Hlavní navigace

Oddlužovací firmy balancují na hraně zákona. Vezmou si peníze, které nemáte

21. 7. 2010
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Oddlužovací společnost vaší kapse nijak neulehčí. Získali jsme smlouvu jedné z nich. Za minimální námahu si naúčtuje několika tisícové poplatky a vám jen zkomplikuje život.

Spolu s vysokou nezaměstnaností se zvýšily také počty lidí, které přestaly své dluhy zvládat. Narůstá počet exekucí a bohužel pro dlužníky i počet neseriózních oddlužovacích firem. Ty se pod beránčím rouchem snaží bezradné dlužníky přesvědčit, že oddlužení půjde snadněji právě s nimi. Opak je pravdou, mnoho lidí to ale bohužel pochopí až poté, co jsou zavázáni smlouvou a platí zbytečně další peníze nad rámec svých původních dluhů.

Jak oddlužovací společnosti fungují

Jak vlastně oddlužovací firmy fungují? Předně kontaktují zadlužené klienty úvěrových společností nebo bank, kterým nabízejí pomoc při jednání s jejich věřiteli. Zajímavé by určitě bylo položit si otázku, kde získají tyto firmy informace o tom, jak je kdo zadlužený. To ale není předmětem tohoto článku a na praktikách těchto firem to nic nemění.

Za dost vysoký poplatek vlastně tyto firmy nabídnou službu zprostředkovatele. Jediným rozdílem je, že například místo deseti věřitelům budete posílat peníze jen oddlužovací firmě. Vtip (nebo spíš důvod k pláči?) je v tom, že uzavřená smlouva s takovouto firmou většinou neznamená žádnou záruku úspěšné dohody se společností, které dlužíte. Poplatky vám ale samozřejmě nikdo nevrátí. I pokud se oddlužovací společnosti nepodaří s vašimi věřiteli jednat, zpoplatňuje své služby několika tisícovým poplatkem a každou vaši splátku pro věřitele ještě sníží o svou tzv. další odměnu. Odstoupit od smlouvy s těmito firmami bývá krkolomná záležitost, navíc každý váš prohřešek je trestán přísnými postihy. Prostě nejsnadnější cesta, jak si k vašim dluhům přidat ještě jeden další.

Vy jako dlužník hlavně žádného zprostředkovatele nepotřebujete. Žádná firma, kterou si najmete, nemá právo s vaším věřitelem domlouvat nový splátkový kalendář, který pro vás bude ještě více nevýhodný. Z pravidelně zasílaných plateb dlužníka si totiž oddlužovací společnost strhne poplatek, takže výsledná splátka věřiteli je ještě nižší. Zadlužená osoba si tak splácení nejen protáhne, ale také zdraží, protože každá splátka je snížena o poplatek oddlužovací firmě, která prostředky pouze přeposílá. V  souladu s platnou právní úpravou může ke změně podmínek pro splácení závazků z poskytnutých úvěrů dojít pouze na základě vzájemné dohody obou účastníků úvěrového vztahu, tj. dlužníka a věřitele. Sám klient ani oddlužovací společnost nemohou o změně výše splátek rozhodnout, zdůrazňuje Česká spořitelna, která se před nedávnem ohradila proti chování některých takových společností. 

Příklad přímo z praxe budiž varováním

Podařilo se nám získat mandátní smlouvu oddlužovací společnosti Asterie. Zkoušeli jsme také firmu kontaktovat, abychom si udělali představu, kolik se toho může klient dozvědět předem. Popravdě, moc toho není. Což jsme čekali. Na osobní schůzce je totiž mnohem snazší dlužníka přesvědčit připravenými argumenty. 

