Hlavní navigace

Pojištění obytných budov - ano či ne?

9. 12. 2003
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Pojištění obytných budov kryje rizika poničení stavby, narozdíl od pojištění domácností, které hradí škody na vybavení. Po velmi špatných zkušenostech s povodněmi v letech 1997 a 2002 je na místě uvažovat o pojištění pro případ povodní; esistují ale i jiná rizika!

Pojištění obytných budov je pojištění staveb, které slouží pouze pro bydlení. Pokud je v domě byť i jedna kancelář, je vyňata z předmětu pojištění. Toto pojištění zahrnuje škody na domě, tzn. na oknech, zdech, střeše apod. Lze připojistit i jiné stavby, např. samostatnou garáž, plot, skleník nebo bazén. Pokud chcete mít opravdu klidné spaní, zřiďte si i pojištění domácnosti, které se vztahuje na vybavení domu nebo bytu.

Pro pojištění obytných budov je směrodatná pojistná částka, která se rovná výši maximálního plnění pojišťovnou v případě pojistné události. Čím vyšší pojistná částka, tím vyšší zaplatíte roční pojistné. Pojistná částka se většinou stanovuje jako hodnota obytného domu, ale většina pojišťoven dovoluje podpojištění, tzn. pojišťovna bude plnit ve výši, která je ve stejném poměru ke škodě, jako je pojistná částka k částce odpovídající pojistné hodnotě.

Pojistná částka se většinou stanovuje na novou cenu věci. Novou cenou se rozumí cena poškozené věci bez odpočtu opotřebení. Přesto pokud máte např. exkluzivní plastová okna, pojišťovna vyplatí plnění za běžně dostupná plastiková okna. Pojištění můžete sjednat i na časovou cenu, tj. cenu poškozené věci bezprostředně před pojistnou událostí (s odpočtem opotřebení).

Pokud si budete sjednávat toto pojištění, raději se přesvědčte, zda máte sjednanou novou cenu.

Pojistná nebezpečí jsou také velmi podobná u jednotlivých pojišťoven. Jedná se o živelné pohromy, vandalismus a krádež. Mezi živelné pohromy patří např. požár, výbuch, povodeň, záplava, zemětřesení, pád stromu nebo letadla apod. Všechny tyto pojmy jsou přesně a jasně vymezeny v pojistných podmínkách pojišťovny. Za zmínku stojí pojišťovna Allianz, u níž si lze vybrat z jednotlivých pojistných rizik. Allianz nabízí tři programy, která zahrnují jednotlivá rizika.

V roce 2002 se u pojišťoven změnily podmínky pro přijetí rizika záplav u budov v zátopové oblasti. U srovnávaných pojišťoven z příkladu (viz níže) se roční pojistné zdvojnásobuje. Lze také využít možnosti vyjmutí rizika povodně a záplavy, a tím si snížit roční pojistné.

skoleni_27_5

Příklad pojištění obytných domů
Pojišťovna Pojistná částka Spoluúčast Pojistné Pojistné na zatopený dům
Generali 2 mil. Kč 500 Kč 2 000 Kč 4 000 Kč
Kooperativa 2 mil. Kč 0 Kč 2 250 Kč 4 500 Kč
Česká pojišťovna 2 mil. Kč 1 000 Kč 2 384 Kč 4 768 Kč
Allianz 2 mil. Kč 3 000 Kč 2 470 Kč 4 940 Kč

Pro srovnání cenové nabídky jsem vzala v úvahu rodinný domek s jedním patrem a sklepem v hodnotě 2 mil. Kč.

I u tohoto pojištění je možnost spoluúčasti. Většinou si můžete její výše zvolit a platí, že čím je spoluúčast vyšší, tím je pojistné nižší. Každá výše zmiňovaná pojišťovna poskytuje systém různých slev, například za bezeškodný průběh, za roční periodicitu placení nebo za jiné pojistky sjednané u téže pojišťovny.

Anketa

Máte sjednané pojištění obytných budov?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).