Hlavní navigace

Příspěvek na dopravu

  • Příspěvek na dopravu přispíval rodinám na krytí nákladů spojených s dojížděním nezaopatřeného dítěte mimo místo obce, kde je hlášeno k trvalému pobytu. Tento příspěvek byl zrušen.

Sdílet

Příspěvek na dopravu byl zrušen a nahrazen tarifem žákovského a studentského jízdného.

Nárok na příspěvek na dopravu
Při poskytování této dávky je testován čistý příjem rodiny za předchozí kalendářní rok. Pouze v případech, kdy dítě plní povinnou školní docházku, má rodina nárok na příspěvek bez ohledu na příjem rodiny. V dalších případech, pokud dítě dojíždí na střední či vysokou školu, je příspěvek poskytován jen, jestliže čistý příjem rodiny nepřesáhl v minulém kalendářním roce 2,0 násobek životního minima rodiny.

V červenci a srpnu se příspěvek na dopravu neposkytuje (bez ohledu na případné studijní povinnosti dítěte).

Výše příspěvku na dopravu
Výše příspěvku na dopravu se stanoví procentem z částky, odpovídající 40násobku jednosměrného plného jízdného ve veřejné autobusové dopravě, kterou stanoví MF ČR. Výše příspěvku je diferencována podle druhu školy, kterou dítě navštěvuje, četnosti dojíždění a vzdálenosti dojíždění.

Příspěvek na dopravu
Dítě dojíždí denně do školy Dítě nedojíždí denně do školy
do 15 let nad 15 let
30 % 50 % 50 % 50 % 6 % 10 % 5 %

Výplata příspěvku na dopravu
Příspěvek na dopravu je vyplácen v měsíčních intervalech. Běžně se vyplácí rodičům nezaopatřeného dítěte (ti se buď dohodnou, kdo z nich bude příjemcem příspěvku, nebo o tom rozhodne okresní úřad). Pokud jde o zletilé nezaopatřené dítě, vyplácí se příspěvek přímo tomuto dítěti v hotovosti, pokud toto dítě nesdělí jiný způsob výplaty.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).