Hlavní navigace

Exekutorský zápis: Poslední šance dlužníka nebo jízdenka do pekla

24. 5. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Exekutorský zápis vás může zachránit před soudním vymáháním dluhu a horentními poplatky. Pokud ale splacení nemyslíte vážně, čekejte zakrátko exekutora.

Dlužíte a o svůj závazek se nestaráte? Pak se zanedlouho můžete stát účastníkem zdlouhavého a hlavně drahého vymáhacího procesu. Pokud navíc věřitel dospěje k názoru, že váš dluh chce vymáhat soudně, čekejte, že se vám částka skokově zvýší o soudní poplatky a taxu právníků. Náklady vymáhacího procesu jsme si zmapovali v článku: Dlužíte 1000 Kč, zaplatíte 20 000 Kč a s posvěcením zá­kona

V případě, že se rozhodnete svůj dluh splatit, udělejte to ještě ve fázi, kdy svou pohledávku vymáhá sám věřitel. Ušetříte totiž náklady, které si mohou připočíst některé inkasní společnosti nebo již zmíněné výdaje za soudní vymáhací proces. Situace se dá mnohdy zachránit, ačkoli se vám už zdá beznadějná.

To, že s vámi věřitel ztratil trpělivost a situace začíná být vážná, vám může signalizovat tzv. zesplatnění dluhu. Znamená to, že věřitel k vašemu závazku přičte všechny penalizace a úroky z prodlení a předepíše vám celou částku najednou k úhradě. Splatnost v tomto případě navíc nebývá příliš dlouhá.V této fázi už vás proto nezachrání jen další příslib splácení. Věřitele ale můžete přesvědčit návrhem na sepsání exekutorského zápisu. I v situaci, kdy je pohledávka zesplatněna,  klientům nabízíme možnost uzavřít dlouhodobý splátkový kalendář, a to ve formě exekutorského zápisu. Je však nezbytné, aby si klienti výhodnost této nabídky včas uvědomili a s uzavřením splátkové dohody neotáleli. V opačném případě nezbývá, než se obrátit na soud a následně na soudního exekutora, upozornila server Měšec.cz Klára Pačesová z tiskového centra České spořitelny. O etapách vymáhacího procesu čtěte více v článku: Stačí tři měsíce a pojišťovna i banka s vámi ztratí trpělivost

Proč právě exekutorský zápis?

Exekutorský zápis nemusí být vždy jen nástrojem, jak si zachránit kůži před soudem nebo vymáhací agenturou. Posloužit vám může i v situaci, kdy vás někdo poprosí o půjčku a vy máte být v roli věřitele, který si chce zajistit svou pohledávku.

Za tímto účelem můžete s dlužníkem buď sepsat písemnou smlouvu, která ale může být v případě sporu napadnutelná nebo tento úkol přenechat advokátovi, který sice zajistí formální a právní správnost, ale vy se s rychlostí českých soudů můžete peněz dočkat až po několika měsících nebo dokonce letech. Exekutorský zápis vám zajistí, že právní hodnota této dohody nebude nijak sporná a peníze se k vám dostanou poměrně rychle, protože nebudete muset absolvovat soudní řízení. Podobné téma: Kolik vám musí zůstat z výplaty po všech srážkách?

Exekutorský zápis: dobrý sluha ale zlý pán

Co je vlastně exekutorský zápis a v čem tkví jeho výhody i nebezpečí?  Jde o listinné prohlášení, kde se jedna strana zavazuje druhé, že v případě nesplácení pohledávky dojde k okamžité exekuci majetku ve prospěch věřitele, aniž by o tom musel rozhodnout soud, uvedl Robert Runták, ředitel exekutorského úřadu Přerov s tím, že tento druh zajištění pohledávky má charakter exekučního titulu, který se ale jinak vydává až na základě soudního rozhodnutí. Splatnost závazku si  dohodnou obě strany přímo v zápisu. Čtěte také: Novela exekučního řádu chrání především dlužníky

Dlužníky, kteří myslí splácení vážně, tedy může uchránit od soudu, pokud by ale znovu závazek nespláceli, bude mít věřitel cestu k vymožení své pohledávky snadnější. Dlužník podpisem pod exekutorský zápis dává jasně najevo, že ví, jaké riziko mu hrozí v případě nedodržení závazků. To věřiteli jasně dokazuje dlužníkovu důvěryhodnost, potvrdil Tomáš Vrána z přerovského exekutorského úřadu.

