Hlavní navigace

Umíte si spočítat mzdu?

21. 5. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Připadají vám srážky ze mzdy příliš vysoké? Víte, kolik - a za co - vám musí zaměstnavatel strhnout ze zákona? Jak se vypočítá mzda a kolik odvedete celkem za pojištění či daně?

V České republice je poměrně vysoké daňové zatížení, které obírá nás, běžné zaměstnance, o velmi vysoké sumy. Připočteme-li k tomu srážky zdravotního a sociálního pojištění, dostáváme se k neuvěřitelnému zdanění hrubé mzdy – až ke 32 %.

Podívejme se na jednotlivé složky mzdy:

HRUBÁ MZDA
Do hrubé mzdy jsou zahrnuty kromě základního platu také různé prémie, odměny, mzdové příplatky či různé formy osobního ohodnocení. Hrubá mzda je jen obecná představa toho, co si vyděláme, ale rozhodně nedostaneme. Zklamáním může být, když nám potencionální zaměstnavatel při osobním pohovoru oznámí výši mzdy, která bývá uváděna vždy jako hrubá.

Do hrubé mzdy se nezapočítávají dávky nemocenského pojištění, cestovné, roční vyúčtování daní.

Hrubá mzda je základna pro výpočet dalších částích mzdy a jejich složek.

SRÁŽKY POJISTNÉHO
Zdravotní pojištění

Z vyměřovacího základu, kterým je hrubá mzda, se vypočte 13,5 % na zdravotní pojištění. Zaměstnavatel strhne zaměstnanci z platu 4,5 % z hrubé mzdy, zbytek doplatí „ze svého“. Tato částka je odvedena příslušné zdravotní pojišťovně, kterých působí v České republice devět.

Ze zdravotního pojištění je hrazena základní lékařská péče a některé léky.

Sociální pojištění
Sociální pojištění se výraznou měrou podílí na srážkách z platu, které jsme povinni odvést. Zaměstnavatel strhne zaměstnanci 8 % z hrubé mzdy, on sám zaplatí dalších 26 %.

Ze sociálního pojištění jsou vypláceny důchody (starobní, invalidnídalší) a dávky nemocenského pojištění.

VÝPOČET DANĚ
Odvod daní se provádí pravidelnými srážkami záloh daně z příjmu. Pro správný výpočet daně je nutné si vytvořit základnu, která se získá odečtením pojistného na sociální a zdravotní pojištění a nezdanitelných položek od hrubé mzdy.


Tabulka č. 347
Podmínka přiznání měsíční sazba Kč roční sazba Kč
Základní nezdan. částka 3 170 38 040
Na vyživované dítě 1 960 23 520
Poživatel částeč.invalid. důchodu 595 7 140
Poživatel plného invalid. důchodu 1 190 14 280
Držitel průkazky ZTP/P 4 170 50 040
Student 950 11 400Po odečtení výše uvedených položek dostaneme základnu pro výpočet zálohy na daň z přijmu.

Podle níže uvedené tabulky dojde ke zdanění zdanitelné části mzdy.


Tabulka č. 348
Zdanitelná mzda Záloha Ze zdanitelné mzdy přesahující
Od Kč Do Kč
0 9 100 15 % 0 Kč
9 100 18 200 1 365 Kč + 20 % 9 100 Kč
18 200 27 600 3 185 Kč + 25 % 18 200 Kč
27 600 a více 5 535 Kč + 32 % 27 600 KčČISTÁ MZDA
Je ta část mzdy, která náleží plně zaměstnanci. Vypočet se provádí tak, že se od hrubé mzdy odečte sražené pojistné na sociální a zdravotní pojištění spolu se zálohou na daň z přijmu.

Od čisté mzdy mohou být odečítány další položky, jako jsou úhrada stravenek, manka, spoření, výživné… To však závisí na vůli zaměstnance či rozhodnutí soudu.

Po odečtení těchto složek mzdy dostává zaměstnance tzv. mzdu k výplatě. Ta je zpravidla zasílána na zaměstnancův bankovní účet.

KDYŽ MARODÍME
V době pracovní neschopnosti nedostáváme mzdu, ale dávky nemocenského pojištění. Nemocenská se počítá z průměrného denního vyměřovacího základu (hrubá mzda) za poslední kalendářní čtvrletí. První 3 dny nemoci je poskytováno 50 % a zbývající dny 69 % z vypočteného základu. Dávky jsou vypláceny za kalendářní, nikoli za pracovní, dny. Zákon umožňuje maximálně jeden rok pracovní neschopnosti.

V případě ošetřování člena domácnosti činí dávky 69 % z denního vyměřovacího základu již od 1. dne, ale jsou poskytovány maximálně 9 kalendářních dnů.

VÝPOČET MZDY
Jako příkladu k výpočtu mzdy můžeme použít pana Horáčka, jehož hrubý příjem činí 12 000 Kč a uplatňuje nezdanitelné částky na Katku i Kláru.

skoleni_13_10


Tabulka č. 349
HRUBÁ MZDA 12 000 Kč
pojistné ZP – 4,5 % 540 Kč
pojistné SZ – 8 % 960 Kč
Nezdanitelné částky
na poplatníka 3170 Kč
na děti 3920 Kč
Základ daně* 3500 Kč
Záloha na daň 525 Kč
ČISTÁ MZDA 9975 Kč
Zaměstnavatel zaplatí
zdravotní pojištění 1080 Kč
sociální pojištění 3120 KčJak je patrné, celkové náklady zaměstnavatele na pana Horáčka jsou 16 200 Kč, z nichž pan Horáček obdrží čistou mzdu ve výši 9 975 Kč.

Anketa

Kontrolujete si svou mzdu?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).