Hlavní navigace

Osm kroků, které vás provedou exekucí v praxi

25. 11. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

O exekuci už se toho napsalo mnoho. Víte ale, jak celý proces probíhá nebo je pro vás exekuce jen tabuizovaným prázdným pojmem?

Na téma exekuce už jsme na serveru Měšec.cz psali mnohokrát a z různých úhlů. Přečtěte si například článek Novela exekučního řádu chrání především dlužníky nebo Dlužíte 1000 Kč, zaplatíte 20 000 Kč a s posvěcením zákona nebo například Exekutorský zápis: Poslední šance dlužníka nebo jízdenka do pekla.

Jak ale vlastně exekuce probíhá krok za krokem? Celý proces přiblížíme s pomocí prezentace a odpovědí René Mohyly, exekutorského kandidáta z Exekutorského úřadu Přerov.

Kde začíná kolotoč

Celý kolotoč začíná usnesením soudu, který exekuci nařídí. Jejím provedením pak pověří příslušného exekutora. Nejdříve provádí zjišťování, zda má dlužník nějaký majetek, pakliže něco zjistí, vydá exekuční příkaz a teprve s ním doručuje i usnesení o nařízení exekuce, vysvětlil pro server Měšec.cz René Mohyla z Exekutorského úřadu Přerov.

Podle exekučního příkazu se exekuce provede po nabytí právní moci (pokud není podáno odvolání) usnesení o nařízení exekuce podle § 47 odst. 2 EŘ.

Exekuce ve slevě

Exekutor pak vyzve dlužníka k tomu, aby do 15 dnů projevil součinnost a splatil svůj závazek dobrovolně. Za to si vyslouží povinnost zaplatit odměnu exekutorovi pouze v poloviční výši. Tedy ne 15, ale jen 7,5 %.

V opačném případě tedy zaplatíte 15 % z vymoženého základu do hodnoty 3 mil. Kč. Kromě odměny ještě počítejte s případnými hotovými výdaji. Ty se buď stanoví paušálně ve výši 3500 Kč nebo v případě, že tuto částku překročí, ve výši skutečných výdajů.

Máte? Dáte!

Exekutor má právo zjišťovat a zajišťovat váš majetek exekučním příkazem od okamžiku, kdy mu je doručeno usnesení o nařízení exekuce. Znamená to obesílání bank, aby zjistil informace o účtech, obesílání zdravotních pojišťoven, aby zjistil plátce mzdy, dále také Českou správu sociálního zabezpečení, aby zjistil, zda povinný pobírá důchod nebo jiné dávky.

V prvé řadě také nahlíží do katastru nemovitostí, zda vlastní nějakou nemovitost nebo podíl na nemovitosti. Zjišťuje, zejména podle bydliště, zda nevlastní podíl v bytovém družstvu, v obchodním rejstříku pak jestli není společníkem ve společnosti či družstvu, doplnil Mohyla s tím, že dále se exekutor může obracet na další orgány či společnosti, zda u nich povinný nemůže něco vlastnit – například penzijní fond, pojišťovna, apod.

Podle Mohyly může exekutor prostřednictvím součinnosti oprávněného případně zjistit i to, zda například nemá nějakou pohledávku. Tedy vstoupí do vztahu povinného jako věřitele a jeho dlužníka a přikáže mu aby plnil do exekuce, dodal Mohyla.

Další informace je pak možné zjistit při pátrání po movitém majetku v samotném bydlišti povinného. V podstatě může exekutor zajistit vše, co není nezbytně nutné k vaší podnikatelské činnosti. Exekucí se nedají postihnout ani věci vyloučené z movitých věcí – tedy věci osobní potřeby, snubní prsten nebo například zdravotní pomůcky. Čtěte více: Exekuce podle místa bydliště: měli by se dlužníci na novinku těšit nebo se jí bát?

V případě, že vám byl zajištěn účet, můžete požádat banku alespoň o vyplacení životního minima. 

