Hlavní navigace

Oddlužení: Výhra dlužníka nebo okradení věřitele podle zákona?

9. 6. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Přerostly vám dluhy přes hlavu? Vyhlášením osobního bankrotu se jich můžete zbavit a zaplatit přitom jen třetinu dlužné částky. Ale ne všichni věřitelé jsou z toho nadšeni.

Počátkem roku 2008 vešel v účinnost insolvenční zákon, který upravil vztahy mezi dlužníkem a věřitelem. Dlužníkům tak umožnil rozhodnout se v tísnivé situaci pro oddlužení a zachránit jeho majetek před postupným rozprodáváním exekutory. Dluhy je tak možné uspokojovat i postupně a prostředky dělit mezi věřitele rovnoměrně podle povahy jejich pohledávek.  Jak je vidět, se skokovým nárůstem dlužníků, kteří nezvládají své závazky, začíná být toto téma opět aktuální. Podobné téma: Exekutorský zápis: Poslední šance dlužníka nebo jízdenka do pekla

Co je úpadek a jak se dá řešit

Jak zákon definuje úpadek? Je to situace, kdy má dlužník více věřitelů a peněžité dluhy po splatnosti déle než 30 dnů. Tyto dluhy už není schopen splácet. V případě fyzické osoby nepodnikatele je možné řešit úpadek za splnění zákonem stanovených předpokladů. Pokud podmínky pro oddlužení splněny nejsou, lze řešit úpadek pouze konkursem, sdělila serveru Měšec.cz Jitka Zinke, tisková mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR.

Oddlužení probíhá buď zpeněžením majetkové podstaty – tedy jednorázovým vyrovnáním s věřiteli, nebo plněním splátkového kalendáře po dobu pěti let. Za vás jako za dlužníka se také mohou zavázat třetí osoby v roli spoludlužníků nebo ručitelů. Čtěte také: Dlužíte 1000 Kč, zaplatíte 20 000 Kč a s posvěcením zá­kona

Splátkový kalendář: přívětivější tvář oddlužení

Oddlužení – lidově nazývané osobní bankrot, může zachránit dlužníkův majetek před exekucí, kterou lze postihnout i jeho dům a to, bohužel pro něj, i bez náhrady. V případě, že splňujete zákonné podmínky pro oddlužení, máte možnost se ze své dluhové situace dostat tak, že svým nezajištěným věřitelům jednorázově či ve splátkách uhradíte v průběhu pěti let alespoň 30 % jejich pohledávek (i nižší, pokud souhlasí věřitelé). Po splacení této částky totiž budete (až na nepoctivé dlužníky) osvobozeni od placení zbytku svých dluhů.

V případě, že se vám zdají měsíční splátky, které stanoví zákon, příliš vysoké, můžete insolvenční soud požádat o jejich snížení. Pak ale musíte být schopni nezajištěným věřitelům uhradit alespoň 50 % svých dluhů. Částka lze po dohodě s věřiteli opět uhradit. Čtěte také: Novela exekučního řádu chrání především dlužníky

Pokud výše vašich příjmů opravdu zaručuje, že splatíte nezajištěným věřitelům během pěti let 30 % dlužné částky, můžete návrh na oddlužení na předepsaném formuláři  podat k insolvenčnímu soudu. Zároveň ale musíte podat také insolvenční návrh. Pokud ten na vás podal věřitel, musíte návrh na oddlužení odevzdat do 30 dnů od jeho doručení.

Zda jste schopni do pěti let splatit 30 % pohledávek všech nezajištěných věřitelů si můžete spočítat na kalkulačce ministerstva spravedlnosti.

V průběhu oddlužení prostřednictvím splátkového kalendáře budete se svými příjmy disponovat sami. Ve svém zájmu byste s nimi ale měli nakládat tak, jak se píše v rozhodnutí o schváleném oddlužení – tedy dobrovolně stanovenou částku vyplácet věřitelům.

V opačném případě totiž soud může vaše schválené oddlužení zrušit. Tento políček si můžete vysloužit i v případě, že si půjčujete další peníze, které opět nesplácíte. Pokud soud oddlužení zruší, na váš majetek bude vyhlášen konkurs. Čtěte také: Stačí tři měsíce a pojišťovna i banka s vámi ztratí trpělivost

Osvobození od většiny dluhů, ale bez záruky

Pokud ale splníte své splátky řádně a včas, soud vás na základě podaného návrhu osvobodí od zbytku vašich závazků. Osvobození se vztahuje i na ty nesplacené závazky, které přihlášeny být mohly, ale nebyly. Před novými dluhy po schválení oddlužení už vás rozhodnutí soudu samozřejmě nechrání.