Jak listinu sepsat

Exekutorský zápis můžete sepsat dvojím způsobem. Buď jako exekutorský nebo notářský zápis. Lze je sepsat u kteréhokoliv soudního exekutora nebo notáře, není nutností je sepisovat v trvalém bydlišti dlužníka. Oba typy zápisu mají stejnou váhu, exekutorské zápisy mají svoji výhodu v přímé vykonatelnosti, tudíž aniž byste podávali žalobu k soudu, vysvětlil Vrána. Podle zákona můžete sepsat exekutorský zápis u kteréhokoli exekutorského úřadu bez ohledu na to, kde má věřitel či dlužník trvalé bydliště. Vybrat si můžete na portálu exekutorské komory z více než 120 úřadů. Některé z nich přitom nabízí i možnost sepsání zápisů i v jiných městech, než je jejich místní příslušnost.

Exekutorský zápis mohou sepisovat fyzické i právnické osoby. U fyzických osob zápis obsahuje rodné číslo nebo datum narození, bydliště a číslo občanského průkazu, právnické osoby zas budou uvádět IČ, sídlo a oprávněnou osobu. V dokumentu je možné sjednat  splátkový kalendář, který je pro dlužníka schůdnější cestou, jak dluh splatit. Věřitel si ale také může vymínit, že v případě nedodržení byť jen jedné splátky bude muset dlužník uhradit částku celou.

Kolik zaplatíte

O tom, kdo bude platit náklady na sepsání exekutorského zápisu se dohodne věřitel s dlužníkem. Odměna za zápis se počítá podle notářského tarifu, přičemž základem pro výpočet je částka, která je v dokumentu uznána jako dlužná a odměna je pásmově procentuálně odstupňována.

Za sepsání notářského zápisu o právním úkonu, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu se počítá:

 • z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 2 %,
 • z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 1,2 %,
 • z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %,
 • z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,3 %,
 • z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %,
 • z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %,
 • z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,05 %,
 • nejméně ale 1000 Kč.

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává. Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady, stojí zápis 3000 Kč. Například za zápis o půjčce ve výši 100 000 Kč je dle sazebníku odměna ve výši 2000 Kč a zápis o půjčce ve výši 500 000 Kč stojí 5820 Kč, zatímco soudní poplatek činí 4 % bez ohledu na žalovanou částku, upozornil Tomáš Vrána

K tarifu je nutné přičíst ještě případnou odměnu stanovenou pevnou sazbou dle sazebníku. Například vydání dalšího stejnopisu zápisu stojí dalších 100Kč za každou započatou stranu a 30 Kč za každou započatou stranu přílohy. Za určitých podmínek je možno odměnu zvýšit až o 100 %, pokud je například úkon složitý, sepisovaný v cizím jazyce, prováděn mimo kancelář nebo se úkon provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů v době od 18 do 6 hodin nebo ve dnech pracovního klidu, upozornil na možné dodatečné náklady Vrána. Dodal také, že většina exekutorů a notářů jsou navíc plátci DPH, takže se celková cena zvyšuje ještě o 20% daň.

Vedle odměny se mohou do nákladů za zápis připočíst ještě hotové výdaje spojené s jeho sepsáním, například cestovné nebo náhrada za promeškaný čas  při úkonech prováděných na jiném místě než v kanceláři. Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu. Proto ve vlastním zájmu respektujte místo i úřední hodiny exekutorského úřadu. 

skoleni_4_3

Anketa

Navštívil vás někdy doma exekutor?

Náležitosti exekutorského zápisu

Aby byl exekutorský zápis platný a nezpochybnitelný, musí obsahovat tyto informace:

 • řádné označení věřitele, dlužníka a soudního exekutora, který zápis sepsal,
 • datum sepsání zápisu,
 • předmět plnění a jeho doba,
 • prohlášení dlužníka o svolení k případné exekuci,
 • podpisy účastníků a razítko exekutora.

Protože narůstá počet nesplácených pohledávek, roste také zájem o exekutorské zápisy. Jen za poslední rok vzrostl zájem o exekutorský zápis šestinásobně, upozornil server Měšec.cz soudní exekutor Tomáš Vrána z exekutorského úřadu Přerov. Statistiky jeho slova dokazují. Zatímco v roce 2001 evidovat úřad v Přerově jen jeden zápis, v roce 2008 jich bylo už 92. V loňském roce úřad sepsal 591 exekutorských zápisů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).