Hlavní navigace

Mzda načerno

16. 10. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Někteří zaměstnavatelé vyplácejí část mzdy "na ruku". Proč to dělají a jaké jim to přináší výhody? Víte ale, že pokud s výplatou načerno souhlasíte, škodíte jen sami sobě? Nepoctivý zaměstnavatel vás obere o víc, než si myslíte!

V České republice působí čím dál více zaměstnavatelů, kteří vyplácejí svým zaměstnancům tzv. dvousložkové mzdy. Jednu tzv. oficiální část, která se pohybuje většinou na úrovni minimální mzdy 5 700 Kč nebo těsně nad ní, a jenom tu má zaměstnanec uvedenou v pracovní smlouvě a tím i jistou, že ji dostane!

Druhou část tvoří „černá mzda“. Ta je vyplácena zaměstnanci bokem a to výhradně v hotovosti, bez jakékoliv účetní evidence a vždy jen na dobré vůli zaměstnavatele. Tuto část mzdy nemá zaměstnanec vůbec jistou a je otázkou vůle zaměstnavatele, zda ji vyplatí a v jaké výši.

Proč se tomu tak děje
Výplatu části mzdy „na ruku“ využívá stále více firem i jiných soukromých subjektů. V některých oblastech soukromého podnikání, zvláště ve službách, je takový postup skoro pravidlem. Zaměstnavatelům rozhodně nejde o blaho svých zaměstnanců, ale o to, jak ušetřit co nejvíce peněz, kde se dá.

Tím, že oficiální část mzdy dosahuje zpravidla jen minimum toho, co zaměstnavatel skutečně vyplatil, jsou úspory na straně zaměstnavatele v oblasti zdravotního a sociálního pojištění a odvodu daně z přijmu nezanedbatelné. Odvodům tedy podléhá jen oficiální část mzdy, která se pohybuje na hranici minimální mzdy, a tak stát přichází o značnou sumu peněz.

Jaké to má důsledky
Na úvod je třeba říci, že i zaměstnanec, který přistoupil na protiprávní jednání svého zaměstnavatele, se automaticky podílí na krácení daní a jiných povinných plateb, ze kterých je možné i vyvodit trestní odpovědnost.

Zaměstnanec přichází o značné sumy peněz především v sociální oblasti. Nevýhodu tohoto způsobu výplaty mzdy pozná zaměstnanec, když se stana pracovně neschopným. Nemocenská je uznána pouze z oficiální části mzdy, a tak se mnozí snaží buď vůbec nemarodit, nebo čerpat svoji dovolenou. Ovšem i ta je vypočítávána z přiznané mzdy.

Ještě horší situace nastane, když pracovník přijde o práci a jako základ pro výplatu hmotného zabezpečení je uznána jen oficiální část mzdy. Až se jednou znelíbíte svému zaměstnavateli a on vás už nebude pro nadbytečnost potřebovat, vyplatí vám odstupné jen ve výši trojnásobku oficiálního výdělku. To samé platí v případě peněžité pomoci v mateřství a žádosti o úvěr, který není většinou schválen. I několik málo let práce u nepoctivého zaměstnavatele vás dovede v penzi připravit o klidné stáří v podobě nízkých starobních penzí.

Existují vůbec nějaké výhody?
O nějaké výhodě pro zaměstnance nemůže být ani řeč. Jen v případě, že chcete žádat o dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na dopravu, bydlení atd.), které jsou odvislé od násobku životního minima, můžete nově získat či si dokonce zvýšit některou z dávek.

I tímto způsobem přichází stát o značnou sumu peněz, která je vyplacena lidem, kteří by za normálních okolností na dávku neměli vůbec žádný nárok.

Kolik tratíte?
Podívejte se na následující příklad rozdílu mezi oficiálním a černým způsobem výplat:

Pan Novák má v pracovní smlouvě stanovenu minimální hrubou mzdu ve výši 6 500 Kč a slíbenu tzv.černou odměnu ve výši 10 000 Kč. O kolik peněz přijde u nepoctivého zaměstnavatele?

V případě výplaty odstupného přijde minimálně o 20 000 Kč, na které by měl jinak nárok.

V případě evidence na Úřadu práce činí rozdíl rovných 5 000 Kč za měsíc v období prvních třech měsíců, kdy by v případě přiznání celé mzdy podpora činila 8 250 Kč, ale v případě polooficiálním pouhé 3 250 Kč.

skoleni_7_4

V době pracovní neschopnosti může očekávat jen 4 437 Kč měsíčně, ale za normálních okolností by dostal 10 940 Kč. Tratí tak 6 503 Kč.

Ztráta může být ještě vyšší, neboť zaměstnavatele nic nenutí k tomu, aby svůj závazek „druhé složky mzdy“ dodržel.

Anketa

Pobíráte "dvousložkovou" mzdu?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).