Hlavní navigace

Masivní podpora mateřství: V plánu

21. 2. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Všechny novopečené maminky a tatínkové se mohou těšit na zdvojnásobení podpory, která je jim vyplácena ze státní pokladny. Vedle toho se plánují i některé další změny, které by například měly umožnit, aby mateřskou dostávali i otcové. A na jakéže dávky máte jako rodiče nárok?

Před představením novinek, které se v oblasti sociální podpory v případě matek pečujících o narozené dítě v uplynulých týdnech odehrály, by bylo vhodné se v celé oblasti nejprve zorientovat.

Narození dítěte provází různé podoby a fáze státní sociální podpory. Ještě před porodem má těhotná žena právo na tzv. vyrovnávací příspěvek, který kryje případný rozdíl mzdy vzniklý v důsledku převodu těhotné ženy na jiné pracoviště, které odpovídá jejímu zdravotnímu stavu. Na tento příspěvek mají přitom nárok i kojící ženy, jež byly případně rovněž převedeny na jinou práci. Vyrovnávací příspěvky se proto rozlišují na vyrovnávací příspěvek v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství.

Po samotném porodu vstupuje žena nejprve na mateřskou dovolenou, která je v rozsahu 28 týdnů (popřípadě i 37, jde-li o narození více než jednoho dítěte či ženu žijící osaměle, resp. matku samoživitelku). K těmto 28 týdnům se váže státní podpora s názvem „mateřská“ (oficiálně pak peněžitá pomoc v mateřství). Tato podpora činí v současné době 69 % předchozího platu, kterého matka dosahovala před porodem (resp. jejího denního vyměřovacího základu). Žena může peněžitou pomoc v mateřství začít pobírat 6 – 8 týdnů před plánovaným termínem porodu.

Aby však žena mohla peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) dostávat, musí být v posledních dvou letech před porodem minimálně 270 dní nemocensky pojištěná. Důvodem je to, že se mateřská vyplácí právě z pokladny nemocenského pojištění. V případě, že žena nesplní podmínku těchto 270 dní, je jí vyplácena nemocenská.

Po uplynutí mateřské dovolené následuje tzv. rodičovská dovolená. Její délka je vázána na tři roky věku dítěte. Jejich dosažením rodičovská dovolená končí. V průběhu této rodičovské dovolené náleží pečujícímu (může být nejen matka, ale i otec) tzv. rodičovský příspěvek, který je vyplácen do 4 let věku dítěte. Rodiče pobírající rodičovský příspěvek si mohou neomezeně přivydělávat, avšak v pracovní době musí zabezpečit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Souběžné vyplácení dávek (rodičovské a mateřské) je možné jen v případech, kdy je peněžitá pomoc v mateřství nižší než rodičovský příspěvek. Pouze pak se vyplácí obě dávky současně a rodičovský příspěvek je ve výši rozdílu mezi 3 696 Kč a peněžitou dávkou v mateřství.

Rodičovský příspěvek v prosinci 2005 pobíralo 288 742 lidí, z čehož přibližně 1,45 % tvořili muži.

<calculator id=„13“></cal­culator>

Novinky pro maminky

Od 17. února 2006 již pravděpodobně nezíská žádná maminka jednorázově rodičovský příspěvek, pokud současně pobírá v daném měsíci peněžitou pomoc v mateřství – „mateřskou“. Souběh obou druhů sociální podpory přitom ze zákona nebyl možný ani před 17. únorem. Vzhledem ke složitosti a nepřehlednosti české legislativy však orgány státní správy samy nevěděly, jaký je správný výklad zákona, a tak některé úřady práce vyplácely maminkám obě dávky současně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vzhledem k tomuto problému až v současné době jasně upozornilo úřady práce, že oba typy sociální podpory se současně vyplácet nesmí. Dodnes však není jasné, kolik maminek si o 3 696 Kč přilepšilo.