Osvobození je ale možné do tří let také zpětně odejmout, pokud by soud zjistil, že ke schválení oddlužení nebo přiznání osvobození došlo podvodným jednáním nebo že jste některého věřitele zvýhodnili před jiným.Osvobození se také nijak neomezuje právo zajištěného věřitele domoci se uspokojení své nesplacené pohledávky zpeněžením majetku v zástavě.

Zajištění věřitelé nebudou v případě oddlužení nijak dotčeni, protože své pohledávky uspokojí z majetku v zástavě. To ale nemusí automaticky znamenat jeho prodej, protože zpeněžení majetku se provede pouze pokud o to požádá zajištěný věřitel. Ten se také v případě oddlužení splátkovým kalendářem může rozhodnout, že po dobu trvání oddlužení se zástava prodávat nebude.

Všechno má své ale

Říkáte si, že oddlužení je snadnou cestou, jak se zbavit dluhů? V případě splátkového kalendáře ano. Oddlužení má ale ještě druhou tvář, a tou je zpeněžení majetkové podstaty – laicky řečeno prodej majetku. Při zpeněžení dochází k prodeji veškerého majetku, který nezbytně nepotřebujete k uspokojování hmotných potřeb vaší rodiny. Za nezbytné se považují například oděvy, zdravotní potřeby nebo hotovost do určité částky. Postrádat můžete naopak třeba televizor a přijít můžete samozřejmě také o stavební spoření, investiční pojištění nebo akcie.

Jako dlužník sice ve formuláři navrhujete způsob vypořádání dluhu, o způsobu oddlužení ale rozhodují nezajištění věřitelů a pokud se nedohodnou, pak rozhodne soud. Reálně se také může stát, že se úhrada vašich dluhů v případě zpeněžení majetku nezastaví na 30 % vašich splacených závazků, ale může pokračovat až ke 100% úhradě dluhu. Do majetkové podstaty v případě oddlužení patří i veškerý majetek, který tvoří společné jmění dlužníka a jeho manžela. Na rozdíl od řešení úpadku konkursem, v případě oddlužení nedochází k zániku společného jmění manželů a neprovádí se tedy ani jeho vypořádání. Dlužníkův manžel svým podpisem v příslušné části formulářového návrhu na povolení oddlužení uděluje výslovný souhlas k použití majetku tvořící společné jmění manželů za účelem uspokojení pohledávek dlužníkových věřitelů, řekla serveru Měšec.cz Jitka Zinke. 

Anketa

Domníváte se, že můžete někdy v budoucnu využít možnost oddlužení?

Zbrklost může změnit osobní bankrot v noční můru

Než se na sebe rozhodnete vyhlásit osobní bankrot, měli byste zvážit, na jak ošemetnou cestu se vydáváte. Ještě před tím, než na sebe podáte návrh na oddlužení, totiž musíte zažádat o zahájení insolvenčního řízení. Řešením vaší insolvence se tak může stát i konkurs. Čtěte více: Soud mi zamítl oddlužení. Co mám dělat?

Pro co nejhladší průběh oddlužení je potřeba v první řadě vyplnit správně samotný formulář, který mapuje vaše majetkové poměry a výši závazků. Nutné je dokládat také mnoho povinných příloh v podobě znaleckých posudků nebo úředně ověřených listin včetně úředně ověřených podpisů.

dan_z_prijmu

Pokud ve formuláři uděláte chybu, kterou do sedmi dnů neodstraníte, v lepším případě dojde k zastavení procesu insolvence. Horší variantou může být situace, kdy budete mít část formuláře o insolvenci správně, ale v části o oddlužení najde soud nedostatky. Pak může oddlužení zamítnout ale insolvenční řízení zahájí a jeho výsledkem bude konkurs. Vy pak budete muset platit také odměnu konkursního správce. Do stejné situace se dostanete i v případě, že soud shledá, že vaše příjmy nebo majetek nedosahují 30 % výše všech vašich nezajištěných závazků, které musíte při oddlužení uspokojit. Čtěte více: Čtyři mýty o snadném oddlužení

Složitost podání návrhu odradí jen některé

Ačkoli je podání návrhu na oddlužení strastiplná a složitá cesta plná úředních listin, počty vyhlášených osobních bankrotů se stále zvyšují. V minulém roce se počet žádostí o osobní bankrot zvýšil o 137 %, počet schválených žádostí byl vyšší dokonce o 248 %. Za celý minulý rok bylo podle společnosti CCB – Czech Credit Bureau podáno 3933 návrhů na oddlužení a 2500 osobních bankrotů bylo nakonec skutečně vyhlášeno.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).