Zjistili jsme, že si smlouvu není možné odnést domů k prostudování. Přečíst si ji můžete pouze na schůzce. Na té také zároveň podle jednoho z pracovníků společnosti Asterie zaplatíte 300 Kč za konzultaci a další výdaje se schůzkou spojené. Za služby společnosti zaplatíte podle pracovníka 7000 Kč (ve smlouvě, kterou máme k dispozici je 6000 Kč – že by zdražení?) a z každé splátky, kterou zašlete na své dluhy, si společnost Asterie strhne ještě 10 – 19 %. Úsměvné je, že pracovník uváděl 10 %, zatímco smlouva obsahuje informaci o 19% poplatku. Když jsme se pídili po tom, zda máme jako klient garanci, že za to, co zaplatíme, dostaneme to, co firma slibuje, připadalo nám, že soutěžíme o to, kdo vydrží déle slovíčkařit. Co nám ale nepověděl samotný pracovník, napoví sama mandátní smlouva.

Pro představu o práci některých oddlužovacích firem doporučujeme povšimnout si článku IV o plné moci. Její znění zde není nijak specifikováno. Rozsah si více méně podle potřeby určí sama Asterie. Tyto plné moci mohou být sepsány velmi obecně, což může vést až k tomu, společnost sama nebo prostřednictvím dalšího zmocněnce může za dlužníka sjednat např. nevýhodnou smlouvu o pojištění, dalším úvěru apod., varuje společnost Člověk v tísni.

článek V skrývá nebezpečí. Pokud totiž neposkytnete společnosti Asterie nezbytnou součinnost do tří pracovních dní od vyzvání, může ta odstoupit od smlouvy. Samozřejmě s nárokem na náhradu škody v plné výši. V případě, že mandatář odstoupí od smlouvy (článek IX) si ponechává všechny již zaplacené odměny.

Zvlášť vypečený je ale především článek VI. Stručně řečeno se zde uvádí, že má oddlužovací společnost nárok na úhradu nákladů souvisejících s přípravou způsobu oddlužení a i na další odměnu bez ohledu na to, zda se podařilo dosáhnout oddlužení a bez ohledu na to, zda se podařilo i jen projednání dlužníkovi situace s jeho věřiteli. Pokud se navíc opozdíte s úhradou administrativních nákladů, denně vám bude naskakovat 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Že si firma své pohledávky od klientů umí pohlídat je z tohoto článku zřejmé. Klient totiž musí k zajištění pohledávky oddlužovací společnosti vyplnit na její řad také bianko směnku.

Za zmínku stojí i článek VII, která uvádí, že za porušení povinností určitých článků smlouvy budete muset uhradit 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. O případných sankcích pro samotnou firmu se tu jaksi nehovoří.

článku X jako mandant navíc oddlužovací firmě (případně i třetí osobě jako zpracovateli) povolujete zpracovat vaše osobní údaje, zařadit je do mandatářovy databáze a využít je i k dalším marketingovým účelům (například zasílání obchodních sdělení) po dobu 10 let od souhlasu. Smlouva obsahuje také poznámku, že vztah se řídí obchodním zákoníkem.

Věřitelé s „oddlužovacími žraloky“ nechtějí spolupracovat

Věřitelé nechtějí přirozeně s podobnými společnostmi spolupracovat. Se svými klienty chtějí raději jednat přímo a bez prostředníků. Pokud navíc dlužník projevuje snahu své dluhy řešit, často přistoupí na změnu splátkového kalendáře věřitelé sami a zdarma. Oddlužovací firmy se totiž často snaží vaši, s věřitelem původně dohodnutou, splátku snížit. Jde o to, že vy jako dlužník, jste si se svým věřitelem žádné ponížení splátek nedohodli. Věřitel tak na jednání s takovou firmou nemusí vůbec přistoupit. Všechny prostředky oddlužovací firmě jste pak zaplatili úplně zbytečně.  Oddlužovací firma často za klienta posílá nižší než dohodnuté (mezi věřitelem a dlužníkem – pozn. red.) splátky. Tyto firmy je dokonce samy od sebe posílají na naše účty, jejichž čísla si někde zjistily. Dlužníkovi tak začne u věřitele nabíhat penále z nedostatečné výše splátek, vysvětlil praktiky některých společností Ondřej Holoubek ze společnosti Provident Financial s tím, že došlé platby od těchto společností posílají zpět.

