Tuto formu čerpání příspěvku může zvolit pouze rodič, kterému vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

3. Poslední možností je pomalejší čerpání, kdy vyplácení příspěvku navazuje na peněžitou pomoc v mateřství, případně je vyplácen hned od narození dítěte, pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikl. Rodič v tomto případě dostává základní výměru příspěvku, tedy 7 600 Kč, do 21 měsíců věku dítěte a následně do jeho čtyř let sníženou výměru, což je 3 800 Kč.

Kdy se rozhodnout

Na rozhodnutí o způsobu čerpání rodičovského příspěvku má rodič přesně stanovené termíny. Žádost je třeba předat na předepsaném formuláři příslušnému úřadu státní sociální podpory. O rychlejší čerpání musí požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. 31 týdnů, pokud žena porodila vícerčata (v takovém případě je totiž mateřská dovolená a tedy i pobírání peněžité pomoci v mateřství o devět týdnů delší). Na žádost o klasické čerpání mají rodiče o něco více času, musí o něj požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém dítě dosáhne 21. měsíce věku. Pokud se pro žádný z těchto dvou způsobů čerpání rodič nerozhodne, bude mu po 21. měsíci věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek ve snížené výměře. Jakmile si ale jednou rodič zvolí, je jím vybraná možnost čerpání nezměnitelná a nemůže už zpětně jinou formu příspěvků uplatňovat.

Pokud je dítě zdravotně postiženo, má rodič nárok na rodičovský příspěvek v základní výměře, tedy ve výši 7 600 Kč, a to do sedmi let dítěte ode dne posouzení dítěte jako dlouhodobě zdravotně postiženého – bez ohledu na již dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku.

FIN21

Možnosti čerpání rodičovského příspěvku
Forma čerpání rodičovského příspěvku Věk dítěte
0 až 22 týdnů 22 týdnů až 21 měsíců 21 až 24 měsíců 24 až 36 měsíců 36 až 48 měsíců
Rychlejší čerpání PPM zvýšená výměra zvýšená výměra
Klasické čerpání PPM základní výměra základní výměra základní výměra
Pomalejší čerpání (po PPM) PPM základní výměra snížená výměra snížená výměra snížená výměra
Pomalejší čerpání (nárok na PPM nevznikl) základní výměra základní výměra snížená výměra snížená výměra snížená výměra

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí


Změny za pochodu

Tyto změny se ale vztahují i na rodiče, kterým nárok na rodičovský příspěvek vznikl už před koncem roku 2007. Co to však pro ně znamená? Především rodič musí o příspěvek znovu požádat a způsob jeho vyplácení se bude odvíjet od věku dítěte k 1. lednu 2008 následovně:

  • Pokud jsou dítěti k 1. lednu 2008 více než tři roky, bude jeho rodiči vyplácen příspěvek ve snížené výměře, tedy 3 800 Kč až do čtyř let věku dítěte.
  • V případě péče o dítě starší 21 měsíců a mladší tří let si rodič stejně jako v předchozím případě nemůže sám zvolit způsob čerpání rodičovského příspěvku, takže mu bude vyplácen v základní výměře, tedy 7 600 Kč do tří let věku dítěte a pak ještě další rok ve snížené výměře – 3 800 Kč.
  • Rodič dítěte, které bude v době změny zákona starší 22 týdnů a mladší 21 měsíců, se může rozhodnout mezi klasickým a pomalejším způsobem čerpání rodičovského příspěvku.
  • Jestliže je dítě k 1. lednu 2008 mladší 22 týdnů, má rodič možnost se rozhodnout, zda dá přednost rychlejšímu čerpání příspěvku před klasickým. A pokud zvolí klasickou variantu, může ještě do 21 měsíců věku dítěte zvolit pomalejší variantu vyplácení rodičovského příspěvku, nebo pokračovat v základní výměře.

Anketa

Zamlouvá se vám současná podoba tzv. třírychlostního rodičovského příspěvku?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).