Hlavní navigace

Jak si vydělat víc

31. 7. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Česká legislativa upravuje celou řadu příplatků ke mzdě, které je povinen zaměstnavatel svým zaměstnancům přiznat nad rámec sjednaného platu. Díky nim si může každý může vydělat víc, než činí jeho základní mzda. Víte, na jaké příplatky máte nárok?

Nárok na příplatky ke mzdě se do značné míry liší podle toho, zda jste zaměstnancem/za­městnankyní státní správy nebo soukromého subjektu.

Jak je stanovena mzda
Státní správa
Pracovníci státní správy jsou odměňováni na základě zařazení do platových tříd, kam jsou umístěni podle druhu práce, dosaženého vzdělání, kvalifikace a praxe. Pro letošní rok je 12 tarifních tříd, ale špičkoví pracovníci se pravděpodobně dočkají od 1. ledna zvýšení platu – vláda počátkem června jednala o rozšíření tarifů o čtyři nové třídy, na což si rozpočet musí najít nových 12 mld. Kč. Jednání mají pokračovat tento týden a ke konečnému schválení by mělo dojít dle informací z ministerstva práce a sociálních věcí v říjnu až listopadu tohoto roku.

Zaměstnanec ve státní sféře má tedy nárok na mzdu podle zařazení do tarifní třídy (závisí na dosaženém vzdělání) a stupně (závisí na započitatelné praxi) – viz tabulka, to však není zdaleka vše.

Mzda dle zařazení do tarifních tříd a stupňů
(v Kč)
Výňatek z nařízení vlády č. 66/2002 Sb.

Tabulka č. 436
Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 1 roku 3940 4330 4710 5180 5700 6280 6950 7710 8560 9510 10720 12140
2 do 2 let 4100 4500 4900 5380 5920 6530 7220 8010 8900 9880 11140 12620
3 do 4 let 4260 4680 5090 5600 6160 6780 7510 8330 9250 10270 11580 13120
4 do 6 let 4420 4860 5290 5820 6400 7050 7800 8660 9610 10680 12040 13630
5 do 9 let 4600 5050 5500 6050 6650 7330 8110 9000 9990 11100 12510 14170
6 do 12 let 4780 5250 5710 6280 6910 7620 8430 9350 10380 11540 13000 14730
7 do 15 let 4970 5460 5940 6530 7190 7920 8760 9720 10790 11990 13520 15310
8 do 19 let 5160 5680 6170 6790 7470 8230 9110 10100 11220 12460 14050 15910
9 do 23 let 5370 5900 6420 7060 7760 8560 9470 10500 11660 12960 14600 16540
10 do 27 let 5580 6130 6670 7330 8070 8890 9840 10920 12120 13470 15180 17190
11 do 32 let 5800 6370 6930 7620 8390 9240 10230 11350 12600 14000 15780 17870
12 nad 32 let 6030 6620 7200 7920 8720 9610 10630 11790 13090 14550 16400 18570

Zaměstnanec státní sféry si může vydělat podstatně více, než uvádí mzdové tarify. To však závisí na možnostech rozpočtu a konkrétním zaměstnavateli, a samozřejmě výkonnosti a nepostradatelnosti pracovníka. V rámci osobního ohodnocení může být plat zvýšen až o 50 % platového tarifu nejvyššího stupně tarifní třídy, do které je zařazen. Tedy například zaměstnanec s titulem „ing“ (9 – 12 třída) zařazený do 9. třídy se třemi lety praxe (3. stupeň) má šanci ke svému platu 9 250 Kč získat až 6 545 Kč osobního ohodnocení. Uznávaným odborníkům z 9. až 12. třídy může zaměstnavatel přiznat osobní ohodnocení dokonce ve výši 100 %.

Osobním ohodnocením příplatky ve veřejné správě nekončí. Vedoucí pracovníci si mohou připočíst „příplatek za vedení“, vojáci, policisté a jiná hodnostně hierarchizovaná povolání získávají „hodnostní příplatek“, stýká-li se zaměstnanec se škodlivými látkami, má nárok až na 700 Kč příplatku a nesmíme zapomenout ani na další příplatky pro jednotlivá povolání pracující ve stížených či stresujících podmínkách. Příklady uvádí následující tabulka.

Příklady příplatků ve veřejné svéře

Tabulka č. 437
Důvod pro přiznání příplatku Max. výše
Zajišťování bezpečnosti státu v ohrožení života 4 000 Kč
Třídní učitel 1 800 Kč
Letec 6 000 Kč
Hasič, záchranář 2 000 Kč
Vězeňský dozorce 1 000 Kč
Zdravotníci na oper. sálech, onkologii, … 1 000 Kč
Kontroloři finančních institucí 4 000 Kč

Jak vidno, úředníci a jiní zaměstnanci státní správy si teoreticky mohou přijít na slušný příjem. Má to však jeden háček – rozpočet, který je omezuje. Proto jsou například platy učitelů a lékařů na neodpovídající úrovni.