Samotné ministerstvo sociálních věcí ve svém tiskovém prohlášení k uvedenému problému uvádí: Výsledkem je, že ustanovení upravující podmínky nároku na tuto dávku začala být velmi komplikovaná. V některých případech tak mohlo dojít k výkladu zákona různými způsoby… Problémy vyvolává zejména skutečnost, že zákon na jedné straně stanoví podmínky nároku a na druhé straně řadu výjimek z těchto podmínek… Rozdílný výklad zákona o státní sociální podpoře byl příčinou toho, že některé úřady práce vyplácely maminkám jednorázově rodičovský příspěvek v prvním měsíci života dítěte. Tato skutečnost vyvolala řadu dotazů a stížností ze strany matek, které tuto dávku nedostaly…

Další novinkou je, že MPSV do návrhu nového zákona o nemocenském pojištění zahrnulo návrh na zvýšení 69% výše vyměřovacího základu pro výpočet mateřské na 70 %. Vedle toho navrhuje MPSV i to, aby mateřskou mohli pobírat i otcové, a to od 7. týdne věku dítěte, pokud tuto dávku nebude pobírat matka dítěte. Doposud tak mohli činit pouze v případě rodičovského příspěvku. Osud tohoto návrhu zákona však ještě stoprocentně jasný není, neboť byl 9. 2. 2006 vrácen s pozměňovacími návrhy Senátem zpět Poslanecké sněmovně. Účinnosti by měl nabýt 1. ledna 2007.

Od února 2006 mohou nově děti starší 3 let, o které rodič osobně celodenně a řádně pečuje, navštěvovat mateřskou školu nebo obdobné zařízení každý den na maximálně čtyři hodiny, aniž by přitom jejich rodiče ztratili nárok na rodičovský příspěvek, jak doposud platilo.

Další novinkou je to, že senátoři souhlasili se zvýšením rodičovského příspěvku od ledna 2007. Rodiče by podle tohoto zákona mohli pobírat místo současných 3 696 Kč částku odpovídající 40 % průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, což je v současnosti přibližně 7 600 Kč měsíčně. Toto navýšení by se týkalo přibližně 290 000 rodičů a podle ministerstva by si vyžádalo přibližně 14 mld. Kč navíc ze státního rozpočtu.

Tip do článku - účto fakturace duben

Pokud by tedy k tomuto radikálnímu navýšení rodičovského příspěvku došlo, postihlo by i maminky na mateřské, jejichž mateřská by byla nižší než zmíněných přibližně 7 600 Kč. Rozdíl by jim byl doplacen jako rodičovský příspěvek od úřadu práce.

Kromě těchto změn bylo již dříve schváleno zvýšení porodného z 8 600 Kč na 17 500 Kč, avšak až od dubna letošního roku. Každý prvňáček pak dostane od státu příspěvek ve výši 1 000 Kč.

Chystané či probíhající změny

  • Zabránění souběžnému vyplácení mateřské a rodičovského příspěvku (v platnosti)
  • Zvýšení podílu vyměřovacího základu pro výpočet mateřské ze 69 % na 70 % (ve Sněmovně)
  • Mateřskou by v budoucnu mohli pobírat i otcové (ve Sněmovně)
  • Děti starší 3 let mohou denně navštěvovat mateřskou školku na 4 hodiny, aniž by rodič ztratil nárok na rodičovské příspěvky (v platnosti)
  • Zvýšení rodičovského příspěvku na 7 600 Kč (v platnosti od ledna 2007)
  • Zvýšení porodného na 17 500 Kč (od letošního dubna)
Finanční reklama 2005
Nejlepší finanční reklama roku 2005 – rozhodněte, která finanční instituce měla v loňském roce nejlepší televizní reklamu! Zároveň se můžete zařadit do slosování o hodnotné ceny, jimž vévodí DVD přehrávač.

Anketa

Souhlasíte s radikálním zvýšením rodičovského příspěvku?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).