Hlavní navigace

Můžete dostat výpověď za kritiku firmy?

18. 9. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Pracovnice úřadu si lidem postěžovala, že ji radnice šikanuje kontrolami. Spor nakonec skončil u soudu.

Kritika firmy nebo nadřízených nemůže být důvodem pro to, abyste dostali výpověď.

Kritika zaměstnavatele = výpovědní důvod?

Personalistka městského úřadu dostala výpověď pro porušování pracovní kázně. Bylo jí vytýkáno vícero prohřešků – nekvalitní práce, nepořádné, chaotické vedení spisů, neschopnost se v nich rychle podle potřeby zaměstnavatele orientovat, pozdní příchody na pracoviště a v neposlední řadě také kritika zaměstnavatele a jím prováděné kontroly její práce. 

Z tohoto úhlu pohledu si spor zaměstnankyně a litvínovské radnice přiblížíme. Úřednice totiž na výsledky kontroly své práce reagovala tak, že ostatním zaměstnancům líčila, jak ji vedení úřadu šikanuje a vytýká nepravdivé skutečnosti. Tím však podle nadřízených porušila svoji povinnost plně využívat pracovní dobu, protože část pracovní doby namísto práce věnovala právě kritice vedení. 

Ze strany úřadu jí bylo vytýkáno, že „podle jejího názoru, který ve své pracovní době sděluje zaměstnancům žalovaného, považuje kontrolu její činnosti za neoprávněnou a šikanózní, své právní povinnosti údajně neporušila a kontrolní zjištění bagatelizuje“, čímž „porušuje povinnost plně využívat pracovní doby a pracovních prostředků k vykonávání svěřených prací a plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly“.

Přečtěte si také: Kde je hranice loajality k vašemu šéfovi?

Úřednice si však nenechala výpověď líbit a podala žalobu na její neplatnost. Soud prvního stupně ji zamítl. Vyšel z toho, že žalobkyně porušila několika způsoby povinnosti vztahující se k jí vykonávané práci, za které považoval jak kupř. to, že žalobkyně nevedla řádně personální spisy jednotlivých zaměstnanců, jakož i to, že sdělovala zaměstnancům, „co se kolem její osoby děje“, a z toho důvodu nevyužívala plně pracovní dobu… a další.

Odvolací soud s takovým hodnocením nesouhlasil. Podle něj jako porušení pracovní kázně nelze kvalifikovat vyjádření kritiky vůči postupu žalovaného zaměstnavatele, adresované ze strany žalobkyně ostatním zaměstnancům, když uvedená kritika nijak nenarušila chod úřadu ani nevybočila ze společenských norem, a nebylo prokázáno, že by žalobkyně, za účelem vynesení kritických výroků, přerušila práci nebo znemožnila pracovat jiným zaměstnancům žalovaného, ani že by je snad, byť na chvíli, zdržela od jejich práce.

Anketa

Vyhrožoval vám někdy neoprávněně zaměstnavatel výpovědí na hodinu?

Kritika je přípustná

Případ se na základě dovolání zaměstnavatele dostal až k Nejvyššímu soudu ČR, který konstatoval ve svém rozsudku spis. zn. 21 Cdo 560/2012, ze dne 21. 3. 2013, že odvolací soud správně – s odkazem na judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva – dovodil, že kritika na adresu zaměstnavatele je vzhledem k významu svobody projevu zásadně přípustná. Omezení v tomto směru může být pouze výjimkou, kterou je nutno interpretovat restriktivně a lze ji ospravedlnit jen kvalifikovanými okolnostmi.

Platí-li uvedený závěr (přičemž dovolatel jej nezpochybňoval a nepolemizoval s ním), nemůže obstát argument dovolatele, že tím zároveň žalobkyně porušovala povinnosti vztahující se k jí vykonávané práci. Takový názor dovedený do důsledku by znamenal popření výše uvedené premisy. Jinak řečeno, byla-li kritika zaměstnavatele žalobkyní v projednávané věci přípustná, nemůže za ni zároveň žalobkyně být postihována.

Čtěte více: Za kritiku ve firmě vás vyhodit nemohou, posvětil Ústavní soud

Spor se vrátil k soudu nižšího stupně, který musel při důvodnosti výpovědi posoudit ostatní zaměstnankyni vytýkané nedostatky. Samotná kritika nadřízených, byť pronesená před ostatními zaměstnanci, k platnosti výpovědi prostě nepostačuje.

skoleni_8_6

Když vás vyhodí neplatně, braňte se

Jak se bránit, když vás firma vyhodí neprávem? Neplatnost rozvázání pracovního poměru musíte napadnout žalobou nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl váš pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Jestliže firma s vámi rozváže pracovní poměr neplatně a vy jí bez zbytečného odkladu a písemně sdělíte, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnávala, váš pracovní poměr trvá i nadále a firma je vám nadto povinna poskytnout náhradu mzdy nebo platu.

Náhradu dostanete ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámíte zaměstnavateli, že trváte na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy vám zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).