Soukromý sektor
Zaměstnavatelé soukromého sektoru mají mnohem volnější ruce v odměňování pracovníků. Co si se zaměstnancem dohodne, to mu bude platit. U větších firem si často musí ještě popovídat s odbory a velké firmy navíc mívají své interní mzdové tabulky ne nepodobné tarivním tabulkám státním.

Několik závazných pravidel pro stanovení výše mzdy soukromém sektoru přeci jen platí. Při práci ve ztížených podmínkách a zdraví škodlivém prostředí musí ke smluvní mzdě přidat dalších minimálně 5,40 Kč/hodinu, pokud pracovní smlouva, interní předpisy nebo dohoda s odboráři nestanoví „odškodné“ vyšší.

Práce přesčas, ve svátek a v noci
Dalšího navýšení příjmu nad rámec platového výměru se může zaměstnanec veřejného i soukromého sektoru dopracovat usilovnou prací nad rámec své pracovní doby, ve svátky a po nocích. Každý však poněkud odlišným způsobem.

Pracovat přesčas nesmí zaměstnanec více než 8 hodin týdně a 416 hodin ročně (tj. násobek počtu týdnů a týdenního maxima). Minimální příplatek činí 25 % mzdy nebo náhradní volno v rozsahu práce přesčas. Jedná-li se navíc o veřejnou správu, vzrůstá příplatek za přesčasovou prácí ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu na dvojnásobek, tedy na 50 % mzdy.

Na příplatek k výdělku nemá nárok zdaleka každý. V soukromém sektoru nemusí být vyplácen v případě sjednání přesčasové práce v pracovní či kolektivní smlouvě (musí být smluven i maximální rozsah), pak s ní počítá již dohodnutá mzda.

Ze státních zaměstnanců nemohou s příplatkem počítat majitelé příplatku za vedení a hodnostního příplatku do rozsahu 150 hodin. Mají však nárok na níže přiblížené příplatky za práci ve svátek a v noci.

Statutární orgány mají smůlu zcela. Musí si sjednat takovou odměnu, která jim vynahradí libovolné množství práce přes čas (do 416 hodin ročně) a pracovní vypětí ve dne v noci, ve svátky i na dovolené.

Mnohem výnosnější je pracovat ve státem uznaný svátek. Tehdy vedle sjednané mzdy obdrží pracovník buď náhradní volno v rozsahu provedené práce nebo příplatek ve výši 100 % mzdy. A to vždy, bez ohledu na pracovní či kolektivní smlouvu.

Pracuje-li navíc veřejný zaměstnanec některý z víkendových dní, náleží mu zvýšení mzdy o 25 %. Soukromý zaměstnanec má v tomto ohledu poněkud smůlu.

Zaměstnanci ve směnném provozu si mohou přilepšit nočními směnami. Soukromník je za práci v noci povinen odměnit pracovníka minimálně 5,40 Kč za hodinu, zaměstnavatel z řad veřejných institucí musí přidat 20 % mzdy.

Ani výše uvedeným výčtem však přehled možností výdělku nad rámec smluvené či tarifní mzdy není vyčerpán.

Pracovní pohotovost
Pracovní pohotovost znamená, že zaměstnanec nepracuje, ale je připraven kdykoli přiložit ruku či hlavu (v závislosti na povaze práce) k dílu. Je-li v pohotovosti v pracovní době, náleží mu náležitá mzda. Mimo pracovní dobu se jedná o přesčas a výše příplatku ke mzdě závisí na dvou faktorech – zda se jedná o veřejný či soukromý sektor a zda se pohotovost provádí na pracovišti či mimo něj. Přehledně příplatek za pohotovost nad rámec pracovní doby shrnuje následující tabulka.

Tabulka č. 438
  Na pracovišti Mimo pracoviště
Soukromá sféra 20 % 10 %
Veřejná sféra 50 %*) 15 %**)

Poznámky:
*) ve dnech pracovního klidu 100 %
**) ve dnech pracovního klidu 25 %

Ač by se mohlo zdát, že veřejný sektor je na tom co se příplatků týče lépe, nemusí tomu tak být zdaleka vždy. Jednak jsou průměrné mzdy u soukromníků vyšší, jednak uvedené příplatky jsou pro soukromý sektor pouze minimálními. Vždy může zaměstnavatel nabídnout víc.

Máte nárok na příplatky ke mzdě?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Šefredaktor odbormných komutních webů Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz. Šéf obsahu EMA data.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).