Exekuce na šest způsobů

Exekuce majetku může mít několik podob. Provedena může být jako:

  • Srážky ze mzdy a jiných příjmů (přikáže zaměstnavateli, aby srážel částku ze mzdy)
  • Přikázání pohledávky (přikáže poddlužníkovi povinného, aby plnil)
  • Prodej movitých věcí (soupis věcí, jejich zajištění a prodej v dražbě)
  • Prodej nemovitostí (po vydání exekučního příkazu jmenuje znalce, který určí cenu nemovitosti, následný prodej v dražbě)
  • Prodej podniku (po vydání exekučního příkazu jmenuje správce, který určí cenu, následný prodej v dražbě
  • Zřízení exekutorského zástavního práva (EZP) na nemovitostech  (EZP se zapíše do katastru nemovitostí – tento krok nemá uhrazovací charakter, slouží pouze k zajištění)

Má se bát i dlužník dlužníka?

Jednou z možností, jak exekuci provést, je také přikázání pohledávky. Poddlužník (dluží dlužníkovi), který má k povinnému závazky, může od exekutora dostat příkaz plnit pohledávku v rámci exekuce místo povinnému.

Ani exekutor ale nemůže uspíšit datum splatnosti této pohledávky. Směnka má zvláštní režim – jedná se o cenný papír. Tu exekutor sepíše jako movitou věc a uplatní ji při splatnosti u věřitele, pokud nesplní, vstoupí do vztahu exekutor tím, že ji uplatní jménem povinného u soudu aby dosáhl vykonatelného rozhodnutí, na základě kterého bude poddlužník povinen plnit oprávněnému, popsal serveru Měšec.cz Mohyla.

Pokud nemáte, dohoda je možná

Exekuci lze řešit i tzv. neprocesní formou, například splátkovým kalendářem. Podle René Mohyly je většina exekutorů k tomuto řešení svolná, ačkoli jim to žádná právní úprava nenařizuje. Soudní exekutor ale při dohodách přihlíží k hodnotě majetku. Pokud vidí, že má dlužník vše na účtu, nebo má nemovitost, která pokrývá pohledávku, zpravidla na splátky nepřistupuje, upozornil Mohyla.

Jak se draží movité věci?

Cenu movitých věcí, které jdou do dražby, stanovuje exekutor. Ten se řídí svým úsudkem a cenou, která je běžná na trhu. Pouze v případě, že se jedná o specifické a hodnotnější věci (stroje, výrobní prostředky, technologie, atd.) a není si schopen sám spolehlivě posoudit cenu, měl by přizvat znalce. Není to ovšem podmínkou. V zákoně není povinnost mít u movité věci znalecký posudek s výjimkou zlata, jiných drahých kovů a cenností, informoval server Měšec.cz René Mohyla z Exekutorského úřadu Přerov.

U věcí, které mají stanovenou cenu do 15 000 eur, se ta platí hned po dražbě. Hodnotnější movité věci zakládají povinnost složit tzv. jistotu a během předepsané lhůty je potřeba zbytek ceny doplatit.

skoleni_29_6

Jak se draží nemovitosti?

Také cenu nemovitosti stanovuje exekutor, ale na základě znaleckého posudku. Znalec ohledá nemovitost a stanoví tzv. cenu obvyklou a ohodnotí i případné závady a břemena. Toto promítne soudní exekutor do výroku usnesení o ceně. Po doručení účastníkům, pakliže není podáno odvolání, nabude právní moci a soudní exekutor nařídí dražbu, nastínil postup dražby nemovitosti Mohyla. První dražba nemovitosti začíná s cenou na 2/3 hodnoty nemovitosti. Pokud se ji nepodaří prodat, začíná dražba už jen na polovině odhadní ceny. Čtěte více: Získejte snadno nemovitosti až o třetinu levněji (NÁVOD)

René Mohyla na závěr zdůraznil, že proces exekuce není mezi širší veřejností příliš znám, což je ideální půdou pro šíření mýtů a klišé. Každá exekuce je oprávněná, protože ji nařídil soud a každý účastník má právo se bránit – odvoláním či návrhem na zastavení, vysvětlil Mohyla serveru Měšec.cz s tím, že účastníci exekuce tyto obranné procesní prostředky neznají, ačkoliv jsou dostatečně a jasně popsány v zákoně. Nejsmutnější na všem ale je, že je mnohdy neznají ani osoby práva znalé, tedy advokáti, kteří se mnohdy chopí toho, že pomáhají dlužníkům a protože neznají zákon, nijak jim nepomohou, uzavřel Mohyla.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).