Hlavní navigace

Schváleno: vyšší slevy na dani a více peněz pro rodiny s dětmi

12. 6. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Na první dítě nově dostanete vyšší slevu. A pokud alespoň jeden z rodičů pracuje, budete mít vyšší i přídavky. Pokud se vám narodí více dětí, dostanete více peněz. A v některém případě i zpětně.

Více peněz pro rodiny s dětmi. Tak by se dal shrnout zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, který je už schválen a čeká jen na podpis prezidentem. Polepší si ale i studenti nad 26 let, ti budou za některých podmínek stále státní pojištěnci a pojistné za ně tak bude platit stát.

Vyšší sleva na dani pro první dítě

Slevu na dani na dítě můžete podle zákona o daních z příjmů uplatnit na dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti, je nezletilé nebo mladší 26 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání, případně se kvůli svému zdravotními stavu připravovat nemůže.

Musí jít o vaše dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si slevu na dani mohli uplatnit.

Výše této slevy se liší podle toho, na kolik dětí ji uplatňujete. Změnou zákona o státní sociální podpoře se mění pouze výše slevy na dani na první dítě, a to takto:

Dítě Ročně Měsíčně
1. dítě 15 204 Kč (původně 13 404 Kč) 1267 Kč (původně 1117 Kč)
2. dítě 19 404 Kč 1617 Kč
3. a každé další dítě 24 204 Kč 2017 Kč

Výše slevy na 2. a další dítě zůstává beze změny. Zvýšení týkající se slevy na dani na první dítě bude platit od 1. ledna 2018.

Přídavky na děti i pro „bohatší“

Změnou k lepšímu projdou i přídavky na děti. Doposud platilo, že přídavky na děti budou přiznány těm, kteří mají příjem do 2,4násobku životního minima. Pokud jste tuto hranici překročili o setinu a váš příjem činil 2,41 násobku životního minima, přídavky na děti vám byly odebrány. Reálně se tedy váš příjem snížil, ale bohužel jste nad limitem a nárok vám zaniká. Nově ale bude hranice méně přísnější. Nárok na přídavky na děti budou mít domácnosti, které mají příjem do 2,7násobku životního minima.

Jaké je životní minimum v roce 2017, ukazuje tato tabulka:

Pro jednotlivce 3410
Pro první dospělou osobu v domácnosti 3140
Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2830
Pro nezaopatřené dítě ve věku  
  do 6 let 1740
  6 až 15 let 2140
  15 až 26 let (nezaopatřené) 2450

Tyto údaje se nemění, změna zákona na ně nemá vliv a zůstávají stejné. Právě od těchto částek se však odvíjí to, jestli budete, nebo nebudete mít nárok na přídavky na děti. Jeho výši a to, jestli na příspěvek dosáhnete, či nikoli, si můžete spočítat v naší kalkulačce na Měšci.

Pokud vám nárok na přídavky na děti vznikl, budou vám vyplaceny ve výši podle věku vašich dětí:

Dítě Výše přídavku
Do 6 let 500 Kč
Od 6 let do 15 let 610 Kč
Od 15 let do 26 let 700 Kč

Vyšší přídavky jen pracujícím

Jakmile tento schválený zákon vyjde ve sbírce zákonů, dojde i ke zvýšení přídavků na děti. Nárok na zvýšené přídavky máte v případě, že alespoň jeden z rodičů pracuje a má příjem. V takové situaci se vám příspěvky zvyšují o 300 Kč:

Dítě Výše přídavku
Do 6 let 800 Kč
Od 6 let do 15 let 910 Kč
Od 15 let do 26 let 1000 Kč

Zvýšené příspěvky se týkají osob, které mají příjem:

 • alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce,
 • podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 2,
 • z dávek nemocenského pojištění,
 • z dávek důchodového pojištění,
 • z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
 • z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku
 • z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství.

Pokud však oba rodiče nepracují, nárok na přídavky sice mají, ale pouze v základní verzi.

Vyšší rodičovský příspěvek pro vícerčata

Nárok na rodičovský příspěvek máte v případě, že po celý kalendářní měsíc pečujete osobně, celodenně a řádně o:

 • dítě do 4 let věku,
 • dítě do 10 let věku, pokud je dlouhodobě zdravotně postižené.

Pokud splníte alespoň jednu z podmínek, vznikl vám nárok. Nesledují se tu příjmy, ale po dobu výdělečné činnosti musíte zajistit péči o dítě jinou, zletilou osobou.

Maximální měsíční výše vašeho rodičovského příspěvku se pak stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ:

 • Pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižších nebo rovno 7600 Kč, rodičovský příspěvek může činit maximálně 7600 Kč měsíčně.
 • Pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7600 Kč, je výše rodičovského příspěvku omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně.
 • Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte.

Jestliže je možné stanovit vyměřovací základ u obou rodičů, vychází se z vyššího z obou vyměřovacích základů. Po vzniku nároku následně čerpáte rodičovský příspěvek do vyčerpání částky 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte.

Novinkou je ale zvýšení tohoto příspěvku pro rodiče, kterým se narodila dvojčata či vícerčata. V případě narozených dvojčat a vícerčat je maximální výše částky 330 000 Kč.

Vzniká vám nárok na doplacení?

Pokud jste rodiči vícerčat a již jste vyčerpali částku 220 000 Kč, máte možná nárok na doplacení 110 000 Kč, a to právě do výše 330 000 Kč. Musíte však splnit podmínku, že pečujete alespoň o 2 děti narozené současně, a to ve věku do 4 let. Pak vám od 1. ledna 2018 vznikne nárok na rodičovský příspěvek ve výši 110 000 Kč.

Přiznání tohoto příspěvku a zvýšení částky se ale neprovádí automaticky. Musíte si o něj sami aktivně zažádat.

Čl. II.

Při stanovení nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši podle § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se přihlíží k částce rodičovského příspěvku vyplacené při péči o více dětí narozených současně za dobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud již došlo k zániku nároku na rodičovský příspěvek z důvodu vyčerpání částky 220 000 Kč a rodič nadále pečuje alespoň o 2 děti narozené současně ve věku do 4 let, vzniká mu ode dne 1. ledna 2018 nárok na rodičovský příspěvek ve výši 110 000 Kč. Přiznání nároku na rodičovský příspěvek i zvýšení dosavadní částky se provede na žádost.

Státní pojištěnci i nad 26 let

Dosud platilo, že pokud studujete prezenčně vysokou školu v České republice, platí za vás pojistné stát. Má to ovšem své hranice, a pokud nestihnete dostudovat do 26 let věku, musíte si za sebe bohužel zdravotní pojištění platit sami.

Tip do článku - účto fakturace duben

To se ale změní. Nově platí, že za vás v určitých případech zaplatí pojistné stát. Musíte ale splnit tyto podmínky:

 • studujete v doktorském programu,
 • studujete v tomto programu prvně,
 • doktorský program je uskutečňován vysokou školou v České republice,
 • studujete ve standardní době v prezenční formě studia,
 • nejste zaměstnanec ani osoba samostatně výdělečně činná.

V takovém případě můžete bez obav studovat, a pokud nestihnete do 26 let věku řádně dostudovat, nic se pro vás nemění a pojistné za vás dále platí stát.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).