Česká spořitelna neakceptuje návrhy splátkových kalendářů, které jménem klienta, resp. na základě jeho plné moci, předloží oddlužovací společnost či správce dluhů. Peněžité závazky, které na sebe klient podpisem smlouvy s oddlužovací společností bere (poplatky, odměny, splátky pojistného), pouze prohlubují jeho finanční zatížení, upozorňuje také Česká spořitelna.

Proti oddlužovacím společnostem se ohradil i poskytovatel úvěrů Cetelem. Punc finančního poradenství, kterým se tyto firmy zaštiťují, je ze strany klientů bohužel vnímán mnohem pozitivněji, než seriózní snahy věřitelů najít řešení klientových problémů. Lidé ani neberou v potaz, že se podpisem mandátní smlouvy s oddlužovacím poradcem nezbavují povinnosti splácet své závazky společnosti, s níž smlouvu o poskytnutí finanční služby uzavřeli, zdůraznil Václav Horák, generální ředitel společnosti Cetelem.

Dlužník nemůže svůj dluh převést na někoho jiného bez souhlasu věřitele a ten naše společnost v těchto případech neposkytuje. Souhlas nedáváme proto, že zákazníkům sami umožňujeme snížení splátek a úpravu splátkového kalendáře zcela zdarma, potvrdil také Ondřej Holoubek za společnost Provident Financial, která nám také poskytla seznam všech firem, které se jí snaží nabídnout „oddlužení“ jejích dlužníků za pochybných podmínek:

  1. Asterie s.r.o., Limuzská 2110/8, 100 00, Praha 10
  2. FL Consult s.r.o., Mírové náměstí 25, 412 01, Litoměřice
  3. Raif Money Group s.r.o., Palackého 205/4, 408 01, Rumburk 
  4. Attila Financial s.r.o, Kobližná 47/19, 602 00, Brno
  5. First Project s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00, Ostrava
  6. AbsoluTon, s.r.o., P.O.Box 42, 120 00 Praha 2
  7. Abivia s.r.o., K Nemocnici 168/18, 741 01, Nový Jičín

Organizace Člověk v tísni analyzovala také další dva subjekty, jejichž podmínky byly vzhledem ke klientům podezřelé:

  1. NO STRESS consulting, s.r.o.
  2. „Finanční oddělení Nymburk“ – Ludmila Vaňková a Martin Vaněk

Ke stanovisku, které přimělo společnost Člověk v tísni vypracovat zmíněnou analýzu, se přidala také Česká bankovní asociace což potvrzuje, že o neetických praktikách nehlásají pouze samotní poskytovatelé úvěrů. V případě, že se někdo dostane do potíží se splácením úvěru, měl by primárně kontaktovat svoji banku. Žádný prostředník mu nemůže vyjednat lepší podmínky, protože pro banku je důležité hodnocení dlužníka, nikoli jednání nějaké třetí osoby. Sepsáním mandátní či podobné smlouvy se také nikdo nezbavuje svých závazků vůči věřiteli, takže by se nikdy neměl řídit pokyny typu – neodpovídejte jim na dopisy, my to uděláme za vás, zdůraznil náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek.

dan_z_prijmu

Co říci závěrem? Při potížích nejprve kontaktujte svého věřitele. Ten má hlavní zájem na vrácení vašeho dluhu a hlavně přemýšlejte, na čem má hlavní zájem oddlužovací společnost. 

V případě, že chcete skutečně smlouvu s podobnou firmou uzavřít, v klidu si ji pročtěte a nedbejte na to, zda u toho někoho zdržujete, jedná se přece o vaše peníze. Ve smlouvě se zaměřte na hlavní poplatek za službu a na to, zda neplatíte ještě nějaký z každé měsíční splátky. Nezapomeňte si přečíst také část smlouvy o sankcích a ptejte se, zda vám společnost za vaše peníze vůbec garantuje nějaký výsledek. Pokud ne, zda vám v případě neúspěchu něco vrátí. Nakonec se také informujte, jak je možné smlouvu vypovědět a za jakých podmínek. Tím, že podobnou smlouvu jako je ta firmy Asterie podepíšete, můžete spíš ztratit než získat.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).