Hlavní navigace

Povodeň... jak nejrychleji získat náhradu škody?

7. 4. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Velká voda postihla letos rozsáhlou oblast Čech a Moravy, a přestože škody (zatím) nedosahují výše jako při povodních v letech 1997 na Moravě a 2002 v Čechách, už při prvním sčítání je zřejmé, že budou značné. Zeptali jsme se proto pojišťoven, jak nejlépe zažádat o pojistné plnění.

Povodně se stávají českým koloritem. V roce 1997 zasáhla ničivá voda velkou část Moravy a o pět let později se přehnala především přes Čechy. Neuplynulo ani pět dalších let a velká voda pro změnu zaplavila téměř rovnoměrně celou Českou republiku.

Po nedávných zkušenostech se záplavami pojišťovny vesměs změnily svou strategii poskytování produktů pojištění domácnosti. Pojistit se lze sice ve všech oblastech, ale v těch záplavových zpravidla s vyloučením rizika povodní. Přesto byla vyplavena řada domácností, které jsou pojištěny včetně rizika záplav, a své škody hlásí pojišťovnám. Jak mají optimálně postupovat, aby získaly maximální možné pojistné plnění v nejkratší možné době?

Marek Orawski - ČP

Marek Orawski, vrchní ředitel likvidace neživotního pojištění České pojišťovny

První a zásadní radou je, aby poškozený klient neprodleně, tedy bez zbytečného odkladu, škodu nahlásil pojišťovně. V případě České pojišťovny mu stačí vytočit linku Klientského servisu 841 114 114.

Klienti by po pojistné události měli dbát na to, aby se její rozsah nebo následky dále nezvětšovaly. Jestliže je nutné z hygienických, bezpečnostních nebo jiných vážných důvodů začít s opravou nebo odstraňováním následků ještě před prohlídkou mobilního technika či likvidátora, je to možné. Tuto skutečnost je však pojišťovně nutné oznámit a pořídit důkladnou fotodokumentaci. Raději však odborníci na likvidaci doporučují stav způsobený pojistnou událostí neměnit do doby vyšetření pojišťovnou a vyčkat na příchod pracovníka pojišťovny. Do žádných zásahů nebo oprav by se poškození neměli pouštět v případech, kdy jde o rozsáhlou škodu.

Kromě údajů obsažených v hlášení o pojistné události požaduje pojišťovna další doklady, které prokazují výši škody, tzn. faktury za opravy, paragony od movitých věcí nebo záruční listy. Při vyřizování pojistné události může nastat bezpočet komplikací, proto je dobré jim předejít i tím, že si pojištěný pečlivě pročte všeobecné pojistné podmínky a bude se jich při svém jednání s pojišťovnou­ držet.

Iva Knapová - ČSOB Pojišťovna

Iva Knapová, ředitelka odboru služeb klientům neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny

Je třeba, aby klient včas nahlásil pojistnou událost na telefonním čísle ČSOB Pojišťovny – 800 100 777 a postupoval v souladu s pokyny likvidátora.

Už při prvním kontaktu s technikem pojišťovny je třeba sdělit mu maximum informací a seznam věcí, které byly poškozeny nebo zničeny, a uvést jejich co nejpřesnější popis. Likvidátor bude zpravidla potřebovat tyto informace:

  • přibližná plocha místnosti (objektu),
  • do jaké výše sahala voda,
  • jak vysoký byl nános bahna,
  • seznam věcí, které byly zničené nebo poškozené a rozsah poškození (je třeba uvést typ a stáří věci)

a některé další věci podle povahy objektu nebo poškozené věci.

Obecně lze říci, že čím přesnější bude výčet a charakteristika poškozených věcí, tím snadnější a rychlejší bude likvidace každé pojistné události.

Hana Kolbabová, ředitelka odboru likvidace pojistných událostí HVP

Nejprve bych odpověděla na dotaz, jak získat nejvyšší plnění. V prvé řadě musí být klient dobře pojištěn a u stavby i připojištěn na povodeň, záplavu. V podstatě každá pojišťovna má riziko záplava, povodeň s finančním omezením pojistného plnění. Co se týká vybavení domácnosti, může pojišťovna plnit až do sjednané pojistné částky.

K urychlení likvidace škody může pomoci i sám pojištěný tím, že sepíše seznam poškozených věcí s jejich nákupní cenou a rokem, kdy věc koupil, a pořídí fotodokumentaci poškozených věcí. Pokud se jedná o velkou škodu, měl by požádat o zálohu na pojistné plnění.

Michael Neuwirth, ředitel Úseku pojištění majetku a odpovědnosti Kooperativy, pojišťovny

Co nesmí klient opominout, aby jeho škoda byla bez problémů zlikvidována

Důležité je udělat vše pro to, aby škoda byla co nejmenší, a zároveň co nejdůkladněji rozsah škody pro pojišťovnu zdokumentovat. Konkrétně to znamená co nejlépe majetek před povodní zabezpečit, co nejvíce věcí před vodou zachránit. A když k zaplavení dojde, tak neodkladně přistoupit k vysoušení, úklidu, opravám, aby následné škody byly co možná nejmenší.

Rozhodně není nutno s úklidem a opravami čekat, až přijde pracovník pojišťovny. Velmi přínosné je vyfotografovat nebo nafilmovat, jaké výše voda dosáhla, co všechno zaplavila, co jste museli případně ihned vyhodit, co se poškodilo atd. A určitě je správné hlášení škody pojišťovně zbytečně neodkládat.

Jak rychle je možné očekávat, že pojišťovna zaplatí škodu, případně vyplatí postiženým zálohu

Pakliže máme základní údaje, je vyplacení zálohy otázkou několika málo dnů. Stejně tak úplné zlikvidování škody a vyplacení celého pojistného plnění se snažíme maximálně urychlit. Kooperativa je pojišťovna, která si velmi dobře uvědomuje, že rychlost a kvalita likvidace jsou nejdůležitější faktory toho, abychom mohli tvrdit, že klientům opravdu dokážeme účinně pomoci. Kvalita pojišťovny a jejích služeb se jednoznačně prokáže právě v situacích, jako jsou letošní povodně.

Na druhou stranu je třeba říci, že jsme i na takovéto kalamity velmi dobře a zodpovědně připraveni jak z hlediska financí, tak z hlediska technického zázemí i dostatečného počtu lidí. Jsem přesvědčen, že pojišťovny, stejně jako při záplavách v roce 2002, tuto letošní situaci zvládnou.

Redakce

Jste-li vytopeni velkou vodou nebo se vám přihodí jiná pojistná událost, kterou lze hradit z vašeho pojištění domácnosti, snažte se vždy co nejvěrněji zdokumentovat vzniklé škody. Zároveň neprodleně kontaktujte pojišťovnu, nejlépe na telefonních linkách určených pro hlášení pojistných událostí, a domluvte se s ní na přesném dalším postupu.

Jsou-li vaše škody menšího rozsahu, je možné, že se fyzické návštěvy likvidátora ani nedočkáte. Stačí, když zašlete podklady pro vyplacení pojistného plnění pojišťovně. Při větších škodách ho ale můžete očekávat vždy.

Je-li to možné, nezačínejte s opravami a vyhazováním zničených věcí před příchodem likvidátora. To ale nelze vždy – ať již z hygienických důvodů, nebo z důvodu zamezení vzniku větších škod. V případě, že s odklízením škod začnete před příchodem likvidátora, zdokumentujte stav před počátkem úklidových a opravných prací a vyfotografujte též vše, co vyhazujete či vyvážíte. Využít můžete jak analogový (klasický), tak digitální fotoaparát. V případě, že fotoaparát nemáte (či zůstal v sutinách v nepoužitelném stavu), pokuste se ho vypůjčit – fotodokumentace je nejlepším podkladem, kterým můžete doložit rozsah škod.

Snažte se zkompletovat též různé doklady a paragony od zničených věcí. To není snadné a mnohdy je to nemožné, ale na jejich základě můžete prokázat rozsah škod. V každém případě si ale připravte seznam zničených a poškozených věcí.

Potřebujete-li získat peníze rychleji, je vhodné požádat o zálohu pojistného plnění. Získáte tak určitou část pojistného plnění ještě před vyřízením pojistné události.

Postihla vás letošní povodeň?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).